Atlan 706 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 706
Název:Tajuplný Zyrph
(Geheimnisvolles Zyrph)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Na příkaz Kosmokratů / Manam-Turu
« AT 705 • chronologicky • AT 707 »
Vydáno poprvé:8. dubna 1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3819 = 232 NGL
Na světě protikladů

Bezprostředně poté, co Atlan a Chipol s LÉTAVICÍ opustí Cairon, jsou zajati kosmickou lodí neznámé konstrukce. Loď se jmenuje ZYRPH'O'SATH a je obsluhována zasmušilými postavami, Zyrphy, asi dva metry vysokými humanoidy s chrupem šelmy. Jsou předvedeni před velitele Wyretha, který je považuje za piráty. Během rozhovoru zaútočí skuteční piráti, kteří jsou ale zahnáni na útěk. K ZYRPH'O'SATHU se přiblíží další loď a připojí se k němu. Ven vyleze jeden Ocelový muž, který Wyretha informuje, že Atlan není žádný pirát, jako byl Chossoph, kterého Atlan a Chipol potkali na Caironu. Dále vypráví, že Atlan je caironský nomád unesený Dailou, který byl vycvičen jako prostředník a informátor. Když chtěl Chossoph zavraždit Hyptony, Atlan je začal srdnatě bránit a pak musel v panice uprchnout. Ocelový muž doporučí Dailu a Arkonidana propustit a udělit jim azyl na Zyrphu. Atlan vylhaného vyprávění pozná, že Zyrphové musí spolupracovat s Hyptony, a souhlasí s odletem na Zyrph a předstoupením před regentku Grareiku, která ho pozvala.

Atlan si promluví se zajatými piráty. Dostane kritický pohled na politické a hospodářské poměry na Zyrphu. Zyrphové jsou sice technicky vysoce vyspělí, nepodařilo se jim ale vlastní silou vyvinout nadsvětelné kosmické lety. Místo toho se spojili s národem Naldrynnů, který jim prodává kosmické lodě, které potřebují, protože už vypotřebovali nerostné suroviny ve své soustavě. Jsou tak velice závislí na Naldrynnech, kteří toho náležitě využívají. Atlan má dojem, že Zyrphové Hyptony pověřili, aby na nevyvinutých planetách jako Cairon získávali pro Zyrph nerostné bohatství. Hlavní město Mhyn, ve kterém jsou Atlan a Chipol očekáváni, leží na jižní části dvojitého kontinentu, ale jediný kosmodrom je na severu. Cesta mezi nimi se má překonat během dvou dní pomocí maglevu. Oba s tímto proti své vůli souhlasí a přistanou; doprovází je Ocelový muž, kterému dá Atlan jméno Brutus. Zatímco jedou od LÉTAVICE k hlavní budově kosmodromu, zaútočí skupina Zyrphů na nedaleko stojící šipkovitou loď a zničí ji po několika minutách. V maglevu sdílí kupé s tlustým Zyrphem a zpozorují, jak se vedle toho Zyrpha pohybují zvířata, které vypadají jako směs pavouka a štíra. Jeden z nich Chipola škrábne, a muž vysvětluje, že to jsou Aradikové, nejjedovatější zvířata na Zyrphu; píchnutí zabijí během několika sekund. On sám je Invast, tedy imunní vůči jedu. Když další zvířata začnou na Atlana a Chipola dotírat, Brutus je rozmačká. Prchlivý Invast je o několik sekund později unesen teroristy, jejichž náčelníkem je Mrothyr, který se považuje za bojovníka za svobodu.

Dráha se konečně rozjede, ale po nedlouhé době jízdy je vlak napaden obrovským červem. Takovéto zvíře na Zyrphu neznají. Vlak je z větší části zničen, posádka uteče. Atlan, Chipol, Brutus a Zyrpher Tarlos se zachrání v předním vagonu, který je celkem v pořádku. Protože dráha vede z kopce, podaří se jim ho rozjet. Brzdy nefungují. Bohužel nevědí, že most před několik tisíc metrů hlubokou propast před nimi je zničen. Vagon spadne dolů. Podaří se jim ho ale včas opustit s pomocí antigravu.

U propasti se nachází vesnice, která je ale prázdná. Brutus najde stopy, které vedou k vysokému pilíři, nenajdou ale nikoho. Najednou se ale z nicoty objeví nohy, trupy a nakonec zbytek Zyrphů. Říkají si Sloupolidé. Co se nachází nahoře na pilíři, neprozradí, a pro ostatní platí trest smrti, kdyby se tam chtěli dostat. Pozvou čtveřici na večeři a jsou velice pohostinní. Tarlosovi to ale nedá a v noci vyleze na pilíř, je ale objeven a musí i s ostatními prchnout, protože je honí vzteklá smečka. Pomocí ochočených obřích ještěrů, kteří se používají jako jízdní zvířata, se jim téměř podaří utéct. Pak je ale zajme Mrothyr a jeho bojovníci. Bojovník za svobodu (neboli terorista) je vezme do svého úkrytu.

Během jídla u ohně jim Mrothyr objasní svůj pohled na poměry na Zyrphu. Naldrynnové požadují za kosmické lodě suroviny, ale na Zyrphu už žádné nejsou. Musí se tedy obstarávat na jiných planetách, což ale stačí jen tak tak na placení úroků. Kromě toho musí Zyrphové kupovat celé industriální komplexy a přidružená zařízení. V těch pak vznikají produkty, které nikdo nepotřebuje. Jediným odporem vůči rozbujelé byrokracii a vůdčím osobnostem, které z toho profitují, je Mrothyr a jeho bojovníci. Atlan hledí na Mrothyra jako na muže, který odporuje proti tajné invazi, a sympatizuje s ním. Tarlos ho považuje za teroristu.

Z Mrothyrova tábora se Atlan a bojovníci vydají k transmiterové stanici, kterou rebelové nedávno objevili. Technika je pro ně nové a proto nedokáží klecový transmiter obsluhovat. Atlanovi se ho podaří aktivovat a přenést se do základny, ve které působí vysoká gravitace. Najdou zbraně a odnesou je zpět do tábora. Při tom zřejmě spustili poplach, protože je pronásledují stovky jako ruka velkých robotů - na návrat se již nedá pomyslet.

Po návratu Arkonidan zjistí, že Tarlos s Brutusem zmizeli. Atlan se domnívá, že Zyrpher chce pomocí kluzáku zalarmovat úřady a vydá se do hangáru. Když chce Chipol otevřít dveře hangáru spatří na ovládacím zařízení tři Aradiky. Atlanovi je jasné, že je tam dal Brutus a prokoukne jeho čertovskou hru: úřady zřejmě počítali s tím, že Mrothyr Atlana a Chipola unese, a proto jim dali Brutuse. Tarlos se ke skupině také zřejmě úmyslně připojil. Atlan tři Aradiky postřílí. Když ale obsluhuje panel, jeden z nich ho píchne; s posledními silami mu umírající Aradik vpíchne jed. Působí okamžitě a ochromí mu nejprve pravou ruku, potom nohu. S posledními silami hodí Atlan kámen na vysílačku kluzáku a zničí ji. Potom se zhroutí a je společně s Chipolem odnesen do kluzáku. Tarlos, Brutus a Invast s nimi opustí tábor.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:A686« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
21.1.2022
1565 před NGL
2. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459600.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál