Perry Rhodan Odysea 3 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Odysea, svazek 3
Název:Energetický útes
(Das Energie-Riff)
Autor:Hans Kneifel
Vydáno poprvé:leden 2004
Vydáno v češtině:2022, přeloženo (jomo)

Prolog

Reginald Bull a ostatní Pozemšťané, kteří uvízli v budoucnosti, jsou na cestě se třemi Quochtskými bitevními loděmi na stanici Pembur, kde byl Perry Rhodan zajat Nodrony po debaklu ve vesmírné bitvě o DORDO'KYEION. Když tam však dorazí, jsou zpočátku odsouzeni k nečinnosti, protože soustavu střeží deset těžce vyzbrojených Nodronských hvězdných křižníků.

Stanice Pembur

Rhodan mezitím musí bojovat o přežití v trestaneckém a převýchovném táboře na stanici Pembur. Naštěstí pro něj je omylem považován za obyčejného rebela a jeho pravá identita zůstává skryta. Spřátelí se s mladou vězenkyni, která mu pomáhá a vysvětluje mu podmínky v izolačním táboře Tapasand. V přílivových bažinách, které se rozprostírají kolem ostrova, je umístěno asi 3000 Rebelů. Ve vnitrozemí ostrova se nachází dobře vybavená strážní stanice, která je od bažin oddělena štítovým polem - "energetickým útesem". Nejsou tu žádné přístřešky, dokonce ani stinná vegetace. Vězni žijí prakticky trvale ve slaném bahně a vražedném horku. Lékařská péče neexistuje, delikventi dostávají od svých sadistických dozorců skromné jídlo a vodu výměnou za houby Clezmor, které rostou v moři. Tyto houby jsou v říši Nodronu považovány za cennou pochoutku, ale pokud je sníte syrové, jsou smrtelně nebezpečné. Vězni se musí pro houby potápět bez jakéhokoli nářadí. Odměnou za jejich práci je pouze několik koncentrátů a trochu slaných vod. Ti, kteří se nestanou obětí dravých potápěčů a obřích dinosaurů /Magnoraundu/, jimiž se moře hemží, dříve či později zahynou na nemoci z nedostatku, infekce nebo vyčerpání. Z původního účelu tábora, převýchovy Nodronských rebelů v loajální stoupence říše, nezbylo nic. Nyní je to jen vyhlazovací tábor. "Přísun" nových vězňů však nikdy nekončí.

Nodroni

Rhodan a Tasha Feori, jeho mladá pomocnice, se rychle sblíží a stráví spolu noc plnou lásky. Tasha, která byla do tábora přivezena za pašování, Rhodanově historce o cestování časem nevěří, ale charismatický Pozemšťan jí v její dosud bezvýchodné situaci dává pocit naděje. Rhodan se dozvídá mnoho informací o kultuře Nodronů. V minulosti byli všichni Nodroni (vesmírní) nomádi, ale pod cizí nadvládou Dvojí bůžku se lidé rozdělili na dvě velké skupiny: Ti, jejichž usazené klany se podřizují nárokům bůžku na vládu a jsou zvýhodněni, a ti, kteří si chtějí zachovat svou kočovnou nezávislost, a proto jsou utlačováni. Všichni Nodroni jsou však váleční a loupeživí. Hodně pro ně znamená uctívání hrdinů a prastaré tradice; ztělesněním štěstí je například posezení u opravdového táboráku a zpívání hrdinských písní po dobrém boji.

Magnoraundi

Druhý den se Rhodan zřejmě stane obětí obřího dinosaura (Magnoraunda). Netvor však Pozemšťana nesežere, ale ve svém obrovském hrdelním vaku ho živého a zdravého přenese na Hedrumeth. Na tomto malém ostrově žije asi 2000 dalších Rebelů v relativně svobodných a snesitelných podmínkách. Každý z nich, stejně jako Rhodan, byl osvobozen Magnoraundem. Vůdcem uprchlíků je impozantní bojovník Darracq Mogmorgh. Strážci stanice Pembur o existenci skupiny nevědí. Magnoraundi jsou ve skutečnosti inteligentní bytosti, jejichž vejce se kdysi kladla na Tapasandu. Rhodanovi se podaří navázat kontakt s mírumilovnými Magnoraundy. Obři jsou ochotni pomáhat Rebelům v boji proti Nodronským utlačovatelům, kteří často z nudy loví potomky "Velkých Rozdělovaču vln" a ohrožují tak existenci celé populace.

Osvobození

Během jednoho z těchto lovů Magnoraundi a rebelové spojí své síly a ovládnou některé z Nodronských lodních kluzáků, což jim umožní nepozorovaně překonat energetický útes. Posádka stanice je i tak rozptýlena, protože v aréně probíhá boj mezi strážným, který je vězňům příliš nakloněn, a rebelem – tím druhým je Tasha Feori. Magnoraundi vyzdvihnou nad energetický útes dalších 200 rebelů a zaútočí na řídící budovy. Když se ochranný štít vypne, všichni vězni se vrhnou na překvapené strážce a rychle je zlikvidují. Dokonce se jim podaří zajmout nákladní loď, která právě připlouvá a přiváží nové vězně. Ale deset strážních křižníků stále krouží na oběžné dráze. Pomocí triku jsou tyto lodě nalákány do blízkosti pozemních obranných pevností a zničeny. Pouze dvěma křižníkům se podaří uniknout. Zatímco Rhodan a Tasha oslavují radostné shledání na planetě a rebelové využívají zásoby na strážní stanici, Bullyho Quochtské lodě likvidují zasažené Nodronské křižníky. Pak je třeba všechny Rebely co nejrychleji evakuovat, protože posily pro Nodrony jsou již na cestě. Jedna loď Quochtu unikne prakticky na poslední chvíli, přičemž tábor smrti srovná se zemí – Magnoraundi tak mají zpět svá stará hnízdiště a jsou spokojeni. Darracq, který si uvědomuje, že za svou svobodu vděčí pouze Rhodanovi, nabídne Pozemšťanům svou pomoc. Myslí si, že pro něj jako pro vůdce Nodronských rebelů nebude problém navázat spojení s Cor'morianskými vědci. Na oplátku chce Rhodan pomoci Rebelům v jejich úsilí o autonomii. Po poslední milostné noci Tasha Perryho nepozorovaně opustí. Kdyby ji chtěl hledat – podle vzkazu, který mu zanechala – měl by ji vyhlížet mezi hvězdami Roje.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál