Menu
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Odysea, svazek 5
Název:Zářivé impérium
(Das strahlende Imperium)
Autor:Frank Borsch
Vydáno poprvé:březen 2004
Vydáno v češtině: -

Mise na Nodru

Perry Rhodan, Errek Mookmher, Fran Imith, Quart Homphé, Shim Caratech a Pratton Allgame se vydají na Nodro, aby provedli atentát na tam žijící Božské dvojčata. Vládci říše Nodronů sídlí ve městě bůžku, které je zase součástí města Kion. Budovy města jsou postaveny podle vzoru Nodronských kočovných stanů, ale více než 30 milionů Nodronů, kteří zde žijí, už nejsou kočovníci, ale věrní poddaní Božských dvojčat. Ty působí sugestivně na každého, kdo vstoupí do města bůžku, a tento vliv je tak silný, že působí ještě dlouho poté, co člověk město opustí. Zde přicházejí na řadu Pozemšťani, protože na rozdíl od Nodronů jsou Rhodan a Fran Imith psychicky stabilizovaní a mohou se mentálnímu vlivu Božských dvojčat bránit. Pozemšťani proto musejí proniknout do města bůžku a takříkajíc useknout Říši hlavu tím, že zabijí Božská dvojčata. Než k tomu však dojde, Quart zasáhne do únosu. Nodron popadne ženu a táhne ji za sebou na dohled. Quart chce ženě pomoci, ale podaří se mu do toho zatáhnout jen Rhodana. Nesmrtelný porazí Nodrona v souboji a uprchne s ženou, ale krátce nato je zatčen a odsouzen k smrti bičem Nodronů. Poprava se má konat na veřejném prostranství.

Útok Rebelů

Allgame by nejspíš mohl Rhodana osvobodit, ale to by způsobilo příliš velký rozruch. Quart proto za podpory Nodronských rebelů žijících v podzemí Kionu postaví kolem popraviště několik holo-emitorů maskovaných jako občerstvení. Ve chvíli, kdy se Rhodan chystá být rozřezán na kousky pouhými vlákny biče o tloušťce molekuly, Quart aktivuje holo, které katovi namluví, že Rhodan utíká. Nic netrefí, uřízne si ruku a mine skutečného Rhodana. Podle zákona tak získal zpět svou svobodu. V tu chvíli zasáhnou Nodro první výstřely paprsků, protože pod vedením Reginalda Bulla zaútočí spojené flotily Rebelů a Quochtů na hlavní svět Říše. Nejdůležitější roli však hrají snový Famniri. Kampaně se účastní všechny snové moduly, z nichž snový Famniri využívají svých psychických schopností ke zmatení posádek flotil Říše. Takto bezbranné lodě nedokážou zastavit nápor Quochtů a zanedlouho se celá sluneční soustava ocitne v rukou Bullyho – nebo v rukou Quochtů a Rebelů. Bully musí dokonce zasáhnout, aby zabránil Quochtům zcela zmasakrovat jejich bezbranné protivníky. Nyní se Pozemšťané nemusí obtěžovat ani s audiencí u Božských dvojčat. Rhodan a Bull se snesou padákem nad město bůžku a nenarazí na žádný odpor. Rhodan vycítí záři Božských dvojčat a dokáže je najít v jednom z mnoha sálů. Dva Pozemšťané mají u sebe supertěžké zářiče, kterými bez váhání sestřelují bodyguardy Božských dvojčat – totéž dělají i se samotnými Božskými dvojčaty. Ale v okamžiku, kdy se jejich ochranné štíty zhroutí, se prakticky zničí: Něco v nich exploduje a vyšle vlnu šestidimenzionální energie do celého města bůžku. Když duševní záře Božských dvojčat pohasne, vystoupí Errek Mookmher na nejvyšší věž hradu Kionova klanu a před zraky kamer, které vysílají jeho obraz do celé galaxie, se přihlásí o vládu nad Říší. Slibuje především mír.

Cairol 404

Božské dvojčata byla skutečně Nodroni – muž a žena. Zatímco muž s tělem znetvořeným a zmrzačeným po nesčetných bitvách vypadal jako ztělesnění ošklivého, ale čestného bojovníka, jeho "sestra" s bezchybnou andělskou krásou představovala ideál, o který usilují všichni Nodroni, ale kterým ve skutečnosti také pohrdají, protože se dá koupit jen usedlostí a zženštilostí. Modly byly mutanti a vládli svým poddaným hypnosugestivní mocí, ale ještě více svou vlastní legendou. Teď jsou mrtví, ale Rhodan ještě nevěří, že je to všechno. Domnívá se, že v pozadí musel za nitky tahat někdo dosud neviditelný. Ve skutečnosti stále "slyší" mentální hlas, který ho vede hlouběji do starších částí města bůžku. Tam s Bullem objeví obrovský podzemní hangár, kde na ně čeká překvapení: sedm kilometrů dlouhá válcovitá kosmická loď kobaltově modré barvy – loď, jakou vždy používali komisaři Kosmokratů! A v postranní místnosti leží na obdélníkovém bloku z hrubě opracovaného kamene stále funkční hlava robota typu Cairol. Robot Kosmokratů se identifikuje jako Cairol 404. Protože vnímá Rhodanovu rytířskou auru a každopádně cítí potřebu si konečně s někým zase promluvit, vypráví oběma Pozemšťanům příběh, který vedl ke vzniku říše Nodronů a k vybudování Vaaligianského roje.

Cairolův příběh

V době, kterou nechce přesně jmenovat, byl Cairol 404 věrným služebníkem Kosmokratů a úspěšně pomáhal uvádět život na pravou míru spolu s ostatními svého druhu. Když jsou však někteří z jeho milovaných "bratrů" záměrně obětováni kosmokraty, vyklíčí v něm plán, který ho nakonec přivede ke zradě kosmokratů. Začne shromažďovat a vyhodnocovat poznatky všeho druhu. To zahrnuje jednak stavební plány pro roj, ale také genové banky národů stavitelů. Soustředění na tento výzkum se mu stane osudným, neboť když je kosmokraty pověřen pozorováním průběhu gigantické vesmírné bitvy, raději se věnuje svým zájmům, a proto není schopen včas zareagovat, když se jeho loď náhle ocitne mezi frontami. Ani ve skutečnosti nenapadnutelná, ale nyní nepřipravená válcová loď se nemůže vyrovnat soustředěné palbě. Navíc je použita neznámá zbraň, která již rozstřílenou loď pošle do prázdnoty mezi galaxiemi – a která ji vrhne do vzdáleného času, v němž se nyní Rhodan a Bull nacházejí. Tambuové najdou loď a Cairolovo zohavené tělo, odnesou obojí na svou domovskou planetu, dychtivě se vrhnou na datové sklady a začnou budovat roj. Nodroni vytvořeni z Cairolových genových bank jsou vypuštěni do stepí domovské planety Tambu. Cairol tajně dodává Nodronům zbraně, takže humanoidi brzy převezmou moc na planetě a přejmenují ji na Nodro. Když Cairol objeví dvojici Božských dvojčat s hypnosugestivními schopnostmi, předá jim dva buněčné aktivátory, které se stále nacházejí ve vraku jeho lodi. S pomocí aktivátorů je schopen ovládat oba, kteří jako Božská dvojčata symbolicky řídí vznikající říši, jako loutky. Když byl roj téměř dokončen, chtěl zřejmě šílený robot získat moc nad celou galaxií.

Cairolův konec

Tento sen nyní skončil, protože Rhodan a Bully ho nepřijali, když jim Cairol nabídl, aby vládli po jeho boku. Bombardují robotickou hlavu paprskovými zbraněmi, dokud nejeví známky života. Situace se opět vyhrotí, když bojovníci z nezávislého klanu Nodronů vtrhnou do Cairolovy komnaty a požadují po Rhodanovi a Bullym vysvětlení. Vůdkyně klanu byla předvolána před Božská dvojčata, kteří jí nařídili, aby odzbrojila své neposlušné lidi a odvedla je do jakési rezervace. Odmítla a byla zabita ženským dvojčetem. Její vnučka, nová vůdkyně klanu, využila zmatku po útoku Rebelů a vydala se se svými bojovníky do města bůžku, aby se pomstila za toto ponížení. Uvěří Rhodanově verzi příběhu a vezme si těla dvojčat a Cairolovu hlavu. Pozemšťané si nyní musí pospíšit, aby se dostali k Vaaligianskému roji, protože se blíží jeho dokončení. Pokud by se jeho kovářský štít aktivoval dříve, než by do něj mohli vstoupit, jejich cesta zpět do vlastního času by byla navždy zablokována.

Axx Cokroid

Když Axx Cokroid obdrží zprávu o konci Božských dvojčat, reaguje tak, jak se na správného Nodrona sluší a patří. Stále má k dispozici bitevní flotilu o síle 220 000 jednotek a roj má jako na dlani. Proč by se nemohl stát vládcem?

Tento článek vznikl strojovým překladem pomocí DeepL ze stránky »Das_strahlende_Imperium« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)