Perry Rhodan Neo 200 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 200
Název:Muž ze skla
(Mann aus Glas)
Autoři:Rüdiger Schäfer, Rainer Schorm
Cyklus:Temný život / Solární unie
Vydáno poprvé:17. května 2019
Vydáno v češtině:-
Čas děje: 2060 / prosinec 2088
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Protektor Terranské unie přijme nečekaného hosta

Merkoš - záhadný mimozemšťan se chce přátelit s Terranci

Thora Rhodan da Zoltral - velitelka Protektorovy nové lodi

Thomas a Farouq Rhodan da Zoltral - bratři jako tajní agenti Oddělení III

Jessica Tekenerová - soukromá vyšetřovatelka pátrá po svém bratrovi

V roce 2060 objevuje terranský prospektor Habakuk Salomon na planetě Rumal extrémně silné oscilační krystaly Geminga. Ty dostávají jméno na základě impulsů, které vysílají při aktivaci, a jsou podobné těm, které vydává i pulsar stejného jména.

V listopadu 2088 se nákladní loď KRAXN vydává na cestu na Olymp, k čemuž plánuje použít skok situačním transmiterem. Nejprve je loď ale podrobena celní kontrole, která však nic nenajde. Na KRAXN je totiž pašována velmi dobře maskovaná NATHALIE, malá speciální kosmická loď používající nejnovější technologie, a také zásahová loď, kterou vlastní bratři Thomas a Farouq Rhodan da Zoltral. Bratři jsou vysláni na misi jako agenti legendárního Oddělení III pod přímým velením Nika Quinta. Mají hledat stopy po tzv. drúzovém kartelu, který provozuje nelegální obchod s gemingovými drúzami. Zdá se, že se kartel rozšiřuje po většině známé Mléčné dráhy. Podporou jim je Daan Meynster, kapitán KRAXN, který jim v případě potřeby může poskytnout cenné informace. Po celní kontrole je proveden skok transmiterem. Průchod situačním transmiterem je nyní i pro obyčejné lidi možný díky tzv. izolačním kokonům, ale i přesto je velice nepříjemný, a ne vždy bez následků.

V soustavě Castor je neplánovaně a samovolně aktivována přijímací stanice situačního transmiteru. Je vyvolán nejvyšší poplach »Případ Ares« a strážní flotila se blíží k aktivovanému transmiterovému kruhu. RACCOON, křižník flotily, vysílá stíhačky z nejnovější série s označením dragonfly, z nichž jednu pilotuje Melik Dumanoglu, mladý a horkokrevný astronaut. Transmiter náhle vysílá dva silné impulsy.

KRAXN se zhmotňuje spolu s NATHALIE přibližně ve stejnou dobu, jako je vyvolán »Případ Ares«. Nikdo si jich nevšímá a alarm samozřejmě nebyl vyvolán kvůli nim. Tom a Farouq tedy mohou pokračovat ve svém pátrání podle plánu.

CREST II, nová vlajková loď Protektora, se vrací ze svého prvního zkušebního letu zpět do Sluneční soustavy. Velitelka Thora Rhodan da Zoltral nařídí letět k Luně, aby zde byla loď znovu zkontrolována. Conrad Deringhouse, její předchůdce, si nyní užívá důchodu i se svou manželkou Gabrielle Montoyou. Na Zemi téměř polovina všech států patří k Terranské unii, další čtvrtina s ní alespoň spolupracuje. Problémy stále způsobují státy, které se připojili hlavně k Číně a tvoří čínský blok. Terranská unie za posledních několik desetiletí založila osm kolonií, které nakonec 12. května 2061 vytvořily Solární unii, jejímž prezidentem je stále energický a aktivní Maui John Ngata. V rámci projektu Variable Genome Project se kolonisté přizpůsobili podmínkám prostředí koloniálních světů, což na Terře platí spíše za kontroverzní téma. Kromě toho existují dvě čínské kolonie, které jsou nezávislé na Solární unii a jsou spravovány samostatně. Perry Rhodan a Ngata od konce konfliktu s ANDROSEM vedou kampaň za zcela sjednocené lidstvo. Během příletu k Terře se Rhodanovi ohlásí Reginald Bull a informuje ho o Případu Ares v soustavě Castor. CREST II se okamžitě vydává na cestu.

Dumanogluova dragonfly je zasažena hyperšokovou vlnou, jejíž síla odpovídá hmotnosti deseti ultralehkých křižníků. Zaměřen je pouze malý, přibližně kulovitý objekt o průměru asi šest metrů. Po dvou hodinách napjatého čekání obdrží mladý kosmický pilot povolení letět na první průzkum do vzdálenosti tisíce kilometrů.

Bratři Rhodanovi vyhledají na Olympu hospodu Svobodných obchodníků, kde jsou svědky rvačky mezi Epsalanem a několika Svobodnými obchodníky. Majitel osloví Meynstera a nabídne mu dohodu s kartelem. Má za úkol propašovat dvacet drúz v nejlepší kvalitě – jejich aktivace vyvolá silné echo. Tom a Farouq doufají, že budou moci najít i místo původu drúzy. Zpátky na NATHALIE však nejprve obdrží prioritní zprávu od Nika Quinta, která jim přikazuje, aby se okamžitě hlásili na ambasádě čínského bloku. Když CREST II doletí do soustavy Castor, okamžitě se vydá k transmiterovému prstenci a tím k cizímu objektu. S pomocí Dumanoglua jsou vyslány sondy, které se přiblíží až k jeho těsné blízkosti. Objekt se zdá být organický a stále nevykazuje žádnou reakci. Najednou se však ve vysílačce ozve pronikavý hlas. Volající si říká Merkoš a tvrdí, že je na mírové misi a žádá o laskavé přijetí.

Echo hyperkrystalu ukazuje, že pochází ze souhvězdí Labutě, ve které leží také čínská kolonie Deneb. Na ambasádě se oba setkávají s kulturním atašé Wongem Fengem a Ngatou, který je zde ale neoficiálně. Dozví se, že denebská kolonie již nějakou dobu nereaguje na hypervolání. Důvod je nejasný. Ngata jim nařídí, aby odletěli do Denebu a postarali se o to. Wong Feng se zdá být velmi vystrašený. NATHALIE se tedy zamaskovaná a již bez KRAXN vydává transmiterem k Denebu.

První kontakt s Merkošem je řízen Rhodanem osobně. Cizinec chce přijít na palubu CRESTU II. Rhodan to konzultuje se svou ženou a velitelkou lodi a šéfem bezpečnosti Nakamurou. Na rozdíl od jejich doporučení Merkošovi důvěřuje a požádá ho, aby za hodinu přiletěl na palubu. Poté, co jsou přijata všechna myslitelná bezpečnostní opatření, vyšle Merkoš svou loď na CREST II. Zatímco se cizinec blíží, přemýšlí Rhodan o pokračujících selhání všech technologií na bázi halatonu. Od uzavření velké trhliny začal výkon těchto zařízení klesat a Rhodan má podezření, že v určitém okamžiku by mohly být ovlivněny i buněčné aktivátory. Merkošovu loď nelze žádným způsobem zaměřit a ani Ilt Gucky cizince v jeho lodi necítí. Merkoš vystoupí z lodi. Cizinec vypadá, jako kdyby byl vytvořen ze skla, je asi dva metry vysoký, hubený, má dvě velké, temně zelené oči a na místo úst má chobot. Uši a nos nejsou vidět. Proběhne první přátelský rozhovor a Rhodan Merkoše vyzve, aby v diskuzi pokračovali v konferenční místnosti. K dispozici bude také občerstvení.

NATHALIE dorazí do soustavy Deneb. Slunce Deneb je modrý obr o dvojnásobném průměru Sol. Kolonie stále mlčí a nereaguje na rádiové volání. Kromě toho nelze na planetě zaměřit ani letový, ani individuální provoz. Na žádost o přistání nedostávají odpověď, ale přesto se rozhodnou přistát.

V konferenční místnosti jsou mezitím přítomní svědky velmi bizarních událostí: Merkoš se natáhne po banánu, rozetře si ho po hrudi, a tak ho absorbuje do svého těla. Vypadá to, že bytosti tohoto druhu přijímají jídlo tímto způsobem. V dlouhé a zajímavé konverzaci Merkoš vysvětluje, že je Oproňan a chce s Terranci navázat mírový kontakt pro Omnitický kompariát. Jeho lidé pocházejí ze soustavy Ahaikus, která se nachází asi 20 000 světelných let od Terry. Také žádá o povolení zůstat na CRESTU II na dobu neurčitou, aby měl možnost lidi lépe poznat. Na oplátku pozve Rhodana a společníky podle jeho výběru, aby také poznali jeho domovský svět. Je mu přidělena kajuta a zatím je mu povoleno zůstat. Terranští experti mezitím zkoumají svého nového návštěvníka. Je obtížné ho nejen zaměřit, je odolný i vůči záření. Domnívají se, že by mohl pocházet z vodního národa, ale nikam dál se nepohnou. Thora je vůči němu i nadále skeptická, zatímco Rhodan se mu snaží důvěřovat. O dvě hodiny později je na CRESTU II hlášeno několik různých krádeží.

Tom a Farouq nacházejí v kolonii mnoho mrtvých, kteří vykazují známky genetického poškození. Genofond čínských osadníků byl zjevně příliš malý. Příčina smrti však není opodstatněná. V supermarketu se setkají s jedinou přeživší, která se představí jako Jessica Tekenerová a hledá svého bratra Ronalda. Trojice je znenadání napadena paprskovými zbraněmi.

Na CRESTU II zmizelo několik různých věcí, jako jsou orchideje, náhradní díly nebo jiné předměty, z nichž některé jsou velmi osobní, ale bezcenné. Podezření zjevně padá na Merkoše, ten ale podle videozáznamu neopustil kabinu. Thora a Nakamura jsou nadále podezřívaví, ale připojí se k následující diskuzi s Merkošem. Předtím probíhá krátký rozhovor s Ansonem Argyrisem, císařem Olympu, o situaci v soustavě. Rhodan se dozví, že jeho synové se zde také krátce vyskytovali. Po této informaci musí myslet na Nathalii, která se v roce 2080 na Olympu ztratila. Kromě toho přemýšlí také o deseti „hibernační aktivátorech buněk“, které Avandrina di Cardelah zanechala Terrancům jako dar, ale hlavně o skutečnosti, že několik jeho přátel toto zařízení odmítlo. Mezi ně patří i Julian Tifflor, Conrad Deringhouse, Autum Legacy a Maui John Ngata, jakož i jeho synové Tom a Farouq. V následujícím rozhovoru s Merkošem je jeho chování odlišné a zmatené. Po chvíli musí být rozhovor přerušen a místo toho se Rhodan odebírá na konzultaci k Rufusu Darnellovi, hlavnímu inženýrovi CRESTU II, který zkoumal tzv. Vitron – Merkošovu kosmickou loď. Jeho pozorování však žádné nové skutečnosti nepřineslo. Když se Rhodan vrátí do své kajuty, uslyší z ložnice podezřelé zvuky. Zpočátku se domnívá, že se Thora vrátila už před ním, ale to rychle zamítá. Vyzbrojen paralyzátorem se vplíží do místnosti.

Útok na Toma, Farouqa a Jessicu Tekenerovou mají na svědomí kolonisté, ale míří velice nepřesně, proto se jim dokážou snadno ubránit. Následně se ukazuje, že Jessica je soukromá vyšetřovatelka najatá Číňany, ale ve skutečnosti hledá svého bratra. Vypráví, že kolonie byla držena pevně v rukou kartelu, ale u kolonistů došlo k náhlé změně. Projevovaly se u nich symptomy jako dehydratace, skvrny na kůži, a celkově vytvářeli dojem, že jsou pod vlivem hypnózy nebo sugesce. Tři Terranci se rozhodnou jít na radnici, která je hlavním sídlem kartelu. Tam najdou obří drúzu o průměru asi dvou metrů, která podle všeho způsobuje silné bolesti hlavy. Z preventivních důvodu raději odcházejí zpět na NATHALIE. Bolest hlavy však zesiluje a zdá se, že je Jessica Tekenerová také ovlivněná. Vydá lodi příkaz, aby se otevřela. Tom a Farouq si uvědomují, že je tlak stále silnější, ale stále se jim daří mu odolávat. Objeví se muž, který se představí jako Iratio Hondro. Chce loď ukrást, ale Tomovi se ho podaří přesvědčit, že se speciální lodí jako je NATHALIE, mohou létat pouze dva trénovaní piloti. Protože si Hondro uvědomuje, že Jessicu nepotřebuje, přikáže jí, aby se zastřelila. Těsně předtím, než se jí to podaří, je paralyzován Tomem a Farouqem. Psychický tlak ze všech rázem spadne. Tom a Farouq, kteří jsou událostmi v soustavě Deneb znepokojeni, spouští »Protokol Kasandra«, přímé nouzové volání Protektorovi.

Vetřelcem v ložnici se ve skutečnosti ukazuje být Merkoš, který se právě přehrabuje v Thořině prádle. Když ho Rhodan konfrontuje, je rozrušený a vysvětluje, že osobní majetek je pro jeho lidi zcela cizí pojem. Dále prozrazuje, že je schopen učinit se neviditelným a nezaměřitelným pomocí speciální kvantové technologie. Své podivné chování v předchozí diskuzi vysvětluje tím, že vyzkoušel terranské víno, aniž by věděl, že obsahuje alkohol, který je pro jeho národ jedovatý. Slibuje, že se polepší a všechny ukradené předměty vrátí. V ten samý okamžik Rhodan obdrží přes hypervysílačku zprávu o Protokolu Kasandra.

CREST II nalodí NATHALIE v soustavě Deneb. Rhodan Hondra poznává jako zkorumpovaného předsedu Plophosu, který byl odvolán před třemi lety a následně uprchl, protože také údajně zavraždil svou vlastní rodinu. Nabídne Číně pomoc při evakuaci kolonie a CREST II se vrací do Sluneční soustavy.

Tom, Farouq a Jessica Tekenerová probírají události několika posledních dní a dohadují se, zda existuje souvislost mezi schopnostmi Iratia Hondra a nalezenou obří drúzou. Také by je zajímalo, kam se poděla Nathalie a Jessičin bratr Ronald. V denebské kolonii každopádně nebyl. Stále paralyzovaný Iratio Hondro je dopraven na Mimas, kde bude podroben dalšímu zkoumání.

Aktuální data:
6.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459766.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál