Romány 68 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Romány, svazek 68
Název:Sloupy věčnosti
(Die Säulen der Ewigkeit)
Autor:Hans Kneifel
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině:
Osamělý v čase jako poradce božího krále
z Databáze Multiversa
Strážní automatika podmořské kopule zaregistrovala atomový výbuch. Osamělý v čase procitne a vydá se na pátrání po cizích kosmonautech, kteří dospěli na Zemi. Atlanovo vyprávění ze dnů faraónů