Atlan klasická řada 705 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 705
Název:Útěk z Caironu
(Flucht von Cairon)
Autor:Hubert Haensel
Cyklus:Na příkaz Kosmokratů / Manam-Turu
« AT 704 • chronologicky • AT 706 »
Vydáno poprvé:1. dubna 1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3819 = 232 NGL
Oceloví muži útočí
z Databáze Multiversa

Všude v zemi Bathrů jsou na cestách apoštolové nových bohů, kteří jednotlivé nomádské kmeny vybízejí ke sbratření, slibují dárky a posílají je k Údolí bohů. Jedním z nich je Karphos, který ale u kmene Beryuldů narazí na potíže. Nevěří mu, svážou ho a po hádce s náčelníkem Yatsundorem ho chtějí vyhnat z tábora. Potom zaslechnou nomádi hromový rachot, který pochází od kluzáku. Nomádi si nejsou jistí, protože by to mohlo být znamení bohů. Uvolní Karphosovi pouta a apoštol může prozatím zůstat.

Téhož večera se přiblíží válečníci kmene Komarchů. Také je navštívil apoštol, byli v Údolí bohů, dostali nové zbraně a chtějí se usmířit s Beryuldy. Ti o to ale nemají zájem a Komarchy chtějí vyhnat. Ti je ale zastraší svými novými zbraněmi. S vyhlídkou, že rovněž získají tyto zbraně, akceptuje Yatsundor nabídku míru a vydá se se svými novými spojenci k nejbližšímu skalnímu městu Ophanalom. S ručními granáty, kulomety a podobnými zbraněmi město rychle dobudou. Kněží, jejich žáci a všechny kovové předměty, které se dají unést, vezmou s sebou. Vydají se k Údolí bohů, které leží na jihu.

Následující noc má Yatsundor noční můru, kterou hypnotickými silami vyvolal kněz Thykonon, což nomád ale netuší. Když ráno vyrazí, zatáhnou se během několika málo minut bouřková mračna, a velkou poušť, kterou chtěli právě přejít, zalije přívalový déšť. Poušť krátce rozkvete, ale nové rostliny během několika hodin uschnou. Potom na horizontu spatří rychle se přibližující oblak prachu. Ačkoliv prchnou, zpanikařená zvířata je rychle doženou, a nomádi a jejich jezdecká zvířata, která nebyla k smrti udupaná, se rozptýlí po celém kraji. Aby toho nebylo dost, tak hned poté přijde prudká prachová bouře.

O mnoho hodin později přijde Yatsundor k sobě a najde dokonce i jednoho Vleeha, se kterým se vydá pátrat po zbytcích svého kmene a nových bratrech, kteří znají cestu do Údolí bohů. Najde několik členů svého kmene, kteří u sebe mají kněze Thykonona a jeho dva žádky Turmana a Norphana. Kněz náčelníka ještě více znejistí, zatímco zvířata a bouřku prorokuje jako pomstu pravých bohů za jejich rouhání. Najdou oázu, ve které najdou další členy kmene - ale voda je nepitná, dva Mandali již z ní pošli. Další poukaz bohů? V dalších nocí dále narůstají Yatsundorovy noční můry.

Atlan v Údolí bohů zjistil, že falešní bohové jsou Hyptoni, a od té doby je s Chipolem na útěku. Po obloze se zas a znovu prohánějí kluzáky, podaří se jim se ale pokaždé schovat. Pak objeví nomáda, který vypadá jako před několika dny zabitý Takkarat; je to jeho dvojče Hokkandar. Bratři byli v telepatickém nebo minimálně v empatickém spojení, proto Hokkandar ví, že Atlanovi může důvěřovat. Oba rychle uzavřou přátelství a nomád oznamuje, že nedávno zpozoroval přistání kosmické lodi.

Tři druhové se vydají na cestu k místu přistání. Musí projít oblastí s vulkanickou aktivitou, jejíž země se zdá být pokrytá hořlavým plynem. Když se přiblíží další kluzáky, rychle si vykopou jámy, zapálí plyn a ulehnou do jam, které uzavřou krytem s pískem. Bluf se podaří a kluzáky pokračují dál. Pak pěšky dorazí k proláklině. Atlan nalezne vstup, kterým se dostanou do budovy, která vypadá jako centrála kosmické lodi. Podle indicií zjistí Atlan, že tuto základnu nepostavili ani Daila ani Hyptonové a musí být stará několik tisíc roků. Prozkoumávají základnu a najdou přístroje ukazující na to, že cizí návštěvníci měli v úmyslu osídlit Cairon. V komoře najdou také zbraně; zdají se být dostatečně nabité.

Pak se objeví Oceloví muži - roboti, které používali Hyptoni. Začnou proti nim bojovat, ale pak Hokkandar začne pochybovat o významu svého jednání. Chce před Ocelové muže předstoupit neozbrojený. Arkonidan je ze změny jeho chování zaražený, ale pak najde odpověď. Může za to jeden z hroznů na stropě, do kterých se Hyptoni přednostně zavěšují. Hrozen se zahalí do ochranného štítu, a jelikož Atlanovi a Chipolovi rychle dochází munice, musí utéct. Hokkandera tam nechají. Běží k hangáru, tam ukradnou kluzák a odletí ze stanice. Při následném souboji Atlan sestřelí jeden kluzák pronásledovatelů, ale pak musí nouzově přistát.

Protože Arkonidan a Daila stále ještě mají nomádské oblečení a přistanou vedle oázy, kde se zdržuje Yatsundor a jeho muži, mohou se mezi nimi ukrýt. Nomádi propadnou panice, protože bohové bojující proti sobě v nich vzbuzují strach. Atlan a Chipol se připojí k jezdcům a vydávající se za nomády bez klanu. Pronásledovatelé ale rozhlásí, že se mezi nimi ukrývají dva cizinci. Zatímco Atlan vystřelí poslední náboj a ve zmatku se jezdci rozběhnou na všechny strany, podaří se oběma druhům nakonec dostat ke třem kněžím pod vedením Thykonona. Aby se skryly, odeberou se opět do vulkanické oblasti. Thykonon se pokusí Arkonidana a Dailu hypnoticky ovlivnit, je ale odhalen. Atlan mu vysvětlí, že pochází z hvězd, stejně jako falešní bohové, kteří jeho národu přinesli jen zmar. Když se přiblíží kluzáky Ocelových mužů, zavolá Atlan na pomoc LÉTAVICI. Ta vyřadí kluzáky z boje a vezme na palubu Atlana, Dailu a tři kněze. Kněží jsou následně vysazeni v blízkosti Ophanalomu, pak kosmická loď opustí Cairon. V bezprostřední blízkosti planety je ale loď napadená cizí kosmickou lodí. Protože by několik současných zásahů mohlo LÉTAVICI zničit, vzdá se neznámé lodi, která se nazývá ZYRP'O'SATH. LÉTAVICE je přitažena tažným paprskem a lodě společně opustí soustavu slunce Tsybaruul.