Perry Rhodan Neo 227 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 227
Název:Samfonnan, padlý
(Samfonnan, der Gefallene)
Autor:Ben Calvin Hary
Vydáno poprvé:29. května 2020
Vydáno v češtině:-
Čas děje: začátek ledna 2090
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Samfonnan di Quennion

Perry Rhodan

Sofgart

Ferroa da Borgir

Atlan da Gonozal

Thora da Zoltral

Více než padesát let poté, co se Perry Rhodan setkal na Měsíci s Arkonidany Thorou a Crestem a lidstvo se vydalo ke hvězdám, se na mnoha světech rozvíjí terranské kolonie. Solární unie tvoří základ mírumilovně se rozvíjející hvězdné říše.

Když na Zemi přicházejí znepokojivé zprávy z Velkého impéria, odlétá Rhodan do hvězdokupy M13. Je svědkem toho, jak je svržena předchozí vládkyně. Znenadání se ale objevuje její nový nástupce, Mascudar da Gonozal, imperátor z dávné minulosti. Jeho prvním aktem je sestavení invazní flotily, která má za úkol dobít Zemi a Solární unii.

Perry Rhodan chce jeho plány samozřejmě narušit. S několika svými přáteli se vydává na přísně tajnou základnu v soustavě Arkonu. Jedním z jeho nejnečekanějších pomocníků je SAMFONNAN, PADLÝ…


Masgar Skoa, arkonská popelářská gilda, která odklízí odpad, recykluje zbytky nebo převáží mrtvé do konvertorů, není u široké veřejnosti – a zvláště šlechty – příliš respektována. Žádní Arkonidané nechtějí mít s jejími příslušníky, kteří za ostatní vykonávají špinavou práci, co dočinění. Mladý Arkonidan Samfonnan di Quennion, který slouží společně se Zaliťankou Tommisou na malém plavidle LK-22341), tedy před sebou nemá zrovna zářnou budoucnost. Kdysi býval antigravitačním inženýrem na kosmických lodích, při nehodě byl však několik dní uvězněn v antigravitační šachtě a z následků incidentu se nedokázal zcela vzpamatovat. Proto nakonec skončil u Masgar Skoa. Jeho službu mu neulehčují ani sami nadřízení, protože v soustavě právě dochází k shromažďování flotily, která způsobuje zpoždění ve třídění odpadu ve vesmíru. Když si chce stěžovat Truku Drautherbovi do Křišťálového paláce, je znenadání kontaktován lodí, která vypadá jako vrak, a na jejímž trupu se skví nápis LORK.

Krystalický princ Mascaren da Gonozal na palubě své vlajkové lodi FAMA’ARK pokračuje v přípravách invazní flotily, která má směřovat do Larsafovy soustavy. Velitelkou lodi je třísluneční nositelka, Thila da Quelnya. Atlan je na soukromém kanále kontaktován příslušníkem Masgar Skoa. Hovor se mu zdá podezřelý, proto ho přijme ve své kajutě. Na holoobrazu Atlan poznává Kephlomma, tzv. Naat’kaa, velmi ojedinělou mutaci, která se projevuje u Naatů malým vzrůstem a bílou kůží. Kephlomm, s nímž se Atlan již před lety setkal na Naatralu, mu tehdy předal zprávu od planetárního inženýra Kroma a vyprávěl mu o setkání s Quiniu Soptor2). Vedle něj se nakonec ukáže ještě starší Arkonidan, který se představí jako Sofgart, a řekne mu, že hledá Perryho Rhodana.

LK-2234 je unesena na palubu LORKU. Sofgart Samfonnanovi a Tomisse vysvětlí, že jejich plavidlo potřebuje, aby mohl nenápadně kontaktovat Mascarena da Gonozal na palubě FAMA’ARKU. Tomissa je proti, protože se bojí, že za tento čin budou potrestáni. Naopak Samfonnan se nebrání, protože o šlechtě nemá po své nehodě zrovna valné mínění a chce se nějakým způsobem pomstít. Vysílání však zachytí i velmi dychtivá komunikační důstojnice Ferroa da Borgir, která se chce za každou cenu vnutit do přízně Krystlického prince, a snaží se odhalit pravdu. Začne tedy pátrat po tom, kdo se do systému vlastně připojil. Toho si však všimne i Atlan a moc dobře si uvědomuje, že je jeho čas omezen, protože je mu někdo na stopě. Sofgartovi prozradí, kde skupinku Terranců najde, a poskytne mu své bezpečnostní kódy, aby měl přístup do paláce snazší. Velitel LORKU ho dále informuje, že by se Rhodan měl podívat do tajného zařízení Cebra-Cel, kde se děje něco nekalého. Hovor je ukončen dříve, než se da Borgir dopátrá pravdy. Svého snažení se ale i přes Atlanův výslovný rozkaz nemíní vzdát. Poté, co si spojí všechna vodítka dohromady, usoudí, že zrádcem je právě samotný Krystalický princ.

Perry Rhodan, Thora Rhodan da Zoltral, John Marshall, Sud a Theta se stále ještě skrývají v tajných komnatách Křišťálového paláce. Jejich úkryt je ale čím dál tím více v ohrožení, protože i do těchto míst čím dál častěji pronikají stavební čety, které palác rekonstruují. Při jednom takovém incidentu se stavebním robotem, který tiskne nové zdi z nanobetonu, je vážně zraněna Thora. Sud ji alespoň částečně dokáže vyléčit díky svým paraschopnostem. Vypadá to ale, že je konečně odhalili palácoví strážci…

LORK díky Atlanovým kódům přistává na Arkonu I. Tommisa se se skupinou rozloučí, Samfonnan je však chce doprovázet a tvrdí, že by se jim jeho znalosti mohly hodit. Trojice tedy proniká až na místo, které určil Atlan a setkává se s Perrym Rhodanem a ostatními, kteří se obávali, že byli objeveni. Sofgart vyřizuje pozdravy od Atlana a předává Rhodanovi jeho zprávu. Arkonidan vypráví o Cebra-Cel, vojenské základně na Arkonu III, která by se dala přirovnat k terranské Oblasti 51. Jedná se o zařízení pro výzkum a vývoj, který společně vede vesmírná flotila a Turacel. Probíhají zde experimenty, testování prototypů a tajných zbraní. Sofgart se domnívá, že zde Mascudar da Gonozal provádí něco s transformačními děly. Je tedy rozhodnuto, že jejich další kroky povedou na Arkon III, nejdříve se ale musí konečně dostat ven z Křišťálového paláce. Cestou Rhodanovi Kephlomm vypráví zvláštní příběh o jejich dobrém příteli Kromovi a Targeloňance, která dohlížela na časovou studnu. Při těchto slovech Perry zpozorní, s prastarým Arkonidanem Kromem se totiž setkal na Gorrawaanu, ona zmiňovaná Targeloňanka nemohla být nikdo jiný než Quiniu Soptor. Musí svým zachráncům však sdělit, že Krom již nežije3). Před palácem ale na ně již čeká jednotka vojáků, která jim chce zabránit v úniku. Sofgart však znovu použije Atlanovy kódy, které stále ještě fungují, a vydá robotům a kluzákům rozkaz k ústupu. V nastalém chaosu se jim nakonec podaří úspěšně dostat na LORK a odletět směr Svět války.

LORK přilétá na Arkon III. Cebra-Cel vypadá jako pevnost ležící na útesu nad rovníkovým mořem ohraničená hradbou z arkonské oceli, kterou chrání energetický štít. Díky Atlanovým kódům lodi opět nikdo nebrání v průletu. Terranci jsou kvůli obavám z odhalení – v tomto zařízení pracují pouze čistokrevní Arkonidané – opět namaskováni a přistávají na základně. Kephlomm, který namaskovat nejde, a Theta zůstávají na palubě. Ostatní se vydávají na průzkum a prochází skládkou, na níž se převážně nacházejí poničené vesmírné lodě, které jako by někdo roztrhal zevnitř – což se jeví jako důkaz toho, že se zde opravdu experimentuje s transformačními děly. Kromě toho se všude kolem povalují namodralé krystaly, připomínající bismut, které Rhodan již někdy viděl. V dohledu se však objeví skupinka cvičících vojáků, kterým však není možné se vyhnout. Samfonnan tedy navrhuje, aby je »obešli« tunelem antigravitačního dopravníku, který přepravuje odpad do dezintegrační komory. Nikdo totiž nebude předpokládat, že by ho použily živé bytosti. Všichni málem skončí v ústí dezintegrátoru, když se ho Samfonnanovi podaří vypnout. Místnost, ve které se ocitli, je ale rychle přeplněna odpadem, který měl být dezintegrován a zhroutí se o patro níže. Všichni mají jen lehčí zranění, až na Samfonnana, kterého ošetří Sud. Musí se ale rychle vydat pryč, protože tato akce určitě nezůstane bez povšimnutí. Rhodanův tým tak několik hodin prochází podzemním bludištěm pevnosti, až se dostane na místo, kde k údivu všech stojí fragmentální křižník. Nyní je tedy zřejmé, že se opravdu jedná o transformační děla – Mascudar da Gonozal chtěl být v jejich výrobě nezávislý na Archetzu. Zdá se, že se arkonidským vědcům ale ještě úplně nepodařilo prolomit všechna posbijská tajemství. Terranci totiž narazí na skupinu vědců, kteří si mimo jiné povídají o vězních. V tom je spuštěn alarm a Arkonidané odcházejí pryč. Rhodan rozhodne, se chce porozhlédnout kolem. Mimo jiné zjistí, že Arkonidané centrální plazmu zabili a naleznou část terranské uniformy se jmenovkou Leibnitz – kde se zde uniforma jejich přítele, kterého i s jeho posbijskou průvodkyní potkali v Andromedě, vzala, ale nemají tušení.

Ferroa da Borgir se rozhodne, že svou veliteku Thilu da Quelnya informuje o zradě Krystalického prince. Ta ji však v přítomnosti Atlana obviní za křivé nařčení a zradu, za což by měla být popravena. Ferroa da Borgir je paralyzována, ale Atlan nařídí, aby byla pouze vzata do vazby a její paralýza průběžně obnovována, aby nemohla promluvit.

Rhodan a jeho tým poté pochopí, co arkonidští vědci mysleli pod pojmem vězni. Objeví několik uvězněných Posbijů, kteří byli očividně brutálně mučeni a vypadají neživě. Sud se ale podaří jednoho po druhém probudit. Bakmaátu Rhodana poprosí, aby je dovezl na Měsíc k NATHANOVI. Nakonec rozhodnou, že celou základnu Cebra-Cel zničí, aby jejich technologie nepadla do rukou Arkonidanů. S tím však Rhodan nesouhlasí, zanechá zde alespoň zprávu, která má osazenstvo varovat, aby mělo čas místo opustit. Rhodan, Thora, Marshall, Sud i Samfonnan se nakonec schovají v tělech Posbijů a jsou tak bezpečně propašováni ven z komplexu až k LORKU. Ten je ale obklíčen vojáky, kteří mají velkou převahu a vetřelce paralyzují. S velkým zpožděním konečně přichází pomoc z LORKU a všichni i s Bakmaátu se v bezpečí dostávají na palubu lodi. Při útěku pak v mohutné explozi zaniká Cebra-Cel i se svými tajemstvími. LORK pak pomocí několika nouzových transic uniká pryč z Thantur-Lok do bezpečí. Rhodan chce však nutně kontaktovat Atlana, protože arkonský imperátor má nyní ještě větší důvod pro napadení Země.

Třísluneční nositelka Thila da Quelnya osobně předává Atlanovi zprávu o podivných událostech v Elysejském pásu. Atlan v ní rozpoznává koordináty jistého místa, na němž by se podle něj mohl skrývat CREST II. Terranci tedy svou misi prozatím zvládli, ale Arkonidan si potřebuje s Perrym Rhodanem co nejdříve promluvit o dalších záležitostech.