Perry Rhodan Neo 228 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 228
Název:Elysejský fragment
(Das Elysische Fragment)
Autor:Rainer Schorm
Vydáno poprvé:12. června 2020
Vydáno v češtině:-
Čas děje: leden 2090
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan

Tirako Gamno

Thora Rhodan da Zoltral

Nathalie Rhodan da Zoltral

Atlan da Gonozal

Píše se rok 2090: lidstvo založilo první kolonie na cizích planetách. Cesty do vesmíru jsou náročné a dobrodružné. Ale pod vedením Perryho Rhodana lidé dosud překonali všechny nástrahy.

Když z Impéria Arkonidanů přicházejí znepokojivé zprávy, odlétá Rhodan do hvězdokupy M13. Je svědkem toho, jak je svržena předchozí vládkyně. Objevuje se nový vládce, Mascudar da Gonozal, imperátor z dávné minulosti. Jeho prvním aktem je sestavení invazní flotily, která má za úkol dobít Terru.

Poté však Rhodan obdrží tajemnou zprávu od Nathalie, jeho dcery, která se kdysi dávno ztratila. Chce se s ním setkat na jednom z nejzáhadnějších míst v Arkonské soustavě. Perry Rhodan se za ní vydává i se svou ženou Thorou. Brzy je ale zachycen do víru nečekaných událostí – vše směřuje na ELYSEJSKÝ FRAGMENT…


Poté, co byl Elysejský svět před více než 40 lety zničen při útoku Maahků1), pohybují se trosky poloviční planety stále ještě nekontrolovaně soustavou Arkonu. Elysejský svět, který společně s třemi světy Arkonu tvořil tzv. Lenim Ranton, byl světem plným záhad a stejně tak záhadné jsou i jeho pozůstatky. Vzhledem k ekonomické situaci, která nyní v Tai Ark‘Tussan panuje, nezbýval dostatek prostředků na jejich likvidaci. Místo toho vznikla organizace Ark‘an Celis, neboli »oči Arkonu«, která nyní monitoruje a dále prozkoumává Elysejský pás, pole asteroidů zbylých po planetě. Protože Arkonidané považují zničení Elysejského světa za jedno ze svých největších selhání v historii, pracují na stanicích pouze vyděděnci a Arkonidané, kteří za sebou nemají tu nejlepší minulost. Jedním z Ark’an Celis je i Arkonidan Tirako Gamno, sloužící na stanici CELIS-387. Jeho otec Sellon Gamno byl vysoce váženým trojslunečním nositelem v arkonské flotile a byl účastníkem maahkského útoku na Arkon. Zemřel právě v bitvě, v níž došlo ke zničení Elysejského světa. Gamnova rodina poté upadla v nemilost, on sám měl zapovězeno vstoupit do flotily. Jediné, co na něj tedy zbylo, byla tato »nedůstojná« a depresivní práce. Jedním z největších a nejtajemnějších úlomků Elysejského světa je fragment s označením CORS-VII-4. Tento úlomek si z neznámých důvodů stále zachovává i vlastní atmosféru. Nyní jsou z jeho oblasti zaznamenány neobvyklé hodnoty. Gamno poté se svými kolegy, Laskem da Wallkroyan a Jollkem da Semur zachytí zprávu, která je adresována Perrymu Rhodanovi. Jméno muže, který pochází z jedné barbarské koloniální planety a opovážil se vzít si za ženu Arkonidanku, není trojici neznámé. Protože ale neví, jak se zprávou naložit, rozhodne se spojit přímo s Krystalickým princem na jeho vlajkové lodi FAMA‘ARK.

Perry Rhodan a Thora Rhodan da Zoltral, kteří se nachází na palubě CRESTU II, jsou kontaktováni Atlanem da Gonozal. Ten jim předává zprávu z fragmentu CORS-VII-4, o níž tvrdí, že v ní poznal signaturu jejich dlouho ztracené dcery Nathalie2). Rhodan i Thora nedovedou pochopit, jak by se po tak dlouhé době jejich dcera mohla objevit právě zde, v srdci arkonského impéria. I přesto, že je zpráva směřována pouze pro Rhodana a je možné, že se jedná o past, společně se rozhodnou, že se na místo poletí podívat. Atlan jim dá k dispozici jeden ze svých leka-disků a oficiální povolení k průletu. Veřejnost se totiž nesmí dozvědět, že Rhodan – a ne sám imperátor – obdržel zprávu z tohoto místa, na které po tisíciletí směli vstoupit jen vládci Velkého impéria. Již během letu zaměřují kolem fragmentu CORS-VII-4 zvláštní vysokodimenzionální fenomény, pro které prozatím nemají vysvětlení.

Ke Gamnovu údivu se Gos‘athor osobně spojí s posádkou CELIS-387 a požádá ji, aby dávala pozor na prolétající leka-disk, na jehož palubě jsou jeho přátelé. Také je varuje, ať jsou ve střehu, protože se může přihodit cokoliv. Poté je Atlan kontaktován svým otcem Mascudarem, který chce vědět, co se děje v Elysejském pásu. Krystalický princ mu popravdě sdělí, že jeho terranský přítel i se svou ženou letí na CORS-VII-4, kde se začínají dít podivné věci. I přesto, že stále trvá na invazi do Larsafovy soustavy a obsazení NATHANA, nechá dvojici i přes několik výtek pokračovat, a nařídí Atlanovi, aby jako zastírací manévr alespoň sestřelil nějaký další z pozůstatků Elysejského světa.

Perry a Thora se blíží k fragmentu CORS-VII-4 a zaznamenávají neobvyklou hyperfyzikální a kvantovou aktivitu. Thora přistává s leka-diskem na povrchu, když Perry Rhodan spatří něco, co mu připomene události na Gorrawaanu3). Fragmentem se táhne obří propast, která vypadá, jako by nebyla vytvořená přirozeně. Na jejím okraji stojí neidentifikovatelná osoba zahalená v kápi – mohla by to být Natalie? Fragment disponuje mimořádně silnou gravitací a dýchatelným vzduchem. Kromě toho se všude objevují podivné fenomény, temné stíny a zvláštní obrazce, které vypadají jako mimozemské písmo, ale pozitronika obleků je nedovede identifikovat. V Rhodanově blízkosti jako by ale všechny mizely. Thora, na rozdíl od Perryho, slyší všude kolem podivný hlas. Když se společně přilíží k neznámé postavě, otočí se k nim a okamžitě v ní poznávají svou dceru Nathalie.

Nathalie Rhodan da Zoltral se od svého zmizení viditelně změnila. Má temné oči, dlouhé černé vlasy jí sahají až po pás a působí velice vyčerpaným dojmem. Její rodiče samozřejmě chtějí vědět, jak se dostala až na Elysejský svět – Nathalie slibuje, že se jisté věci pokusí objasnit, nemohou ale nyní ztrácet čas. Děje se zde něco, vůči čemu je nutný zásah časonoše – tedy Perryho Rhodana. Nathalie na toto místo přišla časovou studnou. To, že jí dokázala projít bez újmy, vysvětluje tím, že není obyčejný smrtelník a je tedy chráněna před temporální nekrózou. K této ochraně přišla pravděpodobně díky tomu, že je tzv. dyáda. To její rodiče samozřejmě dávno vědí. Již od útlého dětství se u ní objevovala rozdvojená osobnost, dle specialistů způsobená pravděpodobně specifickou částí mozku, kterou zdědila po své matce. Ras Čubaj již tenkrát tvrdil, že Nathalie je pravděpodobně novým člověkem, dalším vývojovým stupněm v evoluci. Společně klesají do hlubin propasti – Nathalie vysvětluje, že to vše, co kolem vidí, není technologie Memeterů, ale tzv. Předchůdců, pradávné civilizace, jejíž existenci všichni dávno zapomněli, a tedy nikdo ani neví, kdo ve skutečnosti byli. Vše, co po nich zbylo, jsou jen foveální světy, tzv. planetární stroje. Nathalie čas od času podivně mizí a mění se – podle ní to, co vidí, není skutečné, ale pouze kvantová projekce. Trojice poté dojde na místo, kde se nachází časová studna. Perry Rhodan chce vědět, zda to byli Předchůdci, kdo je vybudoval. Podle Nathalie však existovali již dávno předtím, příslušníci zmizelé civilizace se pravděpodobně jen naučili spoutat její energii. Protože ještě zbývá trocha času a byly zde vytvořeny ideální podmínky, navrhuje Nathalie své matce, aby podstoupila podobnou cestu, jakou prošel Perry Rhodan na Lashatu. Aktivátor, který Thora dostala od Avandriny di Cardelah brzy přestane fungovat, ale existuje jiný způsob, jak si zajistit nesmrtelnost. Thora musí vstoupit do časové studny, kde dojde k procesu, kde se její tělo spojí s aktivátorem. V jednom momentu se Nathaliino vzezření kompletně změní – před Thorou a Perrym nyní stojí Anson Argyris, excentrický císař z Olympu. Vysvětluje, že Nathalie a Argyris je jedna osoba. Thora si uvědomuje, že tomu tak zřejmě bylo již od dětství, protože Nathalie měla imaginárního přítele jménem Ansa. V časové studně náhle začíná vřít – očividně se snaží o zadržení temného života, který chce tudy projít do soustavy Arkonu a už nezbývá mnoho času.

CELIS-387 zaznamenává v Elysejském pásu stále častější anomálie. Jednotlivé fragmenty zničené planety začaly mizet v hyperprostoru a náhodně materializovat zpět. Krystalický princ jim osobně oznamuje, že v blízkosti budou použita transformační děla, která mohou způsobovat další přidružené gravitační jevy. Gamna dále kontaktuje také Torgen Shenn, velitel terranské expedice, s oficiální žádostí o podporu Rhodana a Thory. Gamno je velmi udiven jak uctivým chováním Terranců, tak samotného Gos’athora, protože na arkonském dvoře je to velmi neobvyklé. Na stanici poté dojde k mohutné explozi, protože jeden z úlomků světa se zhmotní přímo uvnitř a poškodí ji. Situace je tak stále kritičtější, ale Gamno se nehodlá vzdát a zklamat svého Krystalického prince.

Nathalie žádá svou matku, aby vkročila do časové studny. Na jejím okraji již čeká další postava – je to Quiniu Soptor – a v ruce drží zvláštní tyč, která je ponořená do studny a udržuje průchod volný. Zdá se ale, že ji to stojí nezměrné úsilí. Je nutné, aby Perry Rhodan jako časonoš byl celému procesu přítomen a stabilizoval jej. Thora tedy váhavě vstupuje do časové studny a zmizí v temnotě. Nathalie zatím svému otci prozrazuje některá další tajemství. Vypráví o foveálních světech. Ty Předchůdci postavili ve velkém množství zvláště v Lokální bublině, ale také v hvězdokupě M13, na Elysejském světě a Archetzu. Měly za úkol zabránit pronikání kreellu do tohoto univerza. Díky nim Memeterové také kdysi postavili síť slunečních transmiterů. Planetární stroje Předchůdců totiž oslabily strukturu časoprostoru tím, že z Creaversa vysávaly kreell. To Memeterové ale netušili a používáním slunečních transmiterů ještě více oslabovali interdimenzionální membránu a tím ještě více destabilizovali Velkou rupturu. Vypráví také, jak byla svědkem toho, když chtěl Iratio Hondro na Size aktivovat planetární stroj pomocí kreellu, který Rhodan přivezl z jižní strany Galaxie. Více o jeho cílech už ale neprozradí. Sděluje, že Mléčná dráha čelí obrovskému nebezpečí, temný život je ale jen počátkem toho, co se chystá. Natalie ale nedokáže vysvětlit více, protože není schopna vše popsat pouze slovy, proto spousta otázek zůstává opět nezodpovězených. Na pozadí jejich hovoru se ale děje něco zlověstného – časová fontána vře stále víc a víc a po Thoře zatím není ani památky. Také Nathalie tvrdí, že je něco špatně a již dávno měla být zpět. Když Perry zmíní, že Thora slyšela zvláštní hlasy, je Nathalie ještě více rozrušená. Nakonec se Thora vynoří zpět, celá pokrytá neznámou černou substancí, nemůže však ze studny ven a zdá se, že s něčím bojuje. Společně se jim ji ale podaří vytáhnout ven. Nathalie si však není jistá, zda neudělala chybu a své matce tímto procesem naopak neublížila…

Monitorovací stanice i přes své vlastní problémy stále pokračuje v měření hodnot kolem fragmentu Elysejského světa, které jsou čím dál tím extrémnější. Gamno a jeho kolegové jsou svědky toho, jak ze zbytků bájné planety proudí temnota – a jejím cílem je dle všeho Krystalický svět, Arkon I. Vyhlásí proto poplach v celé soustavě.

Thora je po vynoření z časové studny v bezvědomí, ale černá substance z ní pomalu mizí. Jak si Rhodan všimne, zmizel z jejího krku i buněčný aktivátor. Arkonidanka nakonec procitne, ale je zmatená. Ze studny vychází stále větší množství temného života – Nathalie i Soptor jsou na pokraji sil a snaží se ho zastavit. Nathalie vysvětluje, že temný život není až takový problém – tím je potencionální zrození temného intelektu, tzv. fraktury, inkarnace temného života. Thořin stav se stále zhoršuje, trpí strašnými bolestmi hlavy a neustále slyší něčí křik. Rhodan ji drží blízko u sebe, protože na rozdíl od ní má proti temnému životu zvláštní ochranu a veškerá temnota se od něj stále drží dál. Z posledních sil Nathalie svému otci řekne, že musí změnit polaritu časové studny – pokud to nedokáže sám, musí mu na pomoc přijít další dva časonoši – Atlan da Gonozal a Mirona Thetin. Nejdříve je do studny vtažena Soptor, poté v temnotě, která se nyní nekontrolovaně šíří ven, mizí i Nathalie. Protože Atlan a Mirona tu momentálně nejsou, rozhodnou se Thora a Perry položit své životy ve jménu Arkonu4). Společně se chystají skočit do studny, vlna temného života je však smete dříve, než mají šanci plán jejich dcery provést…

To, co se momentálně děje v Elysejském pásu, vypadá jako z Irvořiných nejtemnějších snů. Temná povodeň, která z fragmentu planety míří na Arkon I, ničí vše, co jí přijde do cesty. Postupně tak padá jedna monitorovací stanice za druhou, ochranné štíty pro ni nejsou překážka. Tirako Gamno pošle své kolegy Laska da Wallkroyan i Jollka da Semur pryč v záchranných člunech. Sám ale na stanici zůstává – dal totiž Gos’athorovi slib, že dá pozor na jeho přátele a ten chce dodržet, i přesto, že to vypadá, že v tomto pekle nemohl nikdo přežít. Ví, že je CELIS-387 ztracena, proto ji opouští v malé lodi a poté zaměřuje dvě osoby v těsném obětí, pro které vyšle záchrannou kapsli. Netuší, zda jsou na živu, ale naloží je na palubu a uniká pryč. Cestou je svědkem toho, jak k temné vlně přilétají první křižníky arkonidské flotily. Nemají ale proti její síle nejmenší šanci a dochází k první těžkým ztrátám. Gamnovo plavidlo dostává příkaz přiletět na FAMA’ARK, vlajkovou loď Krystalického prince.

Perry Rhodan i Thora ustáli útok temného života na CORS-VII-4 bez újmy. Thora ale trpí stále silnějšími bolestmi hlavy. V hangáru FAMA’ARKU jsou přivítáni Atlanem, jenž vyslovuje teorii, že by Thořiny problémy mohly být způsobeny jejím neaktivovaným extrasmyslem. Jiné vysvětlení se zatím nenabízí, protože Rhodan sám byl po absolvování stejného procesu na Lashatu jako znovuzrozený. Thora je převezena na medostanici, kde se o ní stará vedoucí lékař, Ekhonidan Haan. Gamno Atlanovi předává údaje z CELIS-387, které by mohly být užitečné. Mezitím je zničeno několik dalších lodí, veškerá snaha o zastavení temnoty je marná, proto vydá Atlan rozkaz k ústupu. Rhodan svému příteli vypráví o událostech posledních hodin a o setkání s Nathalie, která se tomuto neštěstí snažila zabránit. Dále mu také řekne, že bude potřebovat pomoc jeho i Mirony, protože podle jeho dcery jsou oba také časonoši. Vzhledem k jejich minulosti je to dle Atlana pravděpodobné a situaci jako takovou akceptuje. V tom jsou kontaktováni samotným imperátorem.

Gonozal VII. oznamuje, že na místo vysílá nejsilnější a nemodernější jednotky své expediční flotily, o nichž se domnívá, že krizi zažehnají. Ty proti temnému životu nasadí všechny dostupné zbraně, od dezintegrátorů po transformační děla, avšak s nulovým účinkem. Arkonidské křižníky jsou proti neznámému nepříteli bezmocné a zanikají v podivně zpožděných explozích. Poté si imperátor vyžádá osobní návštěvu jak svého syna, tak i Rhodana. Gamno bude oba muže doprovázet jako přímý účastník dění na fragmentu Elysejského světa. Společně ale předtím ještě navštíví Thoru na medostanici. Její bolesti musí být tlumeny silnými araskými léky. Více pro ni ale zde udělat už nemohou, proto je dohodnuto, že bude převezena na svou loď, CREST II, kde si ji do péče převezme doktor Steflov. Nato Rhodan, Atlan a Gamno odlétají na KAR'ETHON k audienci u imperátora.

Ten je již očekává v nezvykle skromných podmínkách lehkého křižníku. Po úvodním přivítání Gonozal VII. osobně poděkuje Tiraku Gamnovi za jeho nasazení a k jeho velkému překvapení ho s okamžitou platností jmenuje do hodnosti Tharg'athora, velitele 6. třídy. Až poté se obrátí na Rhodana – nasazení jeho i Thory da Zoltral ve jménu Arkonu na něj udělalo velký dojem. Zajímá se i o velitelčin momentální stav a slibuje, že pokud to bude možné, bude jí poskytnuta veškerá dostupná lékařská pomoc na Arkonu. Atlan poté vysvětluje, že se s Rhodanem a Mironou Thetin musí vrátit zpět na fragment Elysejského světa, kde se nachází časová studna, a pokusit se společně zastavit černou povodeň. V té chvíli se z ničeho nic v místnosti objeví i Thetin, která po útěku z Arkonu sledovala dění zpovzdálí. S imperátorem si vymění několik ostrých slov, ale je ochotna pomoci zabránit katastrofě, která se na Velké impérium řítí. Mascudar jim dává k dispozici vše, co budou potřebovat, Atlan se ale rozhodne odletět zpět s GORTAVOUREM, protože jedině ten má alespoň nějakou šanci dorazit k cíli. Rhodan se rozloučí s Tirakem Gamnem, jenž je ihned převelen na novou loď.

Perry Rhodan již na palubě GORTAVOURU chce ještě před cestou na fragment Elysejského světa mluvit se svou ženou. Hovor však v medostanici CRESTU II převezme doktor Steflov. Informuje Rhodana, že je nyní ve stabilizovaném stavu a jsou jí podávány uklidňující léky. Nedokáže si však vysvětlit, co její bolesti způsobuje, protože fyziologicky vše vypadá normálně. Pravděpodobně u ní však dochází k nějakým nepředpokládaným změnám v mozku. Poté mu doktor konečně s Thorou dovolí promluvit. Oba si dělají starosti o Nathalie, ale Thora věří, že je jejich dcera v pořádku. Nathalie se k překvapení obou objeví v Rhodanově kajutě – je živá, ale velmi vyčerpaná, to samé platí i o Quiniu Soptor. Obviňuje se ale za to, co se její matce přihodilo, protože s podobnými následky nepočítala. Doufá, že na Arkonu dostane adekvátní pomoc, za což se přimlouvá i nově příchozí Atlan s Mironou. Poté, co se rozloučí, vydává se GORTAVOUR ve směru proti proudu temnoty…