Perry Rhodan 2136 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2136
Název:Troskoskauti
(Die Trümmerscouts)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Na stopě minulosti - pátrání na jedovatém světě
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec hledá spojence v galaxii Tradom

Ascari da Vivo - Arkonidanka mile ráda používá všechny své trumfy

Cheplin - Rojovník z Aarus-Jima vydá rozhodnutí

Chiru Euping - archeolog pátrá v atmosféře světa s velkou gravitací po prastarých pozůstatcích

Poson - náčelník klanu Duše vidí ohroženu svou představu o světě

Perry Rhodan, stále ještě host na palubě vlajkové lodi Ascari da Vivo, je zase jednou přivolaný do soukromých komnat Mascantky. Arkonidanka častokrát předvádí Rezidentovi při různých příležitostech své ženské půvaby, stejně tak i tentokrát. Ascari přijme Rhodana v lehkém županu a Rezident ještě jednou pozná, jak krásná Arkonidanka je. Ale všechny svůdné pózy jsou následovány hned blahosklonným chladem. Ascari da Vivo je opět Mascantkou a absolutní velitelkou své lodě. Oznámí Rhodanovi, že dostala zprávu od Cheplina. Arkonská bitevní loď se stále ještě nachází v ochraně Červa Aarus-Jima. Teď Rojovník žádá, aby KARRIBO okamžitě Červa opustil. Společně s Rhodanem se Mascantka vydá na rozmluvu k Rojovníkovi.

Planeta Cocindoe, velká plynná planeta a průvodce nestabilního slunce Cocin, je pokládaná za naleziště zvláštních artefaktů. Na planetě se dají najít pozůstatky legendární civilizace Thatrix, říše, která asi před 160.000 lety vládla Tradomu. Stopy v systému slunce Cocin vedou také nepřímo k Impériu Trosek, jak se Rhodan a Ascari dověděli od Cheplina. Mascantka proto dlouho neotálí a vydává s jedním 200 metrovým křižníkem na cestu. Jejich cílem je prozkoumat planetu. Na palubě KATOR'MERE se nachází také Benjameen da Jacinta, Tess Qumisha a trpasličí slon Norman.

Ale planeta Cocindoe právě dostala jinou návštěvu. Skupina Medilů, takzvaní Hledači Trosek, se rovněž zajímají o artefakty, které se v systému nacházejí. Se svou Archeoptérou, lodí speciálně postavenou pro archeologický výzkum, zkoumají celý Tradom a hledají pozůstatky civilizace Thatrix. Civilizace Thatrix kdysi vládla Tradomu. Později byla vystřídána Říší Tradom, to se stalo přibližně před 160.000 lety. Impériem Trosek se rozumí její následnická organizace, tzv. Říše dobra, a tak je pochopitelné, že tato skrytá organizace pátrá po artefaktech z dávné doby. Hledači Trosek, kteří velmi opatrně operují v soustavě slunce Coci, objeví skutečně pět prastarých stanice, které v husté a bouřlivé atmosféře planety Cocindoe plavou. Medilové tyto stanice označí SC1 až SC5. Během prvních průzkumů artefaktů ale dojde ke zvratu. Materiál stanic již tak dalece zestárnul a zkorodoval, že sebemenší otřes hrozí, že rozlomí stanici. SC1 a SC2 se proto po krátké době rozplyne ve vířící atmosféře planety. Při průzkumu SC3 proto postupují Medilové se svými roboty velice opatrně a pečlivě. Do stanice se sice robotům Mepodaří proniknout, ale třetí stanice po krátké době následuje osud svých předchůdkyň. Medilové, kterým stále hrozí odhalení loděmi Valenterů, se rozhodnout neprozkoumávat zbylé stanice roboty, ale osobně. Riziko, které na sebe tím berou, je vysoké. Předpokládají, že zbylé stanice jsou stejně zchátralé, jako tři předchozí. Smělý pokus stojí skutečně několik Medilů život, protože se stanice SC5 také brzy na to rozlomí a několik výzkumníků při tom zemře.

Zatímco se KATOR'MERE opatrně ukrývá v koróně slunce Cocin, upadne Benjameen da Jacinta do zerosnu a jde se podívat na Medily. Nabádá Arkonidany k opatrnosti a doporučuje vyčkávat.

Na stanici SC4 zažijí Medilové překvapení. Části stanice byly zřejmě později přidanými materiály stabilizovány. Při dalším průzkumu se Medilům dokonce podaří napojit na prastarý počítač a získat z něj důležité informace. Podle nich měl vaianišský inženýr Rintach Sahin rozhodující část na technicko-vědeckém budování civilizace Thatrix. Na jméno tohoto inženýra narazili Hledači Trosek při svých výzkumech již několikrát. Nemají ale čas data pořádně vyhodnotit, protože krátce po objevu jsou Medilové na palubě stanice SC4 napadeni tisícem malých bytostí, takzvanými Axxasy. Axxasové se vyvinuly z bývalých škůdců a později se prázdná stanice stala jejich novou životní oblastní. Na Medily nahlížejí jako na vetřelce a začnou proti nim bojovat. Ale útok Axxasů není to jediné, co zkříží plány Medilů. K dovršení neštěstí se objeví také lodě Valenterů a všimnou si stanice SC4.

Když policisté Říše vstoupí do stanice, je již několik Medilů zabito Axxasy. Ve vzniklém chaosu se poslední zbylý Medile Chiru Euping rozhodne stanici zničit vypnutím tlumícího štítu, což zabije jak jeho, tak i nenáviděné Valentery. Jeho pokus se ale nezdaří. Chiru Euping je Valentery v poslední sekundě zachycen do tažného paprsku a převezen na palubu policejní lodi.

Na palubě KATOR'MERE pozorují události s nedůvěrou. Jediný možný kontakt s Impériem Trosek je zatčen Valentery a převezen na jejich loď. Když se Valenterové vydají pryč ze soustavy slunce Cocin, rozhodne se Arkonský velitel pověsit se Valenterům na paty. KATOR'MERE zahájí pronásledování.

V Červu Aarus-Jima se Rhodanovi a Ascari da Vivo podaří Rojovníka získat ještě jednou ke spolupráci. Pro další průzkum a analýzu výzbroje stíhaček Co-Jito, potřebuje Rhodan technickou pomoc Aarusů. Rhodan je kromě toho rád za každého spojence, které v této jinak nepřátelské galaxii může získat. Aby ale mohl podniknout další kroky, musí nejdříve osvobodit LEIFA ERIKSSONA z jeho vězení na Jankaru. Rojovník je připraven ještě nějakou dobu počkat, ale trpělivost Aaruse, kterému jde také o samu existenci svého národa, je omezená.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál