Perry Rhodan 2134 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2134
Název:Výpad na Vizi
(Vorstoß nach Vision)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Věž Zabar-Ardaran - u Pangalaktických statistiků
Hlavní postavy románu:

Atlan - s malým komandem si Arkonidan troufá na nový výpad k planetě Vize

Sihame - Pfauchonská princezna chce zabránit smrti svého manžela

Sabal - Princválečník překoná tabu a zúží pravidla

Trim Marath - para-defensor pociťuje zvláštní vyzařování z věže

Startac Schroeder - teleporter je použit jako univerzální dopravní prostředek

Sabal, Pán rána a Princválečník ze Zounu, se rozhodne se svou vlajkovou lodí KUJUKI vydat na Vizi a přemlouvá galaktiky, aby se cesty zúčastnili na palubě jeho lodi. Atlan, většinou jediný z týmu galaktiků, kterého Sabal na základě aury Rytíře akceptuje jako sobě rovného, považuje let na palubě KUJUKI za čest. Dokonce ani mladým princům z vlastní rodiny Princeválečníků není dovoleno vstoupit na vlajkovou loď, dokud se neujmou svého úřadu. Vzít na palubu galaktiky je velké prokázání úcty, jak Atlan zjistí, bere-li se v úvahu velký kodex cti Pfauchonů. Když KUJUKI odstartuje na Vizi, SOL jí následuje.

Během letu zachytí Startac pomocí svých schopností silné emoce od Sihame. Princezna a manželka Sonera trpí zřejmě smrtelnou úzkostí. Co Atlan neví je to, že Princválečník Sabal vydává ve stejném okamžiku rozsudek nad svou sestrou. Podle Pfauchonských zákonů se vina rozděluje vždy rovnoměrně mezi oba manžele. Soner tedy dobytím Vize svrhnul část viny také na Sihame. Sabal provede se svou sestrou rituální jednání, na jehož konci může stát i smrt princezny. Tuto směs výslechů, spisování, otázek a odpovědí může Sihame alespoň na chvíli protáhnout. Na dost dlouho, aby v Sabalovi vzbudila pochybnosti o tom, jestli je nutno exekuci sestry provést podle pravidel cti. Na konci se Sihame obratnou argumentací podaří odvrátit svou popravu. Jejím nejsilnějším argumentem je, že jí osvobodil Mluvčí Saltanů z vězení na Kaziénu. Sihame proto nabídne, že se aktivně zapojí a přemluví Sonera od jeho úmyslů na Vizi. Startac registruje s ulehčením, že se smrtelná úzkost Pfauchonky rozplynula.

Problémy ale Princeválečníka teprve čekají. Aby Sonera přemluvila a zklidnila situaci, musí Sihame přistát na Vizi. Planeta je ale pořád uzavřena Sonerovou flotilou, Princválečník sám je pokládán za "podivného". Ví se jen, že Soner se nachází na planetě, a čeká na Pangalaktické statistiky. Sonerova flotila je obklopena spojenou flotilou ostatních osmi Princůválečníků. 800.000 lodi stojí proti 100.000. Celá situace, ztížená komplexním kodexem cti Pfauchonů, je vysoce napjatá a jediná jiskra stačí k tomu, aby odstartovala střetnutí. Sabal si vzpomene na předchozí Atlanův výrok, že v týmu galaktiků se nachází osoby s mimořádnými paraschopnostmi. Když se na to Sabal zeptá Atlana, Arkonidan, Sihame a Trim Marath se nabídnou k tomu, že se nechají Startac Schroederem přenést na planetu Vize. Otázkou je, jestli se mladý mutant dostane tak blízko k planetě, aby mohl transport provést.

S pomocí parlamentářské lodi se tento problém vyřeší. Zatímco Sabal vede krátké jednání s admirály, podaří se Startacovi přenést tým po několika etapách na povrch Vize. Přitom mutant zjistí, že se jeho teleportační schopnosti, především orientace před skokem, lehce zmenšily. Má za to, že silné psionické pole ovlivňuje jeho paradary. Čtveřice se ocitne poblíž údolí, které na první pohled vypadá liduprázdně a opuštěně. Na naléhání Trima Maratha, se Atlan, Sihame a Startac společně s mladým mutantem vydají dolů do údolů, aby přišli na kloub záhadnému vyzařování, které působí na Startaca.

Od určité výškové hranice níž se ale scéna náhle a zcela neočekávaně změní. Objeví se město, které leží přesně v centru údolí. V centru ční do výše věž Pangalaktického statistika! Desáté město a desátá věž! Až dosud bylo známo jen devět těchto impozatních staveb. Startac již před tímto objevem upozorňoval na to, že jeho teleportační skoky byly ovlivněny, možná dokonce i nasměrovány sem. Jaký to má ale význam? Jak čtveřice zjistí, leží tajné a skryté město v geografickém průsečíků ostatních devíti měst. Nemá proto nějaký neznámý a důležitý význam?

Sihame nic nezmůže proti plánům mutanta prozkoumat město a věž. Rychle zjistí několik podrobností. Ve zdánlivě neobydleném městě je několik živých tvorů. Podivně apaticky působící Visienti, chybějící mlžný opar kolem špice věže a zvláštní, pryskyřnatý výtok ze zdí věže. Kromě toho cítí Trim a Startac, že budovu obklopuje jiná aura než již navštívenou věž. V této stavbě něco nesouhlasí nebo lépe řečeno, něco je jinak. Atlan vyhoví prosbám Trima a Startaca o podrobné prozkoumání věže a tak oba mutanti vstoupí do již známého pole kolem věže, které je má vynést nahoru.

Oba mutanti dosáhnou velké výše a učiní strašlivý objev. Mumifikované a neživé tělo jiné bytosti! Dehydrovaná mrtvola se pravděpodobně ve věži vznáší již hodně dlouhou dobu. Ze stavu mrtvoly lze usuzovat, že se jedná o poutníka, který své štěstí pokoušel již před dávnými časy. Když se oba mutanti dostanou dále nahoru, dostanou se do okrouhlé místnosti, jejíž stěny jsou obklopeny neznámými přístroji. Sama přítomnost mutantů zřejmě aktivovala psionický hologram, ve kterém se Trimovi podaří rozeznat polohu desátého města relativně k ostatním devíti, známým městům Pangalaktických statistiků. Desáté město se nachází přesně v centru a je oklopeno ostatními městy! Když se Trim na hologram soustředí, dostane se zřejmě do interakce s jeho paraschopnostmi. Objeví se nový objekt, který Trimovi vzdáleně připomíná přesýpací hodiny. Objekt je na mnoha místech popsán symboly, jejichž význam ale mutantovi uniká. Trim objeví, že pokud se silně soustředí, může objektem otáčet, což také ihned udělá.

Atlan a Sihame stále ještě čekají před věží na návrat mutantů. Princezna naléhá na co nejrychlejší cestou za Sonerem, když se náhle ozve ďábelský zvuk. Věž se začne nebezpečně naklánět. Atlan se okamžitě spojí s mutanty, nechá se vynést nahoru do věže a zastaví oba, než dojde k nejhoršímu. Atlan zanalyzuje holografickou mapu a zjistí, že deset věží díky své poloze vytváří tvar parabolické antény. Tuto "anténu" lze zřejmě ovládat a ovlivňovat její směr. Atlan tuší, že někdo s takovýmto gigantickým přijímačem může naslouchat až do míst na konci známého vesmíru. To je velice zajímavý objev. Další průzkum místnosti ukáže, že malá řídící centrála delší dobu slouží jako obydlí pro člověku podobnou bytost. Nic jiného už nelze zjistit a trojice opustí věž. Aktuální datum je 27. prosince 1311 NGL. Za čtyři dny dojde k Malé konjunkci. Teď už jen stačí nalézt Sonera.

Aktuální data:
3.7.2022
1565 před NGL
27. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459763.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál