Perry Rhodan 2696 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2696
Název:Delorian
(Delorian)
Autor:Hubert Haensel
Cyklus:Neuroversum
Vydáno poprvé:19. dubna 2013
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 16. – 17. ledna 1470 NGL
Zná minulost a budoucnost – a zmanipuluje superinteligenci
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Delorian Rhodan – Syn Perryho Rhodana vypráví o svém vzniku.

Ennerhahl – Agent ID dopadl zrádného letopisce.

Perry Rhodan – Otec nezná svého vlastního syna.

Mondra Diamond – Matka sedí na dvou židlích.

Ilustrace:
Perry Rhodan 2696 (Ilustrace 1)
© VPM kg.

Píše se rok 1470 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 5057 křesťanského kalendáře. Sluneční soustava beze stopy zmizela ze svého dědičného místa v kosmu.

Domovina lidstva byla transferována do miniaturního univerza, kde mají lidé nové, zvláštní sousedy. Reginaldu Bullovi se po četných střetech podaří s těmito ne právě přátelskými národy sjednat mír.

Nyní se Terranci musí obávat příchodu QIN SHI, negativní superinteligence, která vytvořila tento kapesní vesmír. Nepřátelská entita však nemá ani tušení, že se její pomocné národy postavily po bok lidí.

Aby byla stabilizována anomálie, v níž je nyní zachycena Sluneční soustava, je zapotřebí zajistit mnoho faktorů. Syn Perryho Rhodana si je toho dobře vědom a již dávno započal s realizací plánu, jehož vyvrcholení právě nastává. Perry a Mondra nyní vyslechnou vyprávění muže jménem DELORIAN...


Ennerhahl má rozkaz, aby KURÝRNÍ SÍŤ zajistil pro ID. Když Delorian Rhodan opustí anomálii, vidí Ennerhahl přicházet svou šanci k úderu a zajme TOLBU pomocí poutacího pole své světlobuňky. Delorian chce objasnit motivy svých činů. Ennerhahl mu poskytne šanci obhájit se. Perry Rhodan a Mondra Diamond se zúčastní rozhovoru, probíhajícího ve světlobuňce.

Delorianovo vyprávění začíná před přibližně 18 miliony lety, krátce po vzniku ID v INSHARAMU. Potká starší verzi sama sebe a vyvine plán, jak se uvolnit ze superinteligence, s níž je spojen tak úzce, že ho lze považovat za samotné jádro ID. Delorian se chce ztratit z vnímání superinteligence a po skončení velké časové smyčky docela zmizí, aby nebyl integrován do mentálního poolu superinteligence, která ho již nepotřebuje. Než se tak stane, zapíše jako kronikář ID všechny důležité události do chronologické tabulky Amringharu.

Tak získá Delorian poznatky, které potřebuje ke stvoření dokonalého úkrytu. Objeví město Aurů a od skupiny Petronýrů a Errantů si nechá ušít Oblek univerza. V mladé Samburi Yuře najde důležitou pomocnici. Jeho cílem je sklizení plodů plánu, který vymyslel QIN SHI. Parazitická superinteligence stvořila miniaturní univerzum, stabilizované mrtvolami jiných superinteligencí. Utrofarové mají později řídit zamýšlené Neuroversum. Delorian pochybuje, že to postačí, a ukradne tělo ALLDAR, které integruje do mrtvomozku. Tento útvar má posloužit jako ovládací prvek Neuroversa.

Aby vyřadil ze hry QIN SHI, Delorian pošle superinteligenci trojského koně: Okulár Multiverza. K tomuto účelu ukryje nanogenty Aurů do vznikající BÁZE. Korpus ARCHETIM slouží jako vábnička na QIN SHI. Delorian však podcenil rychlost a tvrdost útoku QIN SHI. Sluneční soustava se tak v rozporu s Delorianovými úmysly dostala do nebezpečí.

Delorian tvrdí, že mu hodně záleželo na tom, aby zabránil nejhoršímu. Ke stvoření Neuroversa však nyní potřebuje velké množství vitální energie. Vyzve Perryho Rhodana k poskytnutí buněčného aktivátoru. Rhodan to rozhodně odmítne, navíc předpokládá, že Delorian plánuje oduševnit všechny živé tvory v anomálii a sloučit je v nové jsoucno. Mondra se postaví na synovu stranu. Ennerhahl nyní nasadí všechny prostředky a cesty k Delorianovu zadržení. Je připraven Deloriana zabít, avšak tomu se zdaří uniknout na TOLBĚ...