Perry Rhodan 2135 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2135
Název:Časová studna
(Der Zeitbrunnen)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Za Sonerův život a čest - Princválečník stojí před soudem
Hlavní postavy románu:

Sihame - Pfauchonská princezna převezme iniciativu k záchranně Princeválečníka

Atlan - Arkonidan se musí probít skrz divoké roboty

Soner - Pfauchon naváže kontakt se zvláštním světem

Trim Marath - para-defensor hledá možnost rozhovoru s Pangalaktickým statistikem

Sihame pozoruje se vzrůstajícím zděšením, jak se věž desátého města naklání. Atlan zmizel ve věži, aby zabránil dalším manipulacím oběma mutantům. Pokud by věž spadla, pak by s největší pravděpodobností zničila celé okolní město a to by byl i její konec. Princezna se rozhodne nečekat na galaktiky a začne hledat dopravní prostředek, se kterým by se dostala do města Raud'ombir. Věří, že tam narazí na svého manžela, Princválečníka Sonera. Sihame se nakonec podaří objevit staré, ale ještě provozuschopné pozemní vozidlo. Neztrácí čas myšlením na Atlana, Startaca a Trima a opouští desáté město.

Soner, Princválečník Špice Kaza, se skutečně nachází ve městě Raud'ombir. Místo má pro něj zvláštní význam, protože zde poprvé potkal svou paní Sihame. Soner věří, že je momentálně jedinou bytostí na planetě Vize. Očekává blížící se Malou konjunkci a chce Pangalaktické statistiky postavit před nejdůležitější otázku svého života. Stane se Soner skutečně tím, kdo do galaxie přivede Chaos, jak předpověděli proroci? Odpověď na tuto otázku je pro Sonera tak důležitá, že celou planetu Vizi, pro všechny Pfauchony posvátné místo, uzavřel svou flotilou, aby zcela sám mohl předstoupit před Pangalaktické statistiky. Aniž by to chtěl, vytvořil Soner tak nadmíru kritickou situaci, protože ostatních osm Princůválečníků přispěchalo se svými flotilami a obklíčilo celou planetu i se Sonerovou flotilou. Stačí jedna jiskra, aby se napjatá situace změnila ve střetnutí, ve kterém by prvně v dějinách bojovali Pfauchonové proti Pfauchonům.

Soner, který přepíná své tělesné síly, chce bezpodmínečně vydržet čilý do začátku Malé konjunkce. Maratón bez spánku stravuje jeho síly. Pokus o spojení se s Pangalaktickým statistikem Raudem, ztroskotá. Je ještě příliš brzy. Soner prochází okolní města a všimne si zvláštního jevu. Uprostřed města narazí na zvláštní, černou a kulatou díru v zemi. Soner se cítí tímto jevem přitahován a opatrně se k němu přibližuje. Když se nakloní nad okraj otvoru a opatrně strčí díru do ruky, zachytí mentální poselství, které mu ukáže krajinu na okraji hor. Černé plápolání díry nepůsobí hrozivě a tak Soner hmátne tak hluboko do jevu, až do něj spadne celý.

Princválečník narazí na cizince, který zřejmě pochází z velice vzdálené planety. U cíle se nachází identická "díra" a Princválečník pochopí, že se zřejmě jedná o transportní systém. Když krátce zkoumá cizí prostředí, narazí na cizí bytost, jehož obydlí vypadá jako kontrolní místnost. Během krátkého rozhovoru padnou pojmy jako Časová studna nebo Roj, se kterými si ale Soner nemůže nic počít. Cizí bytost doporučí Princválečníkovi návrat, protože se Časová studna zase brzy rozpustí.

Také Sihame, která při hledání Sonera rovněž narazí na Časovou studnu, zažije něco podobného. Také princezna uvidí obraz dalekého místa a pozná bytost, která dychtí po přízích, než se princezna znovu smí vrátit na planetu Vize. Nakonec se oba sejdou v noclehárně ve městě a konečně si padnou do rukou. Soner, totálně vysíleny usne krátce na to v Sihameniných rukou.

Atlan, Startac a Trim se ve stejné době nacházejí na cestě do Raud'ombiru. Když dorazí do města, pocítí Trim silné, mentální pole vycházející z věže Pangalaktického statistika. Mutant přísahá, že Raud je velice blízko a to i přesto, že Malá konjunkce začne až za několik dní. Sihame mezitím pátrá po řešení pro sebe a Sonera, které by se ve smyslu cti vypadalo schůdně. Sihame dojde k přesvědčení, že jen čestný soud Princůválečníků může uvolnit situaci a přesvědčí o tom Sonera. Když ale ostatní Princválečníci přistanou na Vizi, pozná Sihame svou velkou chybu. Tváře většiny Princůválečníků jsou zdeformovány nenávistí a dohodu odmítají. Soner tedy nemá žádnou šanci jak soud přestát. Sihame je zoufalá a musí se dívat, jak většina Princválečíků hlasuje pro popravu jejího muže. Atlan, Startac a Trim jsou ve stejné době přepadeni hrstkou robotů, kteří jim ztíží cestu. Soner totiž stroje příslušně naprogramoval, protože po prvním setkání se Sihame rozhodl k tomu, že galaktiky na Vizi nestrpí. Teď se musí Princválečník strachovat o svůj vlastní život.

Když se situace vyhrotí a Soner stojí krátce před popravou, znenadání se objeví nečekaný jev, který se dotkne všech Pfauchonů na Vizi a ve všech lodích v soustavě. Pangalaktický statistik Raud sestoupí ze své věže, o hodně dříve než se očekávalo, a přeruší čestný soud Princválečníků. Také Atlan, Startac a Trim, kteří se stále ještě musí bránit napadání robotů, přijmou silné, mentální poselství. Raud obviní Pfauchony, že svůj kodex cti zahnali až do krajnosti a tím se i zpronevěřili svému poslaní. Dobrý duch z Wassermalu ho přivolal a informoval o aktuálním dění. Raud vysloví božskou amnestii a zbaví tak všechny Pfauchony jejich čestného dluhu. Také Soner už není více obžalován. Pfauchonové budou mít do budoucna už jen jedinou čest, a to sloužit bohům a tvorům z Wassermalu. Potom Raud opět zmizí ze scény. Všichni Princválečníci se ale nedokážou přizpůsobit nové situaci. Soner musí v sebeobraně zabít Princeválečníka Orlaga, který není schopný vzdát se své nenávisti. Když Trim následuje Pangalaktického statistika a podnikne další pokus o kontakt, vyhlásí Raud druhé poselství. Oznamuje, že se malá konjunkce posunuje o deset dnů. V patnácti dnech od aktuálního data, dojde místo toho k Velké konjunkci. Raud dále poručí, že SOL s celou svou posádkou musí být do tohoto data přítomná na Vizi. Až do této události nesmí loď opustit soustavu. Atlan vydá rozkaz a napjatá situace kolem Vize během krátké chvíle skončí. Především Princválečníci se musí rychle přizpůsobit požadavkům Rauda. Protože je momentálně naživu jen osm Princválečníků a osm je pro všechny Pfauchony nešťastné číslo, jmenují Sihame na Paní noci, aby přechodně nahradila zabitého Orlaga.

Aktuální data:
21.1.2022
1565 před NGL
2. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459600.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál