Perry Rhodan 2126 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2126
Název:Kódový signál Řepík
(Signalkode Feuerblume)
Autor:Rainer Castor
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Velký zásah USO - nastupuje rudiment vojáků
Hlavní postavy románu:

Trah Rogue - Konquestor z Tradomu sleduje svůj plán

Monkey - velitel Nového USO zasahuje s nekompromisní tvrdostí

Tom Abertin - plukovník USO velí nejsilnější lodi své organizace

Trah Rogue tahá dál z úkrytu za nitky. Konquestor stále ještě myslí na potupu, jakou mu uštědřil Rhodan na Teře. V Rhodanově holofilmu, který Rezident nahrál jako odpověď na Tradomské poselství, byl Trah Rogue přemožen a pokořen. Konquestor si vzpomíná se vztekem na scénu, ve které se Rhodan zobrazuje jako vítěz, krátce předtím než mu Rezident termometem opálí kůži z těla. Trah Rogue přísahá pomstu a je si jistý vítězstvím. Stále ještě disponuje sedmi válečnými Katamary, které v Mléčné dráze představují nepřemožitelný mocenský potenciál. Kvůli Arkonskému Krystalickému štítu a Terranské Aagenfeltově bariéře nemůže Konquestor vydat rozkaz k útoku na tyto oba hlavní světy. Díky špionážním aktivitám má Trah Rogue cenné informace o obranném štítu Terranců a s pomocí svých vědců ho dokáže překonat. Konquestor se přitom už nějakou dobu může spolehnout na pomoc Supertěžkých, které kontaktoval přes rod Gaplonů. Na jednom malém, ale dobře vyzbrojeném opěrném bodě je nutné ukradená data z Merkur-Alfa vyhodnotit...

Tajným kanálem si Monkey a Noviel Residor vymění informace o akci agentů na BÁZI. Skokanská loď rodu Gaplon byla identifikována jako podezřelá jednotka. Podivné procesy na palubě lodi vedou k závěru, že protivníkovi se podařilo v Mléčné dráze vybudovat stanici nebo základnu. Kromě toho disponuje Trah Rogue citlivými daty o Aagenfeltově bariéře. Noviel Residor a Monkey se dohodnou. Je nutno okamžitě zakročit proti vetřelcům. Ještě se nepodařilo najít invazní flotilu z Tradomu, která Hvězdnou bránou proletěla do Mléčné dráhy. Se sedmi Katamary se dá snadněji počítat než s 20.000 těmito bojovými loděmi. Monkey se chce domluvit s Novielem Residorem, že blížící se akci proti nepřátelské základně provede samo USO. Monkeyeho organizace není vázána žádným parlamentem a určitým způsobem může jednat volně, v případě nouze s maximální možnou tvrdostí. Residor souhlasí a přenechá akci USO. Krátce na to spustí Monkey operaci »Řepík«. Monkey plánuje, že využije svými agenty vytvořenou linku k řídícímu počítači GAP XX a nechá se dopravit přímo a osobně do základny protivníka. Cesta vede přes palubní transmitery skokanské lodi, které ustavičně přístoje a dodatečné zboží dopravují transmiterovou drahou k neznámému cíli. Jako dopravní prostředky slouží kontejnery, do kterých se kromě jiného vejde několik bojových robotů Tara-V-Uh. Kromě toho má USO další trumf v rukávu, trumf, o kterém v této době nemají Terranci ani tušení. V jednom ze zapomenutých hangárů Quintova centra udělali bývalí Cameloťani podivuhodný objev. Trup a nedokončené lodní těleso ultrabitevní lodi třídy Galaxie! USO v minulých letech investovalo mnoho peněz a námahy do restaurování lodi a jejího znovuuvedení do provozu. Organizaci to stálo sice obrovské prostředky a námahu, ale teď je TRAJAN novou vlajkovou a nosnou lodí USO. Monkey ultrabitevní loď, které velí plukovník Tom Abertin, okamžitě zapojí do svého plánu. S nejsilnější, konvenční výzbrojí Mléčné dráhy a se speciálně na pólech nainstalovanými, předimenzovanými intervalovými děly, nejen že TRAJAN v bojové síle několikrát přesahuje každou bitevní loď třídy OBJEVITEL, ale je speciálně upraven pro boj s Tradomskými Katamary, a v boji by se jim měl přinejmenším vyrovnat.

Když Monkey nastoupí do akce a transmiterovou drahou se nechá přenést do tajné stanice, doufá přinejmenším v to, že by alespoň mohl zneškodnit Konquestora. Ke svému velkému překvapení najde Monkey u cíle svět s vysokou gravitací. Oxtorňan brzy pozná, že se jedná o planetu Paricza v soustavě Punta-Pono. Planeta, která je obydlená jen několika Supertěžkými a kontrolovaná pouze malou stanicí galaktika na rovníku, vypadá jako ideální úkryt pro nepřátelskou stanici. Monkey odvysílá kódovaný impulz a přivede tak TRAJAN na svou pozici. Konquestor přítomný není, ale zvláštní počítač, který je zřejmě spojen s organickým mozek, ano. Podobný přístroj zná Monkey ze zprávy svých agentů z paluby BÁZE. Pokus rozluštit tajemství řídícího mozku, ztroskotá a Monkey se náhle ocitá v defenzívě. Vyhlášení poplachu mu nedává na výběr. Oxtorňan nekompromisně zaútočí a odpálí Arkonskou bombu, která zničí nejdříve stanici a pak i celou planetu. Trah Rogue, který je překvapen Monkeyovou akcí, ihned přistane se svým pomocným člunem. Monkey, který před atomovým požárem utíká směrem k rovníku, může jen doufat, že se TRAJAN včas objeví, aby ho zachránil. Zbývá už jen několik hodin, než se planeta rozlomí. Když se TRAJAN konečně objeví, prožije Trah Rogue druhé překvapení. Takovou obří kouli ještě neviděl. Myslí si, že se jedná o nově vybudovanou loď Terranců, a Konquestor vyšle do boje Katamar umístněný v této soustavě. Současně začíná převádět ukořistěná data o Aagenfeltově bariéře do svého pomocného člunu. Během útěku musí sledovat, jak TRAJAN odolává palbě Katamaru a nasadí své silné pólové kanóny. Výpočty vědců a techniků USO se potvrdí, TRAJAN přečká několik těžkých zásahů. Trah Rogue nevěří svým očím, když se jeho bitevní loď začne pod zuřivou palbou TRAJANA chvět a je nakonec zničena. Zatímco planeta Paricza zaniká v atomovém požáru a jeho křižník se rozplývá v mračno plazmy, začíná mít Konquestor jasno, že Terranci zřejmě dohnaly Tradomský technický náskok. Naštěstí neví, že TRAJAN je jedinou lodí svého typu. Co nejrychleji se Konquestor vydá ke své další tajné základně, kde čeká šest bojových Katamarů. Nechce nic zanedbat a už má připravený nový plán. Monkey je bez újmy zachráněn pomocným člunem TRAJANu. Tohle kolo vyhrálo USO!

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál