Menu
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Odysea, svazek 4
Název:Kapsle snů
(Die Traumkapseln)
Autor:Frank Böhmert
Vydáno poprvé:únor 2004
Vydáno v češtině: -

Rebelové a Quochti

Na zpáteční cestě ze stanice Pembur dochází ke střetům mezi 5000 osvobozenými Nodronskými Rebely a Quochty. Někteří z rebelů chtějí převzít bojovy Paat Quochtů, Quochti proto (a podle tradice) považují Nodrony za barbary bez práv. Darracq Mogmorgh setne hlavu domnělému vůdci, ačkoli Quochti již v zárodku zmařili pokus o dopadení. Velitel lodi proto Darracqa podezřívá, že je skutečným pachatelem, a je bezodkladně zatčen. Perry Rhodan a Reginald Bull se stanou prostředníky. Přitom se dozvídají, že vztahy mezi Nodronskými Rebely a Quochty jsou už dlouho špatné. Obě rasy před několika generacemi uzavřely spojenectví proti říši Nodronů, ale v rozhodující bitvě Quochti stáhli své flotily, což vedlo k nesčetným ztrátám na straně Rebelů. Od té doby jsou žabí bytosti Rebely považovány za nečestné a nespolehlivé. Později si Pozemšťane vyslechnou Quochtskou verzi příběhu (jejich královna nečekaně zemřela, celý lid byl proto dočasně ochromen), ale to Darracqa nezajímá. To je pro Pozemšťany špatná zpráva, protože se dá předpokládat, že brzy dojde k dalšímu střetu s Říši, a proti tomuto mocenskému bloku by museli Rebeli a Quochti byt na jedné straně, aby měli vůbec nějakou šanci.

Předsunutá základna Zapritti

Na Quochtské základně Zapritti Darracq Mogmorgh a Pozemšťane dostanou audienci u Quochtské královny Irn Tekkme. Poznává Nodrona jako syna vůdce všech Rebelských klanů – jeho skutečné jméno je Errek Mookmher. Byl zajat před třemi lety ve snaze upozornit národy Vaaliga na expanzivní aktivity Božských dvojčat a přesvědčit Rebely, aby zaujali aktivnější strategii. Přestože Irn Tekkme není vůči němu nijak příznivě nakloněna, umožní mu cestu do obydlí jeho lidu. Nechce nic vědět o novém spojenectví s rebely, které jí Rhodan navrhne. Errek si nemyslí nic dobrého ani o Bullyho návrhu, aby se jménem Rebelského lidu omluvil královně Quochtu a umožnil tak sblížení. Fronty zůstávají zpevněné a Pozemšťanům nezbývá než odletět do domova Rebelů. Ještě předtím Rhodan a Bully prozkoumají ruiny řádové věže Cor'morianských vědců na Zapritti. Najdou jen skrytou malbu, na níž jsou zobrazeny Cor'morianské lodě zkoumající obrovský objekt ve vesmíru.

Za snovou slupkou

Errek Mookmher pilotuje nijak pohodlnou nákladní loď, kterou mu Quochti poskytli, směrem k centru Mléčné dráhy a vysílá z určité pozice tajný kód. Netrvá dlouho a objeví se lehký hvězdný křižník říše Nodronů – Errek dokáže vyděšené Pozemšťany uklidnit: Křižník je kořistní loď, kterou řídí jeho lidé. Další nákladní loď je vyslána, aby převzala Rebely a Pozemšťany a dopravila je ještě dál do galaktického centra ke kapslím snů. V normálním prostoru není z těchto stanovišť vidět nic víc než soubor blikajících polí. Jedná se o 122 koulí o průměru 60 až 80 kilometrů, které jsou propojeny do shluku a leží "za snovou slupkou" (jakýsi paranormální horizont událostí). Do snových kapslí lze vstoupit pouze s pomocí speciálního technického zařízení a pouze se souhlasem snových Famnirů, obrovských ještěřích tvorů ovládaných speciálně nadanými Nodrony – Odvážnými jezdci – kteří celou stavbu stabilizují svými mentálními schopnostmi a vyčleňují ji z normálního časoprostorového kontinua. Každá snová kapsle obsahuje planetku nepravidelného tvaru, na které se rebelové zabydleli. Ve skutečnosti jsou pouze hosty vysněných rodin. Jsou to skuteční obyvatelé planetek a jen díky jejich schopnostem jsou tyto nestabilní skalní konglomeráty vůbec obyvatelné. Je to těžký život, ale přesně takový mají Nodroni rádi. V souladu se svým kočovným způsobem života žijí rebelové ve stanových osadách, pro slavnostní příležitosti a jako sídlo rebelského knížete – Errekova otce – se na kopci tyčí palác, zčásti z cihel a zčásti ze šrotu kosmické lodi, který má tvar podlouhlé šnečí ulity ležící na boku.

Errekův návrat domů

Návrat princova syna domů dopadne trochu jinak, než očekával. Starý princ je smrtelně nemocný a skutečným vládcem se stává Errekův rival Shirkam Otmookmher. Shirkam také zaujal místo po boku Krenji, Errekovy manželky, a stal se jakýmsi otcem Errekova malého syna. Boj o moc je nevyhnutelný. Přestože se Errek automaticky stává novým knížetem, když jeho otec nakonec podlehne nemoci, vyzve ho Shirkam na rituální souboj, který má rozhodnout o nároku obou mužů na vůdcovství. Než k tomu dojde, stále se dějí věci s Pozemšťany, kteří se postupně usazují mezi Rebely. Bully konečně objasňuje svůj vztah s Fran Imith. Chvíli ho nechá podusit, ale pak se z nich konečně stane pár. Shim Caratech se spřátelí s mladou Nodronkou a dá jí šest mláďat Schikaga. Rhodan se spojí se snovým Famnirem, který stabilizuje snový modul Errekova domovského světa. Snové rodiny cestují od hvězdy ke hvězdě spolu s celým shlukem snových kapslí, vedeni Odvážnými jezdci jako karavana přes centrální oblast Vaaligo. Inteligentní ještěří tvor pronese Rhodanovi záhadné proroctví, v němž naznačí, že Cor'moriané jsou blízko. Jedna z jejich řádových věží se totiž nachází na jiné planetce. Tam se Rhodan opět setkává s vědcem z národa Tambu. Postará se o to, aby se Pozemšťané konečně spojili s Lishget On Pazem – o několik dní později dorazí na stanoviště převorský výzkumník a krátce nato i vědci z Vysoké rady dvanácti. Pak ale dojde k souboji mezi Errekem a Shirkamem. Kromě touhy po moci a žárlivosti má Errek jistě i jinou motivaci. Ví, že bezpečí snových kapslí, v něž Shirkam důvěřuje a v nichž chce, aby se vzbouřenci nadále ukrývali, je klamné, protože snové rodiny postupně vymírají. Dříve nebo později se tedy Rebeli budou muset Říši postavit, a pokud budou čekat příliš dlouho, Říše je brzy přemůže.

Vaaligijský roj

Tuto domněnku potvrzuje Lishget On Paz: Říše je na pokraji převzetí kontroly nad pevně dokončeným Vaaligianským rojem. Kdyby se tak stalo, Božská dvojčata by měli v rukou nástroj útlaku, proti kterému neexistuje lék. Díky roji by mohli jednoduše otupit všechny civilizace, které se nechtějí podřídit Říši. Souboj mezi Errekem a Shirkamem se skládá z několika disciplín. Zpočátku to pro Shirkama vypadá dobře, ale pak ho Errek nechtěně zabije. Získal tak moc nad Rebely, ale nadobro ztrati Krenju, která Shirkama skutečně milovala. Po souboji odhalí předchozí výzkumník se souhlasem Rady dvanácti další tajemství. Před 36 000 lety našli Cor'moriané v prázdnotě před Vaaligem vrak obrovské vesmírné lodi. Velitelem lodi byl robot, který se označoval za "Božského". Měl s sebou plány na stavbu roje i genovou banku pro šlechtění pomocné rasy stavitelů roje. Cor'moriané se zmocnili obou a okamžitě začali budovat roj. Experimenty s genovou bankou daly v té době vzniknout Nodronům. Není známo, zda obří vesmírná loď a robot stále existují. Podle Lishgeta je nyní problémem Pozemšťanů to, že se pravděpodobně nemohou vrátit do svého času, jakmile bude Balance B (Mars) převeden do roje. Cestování v čase je možné pouze do té doby, dokud se planeta nachází v zóně časoprostorové nestability, která pravděpodobně vznikla při přenosu zpět z Arresu do Einsteinova vesmíru. Pozemšťane a Nodronští Rebely mají tedy společné zájmy. Rhodan přechází k věci: Božská dvojčata musí být napadeny v centru jejich moci, na planetě Nodro. Errek je ochoten to udělat a učiní krok, který je pro příslušníka národa, jemuž tolik záleží na čestném jednání, přinejmenším neobvyklý: jménem svého lidu se oficiálně omluví Quochtské královně za vše negativní, co se v minulosti stalo, a položí tak základ nového spojenectví. Irn Tekkme na oplátku vyšle 35 000 bitevních lodí na podporu Errekových a Rhodanových plánů.

Pelmidin útěk

Pelmid Sulcatob je trvale týrána a ponižována nenáviděným Axxem Cokroidem. Přítelkyně, která se krátce po setkání s Pelmid stane obětí "nešťastné nehody", varuje Cokroideova osobního pobočníka před vážným nebezpečím, aniž by uvedla další podrobnosti. Pelmid se rozhodne utéct. Toto rozhodnutí je schopna učinit až poté, co narazí na vybavení, které bylo nalezeno v Mantagiru v troskách věže Řádu: desku překládače a osobní letovou jednotku. Vydá se do loděnic ve Wrischaile a tam chytí Sneber Graxe, o němž ví, že byl s Rhodanem a jeho lidmi. Požaduje, aby ji spojil s rebely.