5. tisíciletí př.n.l.

z Databáze Multiversa

4950 před Kristem

Alyeška začíná s výstavbou města Ninive (T 149, AHC 1)

4520 před Kristem

šestá Atlanova kontrola (AHC 1, AHC 7)

4052 před Kristem

v Ninive narozen Nisobar (T 149, AHC 1)

4026 před Kristem

Aiv posílá posla k Alyešce (T 149, AHC 1)

4025 před Kristem

dva z Poutníku uniknuvší androidi Enlil a An přistávají na Zemi a začínají budovat v blízkosti Uru tyranskou vládu (T 149, AHC 1)

4024 před Kristem

ID probouzí Atlana. Vydává se k Alyešce a potkává Paera (T 149, AHC 1)

4023 před Kristem

Enlil a An dobíjejí Susa, Imohagovo město. Imohag je zabit v boji (T 149, AHC 1)

4022 před Kristem

Kharg se spojuje s Alyeškou a Atlanem. Ninive je opevněno (T 149, AHC 1)

4021 před Kristem

rok Potopy. Ninive a Ur jsou zničeny. Aivin posel zahyne, aniž by doručil své informace. Atlan zabije An, Enlil je zabit Nisobarem, který přitom umírá (T 149, AHC 1).

Atlan se vrací zpět do kopule (T 149, AHC 1)