Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2164
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2164
Název:Děti hvězd
(Kinder der Sterne)
Autor:Susan Schwartz
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
SOL se vydává na dlouhou cestu - cestu k Prvnímu Thoregonu
Hlavní postavy románu:

Fee Kellind - velitelka SOL se se svou posádkou vydává na novou dlouhou cestu

Atlan - Arkonidan ukrývá před svými společníky zvláštní tajemství

Arlo Kellind - rodák ze SOL je vybavený nezkrotnou zvědavostí

Gizzo Keffin - Arlův rival a pomocník proti své vůli

Porto Deangelis - logistický šéf SOL se vyvinul v obchodníka

SOL je na cestě ke galaxii Salthi, aby se přes Mega-dóm v ní umístěný přenesla do Hvězdného víru. Tam se má nacházet První Thoregon Heliotů a s Helioty musí galaktici navázat kontakt, aby mohlo skončit ovlivňování Morálního kódu (kvůli aktivitám Heliotů se kosmokraté cítí ohrožováni a chtějí všechny galaxie, ve kterých se nachází Thoregon nebo jen potenciál pro vznik Hřibu, zničit pomocí odpalovače galaxií. Kromě toho hrozí, že v galaxii Hangay, která leží v bezprostředním sousedství Mléčné dráhy, kvůli ovlivnění materiálního zdroje GOURDEL vznikne Negasféra).

Během cesty vejdou do popředí každodenní potíže posádky. Zvláště syn Fee Kellind, velitelky SOL, dělá svým rodičům starosti, protože zas a znovu získává nedovolenými zásahy přístup do důležitých palubních systémů a tímto způsobem dokonce odposlouchává konferenci velení lodi, na které se probírají velká nebezpečí, která hrozí mnoha galaxiím. Tím se stane prvním z posádky, který se to dozví, protože tyto informace dosud nebyly zveřejněny. Atlan má vlastní potíže: zas a znovu přemýšlí o tom, co se mu stalo v době, na kterou si nemůže vzpomenout, a během které zmizel v prostřední části SOL. Je přesvědčen o tom, že se tam ukrývá někdo nebo něco, co nechce být vyrušováno.

Dalším problémem je nutná přeměna psionického imprintu SOL, který musí být tak naprogramovaný, aby se loď nepřesunula do PULSU Mléčné dráhy, ale jeho protipólu v Mahlstömu. Tato proměna není jednoduše uskutečnitelná, protože nejdříve se musí dekódovat data, která byla získaná od Pangalaktických statistiků, a pak rychle najít technické řešení pro provedení změny imprintu. Kvůli slibu zachování neutrality nedali Statistikové galaktikům k dispozici žádné další informace o tom, jak s daty nakládat. Myles Kantor nakonec vyvine takzvané Aura-kleště, se kterými se dá psionický imprint přeprogramovat. U Mega-Dómu Salthi se galaktikové musí nejdříve střetnout s obyvateli celé flotily kosmických lodí, stanic a asteroidů, kteří toto místo mají za posvátné tržiště. Podaří se dohodout určité clo za průlet a doba potřebná ke zhotovení Aura-Kleští se použije pro vydatné nakupování a návštěvu zábavních center. Také děti SOL smějí navštívit speciálně upravený asteroid – je to poprvé, co malé děti smějí opustit svůj domov, generační loď.

Když jsou Aura-kleště konečně hotové, přichází dobrá a špatná zpráva: nezdají se být úplně provozuschopné, jsou ale schopné z psionického imprintu Mega-Dómu získat situační plán neboli síť spojnic, ve které jsou zaznamenány stanoviště TŘÍ TISÍC Mega-Dómů! Kromě toho je zjištěno, že v Mahlströmu se zřejmě nacházejí dva obrovské Hřiby. Při příletu k Dómu nastanou nečekané potíže: kvůli ne zcela stoprocentně správnému vyzařování Aura-kleští všichni dospělí členové posádky zhloupnou a chovají se jako děti – což v případě Tolota působí opravdu hrozivě. SENECA uzná Arlo Kellinda jako oprávněného velitele, protože je synem velitelky, a srdnatý chlapec po konzultaci s Lord-Eunuchem Mom'Serimů (kterých se ohlupování také netýká) vydá rozkaz proletět Dómem a potom nastavit hodnoty Aura-kleští na počáteční hodnoty, čímž by snad mělo ohloupení z lidí zmizet.