Sprwll

Informace o postavě:
Typ:insektoid
Výška:1 metr
Národ:Tskové
Příslušnost:Guarantéka

Insektoidní Sprwll byl příslušníkem národa Tsků.

Popis a charakter

Jednalo se o typického příslušníka národa Tsků. Byl tedy přibližně jeden metr vysoký, měl černý chitinový pancíř, čtyři ruce a dvě nohy. Na hlavě se nalézala dvě krátká tykadla. Svým vzhledem připomínal mohutného mravence. Jako všichni Tskové používal stěží srozumitelnou, na samohlásky chudou formu glauštiny.

Byl upřímně oddán zločinecké Guarantéce a jejímu vůdci, mysterióznímu Guarantovi. V jeho žoldu se dopustil mnoha ukrutností.

Dějiny

V roce 1290 NGL žil na planetě Kristan a působil v řadách místní ilegální organizace Guarantéka. Jeho společníkem byl Ketomi Ilkan. Sprwll neměl ani tušení, že se za touto falešnou identitou skrývá samotný Guarant.

Sprwll a Illkan pronikli do předvojem poničené obchodní stanice Thorrimanů a jako lekci planetární vládě popravili přeživší obchodníky. Později se vydali po stopách dezinformátora, který působil proti zájmům Guarantéky. Insektoid přitom málem padl do rukou KrisPolu, planetární policii, ale nakonec se mu podařilo uniknout. Hlavní cíl akce, totiž dopadení informátora, se dvojici agentů splnit nepovedlo.

Další misí pro Guarantéku bylo přepadení kluzákového konvoje, naloženého vysoce jakostní mikrotechnikou. Byl to právě Sprwll, kdo rozhodným úderem rozhodl střet s ostrahou ve prospěch zločinů. Následně se od něho odpojil jeho dosavadní partner Illkan, kterého zaujal přílet cizinců z Alašanu. Když pak Tsk odlétal na základnu organizace, jeho kluzák sestřelil letoun, patřící Companeiům z konsorcia Tampa. Právě konsorcium vlastnilo ukradené zboží, z čehož Sprwll pochopil, že Guarantovi někdo neznámý podstrčil falešné informace. Companeii se Tska pokoušeli mučit, avšak poměrně bezvýsledně. Nakonec uvěřili jeho tvrzení, že s krádeží nemá nic společného, a propustili ho.

Jaký byl Sprwllův další osud po Guarantově smrti, není známo.

Zdroj

PR 1914

Aktuální data:
28.1.2022
1565 před NGL
3. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459607.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál