Perry Rhodan Neo 201 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 201
Název:Mise na Mimasu
(Mission auf Mimas)
Autoři:Michelle Stern, Lucy Guth
Cyklus:Temný život / Solární unie
Vydáno poprvé:31. května 2019
Vydáno v češtině:-
Čas děje: 20. listopadu 2088
Hlavní postavy románu:

Ras Čubaj

Iratio Hondro

Perry Rhodan

Sud

Gucky

John Marshall

Iratio Hondro je sice stále v umělém kómatu, ale už nějakou dobu je duševně aktivní. Chce vyzkoušet své nové schopnosti, kolem sebe cítí mnoho lidí, kteří by mu mohli pomoci, ale je fascinován někým velmi konkrétním.

Ras Čubaj má pocit, že se probouzí z hibernačního spánku, který musí absolvovat po obdržení buněčného aktivátoru Liduuriů. Ras slyší hlas, který ho volá, ale necítí se v bezpečí. Uvědomuje si, že sní. Po uzavření Velké trhliny se mu zpět vrátila jeho původní paraschopnost: je opět teleportem. Ras vnitřně bojuje proti hlasu, z něhož cítí zlo a snaží se ho nenásledovat.

Hondrovým ošetřujícím lékařem se stává Sud. Julian Tifflor, který je mezitím již v důchodu, se právě také nachází na Mimasu. Hondro má na obličeji černé jizvy, které samy o sobě vypadají, že je má již dlouho, ale jejich zabarvení je nové. Sud, díky své paraschopnosti zůstala mladá i bez buněčného aktivátoru, z nich odebere vzorek tkáně. Když si Sud jde pro kávu, potká cestou Merkoše, který by chtěl pustit za Hondrem. Velmi se o jeho případ zajímá. Sud mu vysvětluje, že to není možné a že zatím nemají k dispozici žádné nové výsledky. Zatají mu, že vzorky buněk jí připomínají proliferace černých buněk, se kterými se setkala již před více než třiceti lety na palubě MAGELLANU, a že je tím velmi rozrušena. Slibuje, že si s Perrym Rhodanem o Merkošově přání promluví. Ras se stále nachází ve stavu mezi bdělostí a sněním, když dostane rozkaz skočit na kosmodrom. Neochotně se příkazem řídí, ale je teleportována pouze jeho duše. Tam vidí Johna Marshalla a jeho manželku Belle McGrawovou, oba nyní také mají buněčné aktivátory. Stejně jako Ras má i John své staré paraschopnosti zpět a je opět telepat. Ras se s nimi pokouší mluvit, ale nevšímají si ho. Hlas mu napovídá, aby zjistil, které lodě v blízké budoucnosti vzlétnou a přistanou. Najednou se Perry Rhodan připojí k Marshallovi a jeho manželce Belle. Ras se impulzivně zeptá, jak se jí daří jejich synu Noahovi. Marshall myšlenku zachytí, ale netuší, kdo se zeptal. Ras se snaží poslat varování, Marshall mu ale nerozumí. Mentální tlak stále roste. Konverzace s Rhodanem pokračuje: všechny staré paraschopnosti mutantů se po uzavření trhliny vracejí k normálu. Ras je unesen zpět, ale krátce předtím se dozví, že ho Marshall a Belle chtějí navštívit, což pro něj znamená druhou šanci, jak je varovat. Sud se vrací k Tifflorovi. Hondrovy hodnoty jsou podivné, jako by se probouzel navzdory těžké narkóze. Sud jde k němu a zaznamenává další abnormality. Například mu chybí povinné ID, které mají všichni pacienti na Mimasu přilepené na kůži. Nalepí ho tedy znovu, ale Hondorova kůže po chvíli zčerná. Srdeční frekvence se zvyšuje a oba lékaři chtějí zvýšit dávku omamných látek. Ve stejnou dobu ale dostanou zprávu, že Merkoše zadržela bezpečnostní služba, což Sud rozzlobí.

Ras cítí, že se probouzí. Poslouchá Johna a Belle u své postele. Kvůli zvláštním vitálním znakům byl přemístěn na jiný pokoj. Jeho přátelé se obávají neobvyklých mozkových vln, protože by měl vlastně několik měsíců spát. Ras se snaží navázat kontakt, místo toho ho volá Hondro. Ras by mu měl sloužit jako dopravní prostředek. V panice pošle Marshallovi krátké telepatické varování. Sud se vrací, Merkoš už odešel pryč. Hondrovo nové ID mezitím opět zmizelo. Sud se chystá opustit místnost, i když to nechce. Všimne si, že Hondro nedostal novou dávku sedativ. Když chce injekci podat ručně, Tifflor na ni nečekaně zaútočí. Povede se jí ho přeprat, ale najednou se objeví Ras, proti kterému již nemá šanci.

Rodina Rhodanových se účastní společní večeře s Jessicou Tekenerovou. Perry během ní přijme zprávu od Belle: Ras zmizel! Téměř současně přichází hovor od Autum Legacy: Iratio Hondro uprchl. Všichni přítomní se vydávají do MIMERC (Mimas Medical Research Center). Rhodan po cestě zalarmuje Guckyho a požádá ho, aby přišel.

Hondro si je vědom svých schopností, ale temnota v něm ho zároveň děsí. Přemýšlí, jestli by s ní měl bojovat. Ale touha po jeho nové nabité moci je příliš velká. Ras je nyní s Hondrem. Bojuje, ale je příliš unavený, protože jeho hibernace ještě neskončila. Ras má přenést Hondra na kosmodrom, aby mohl Mimas opustit jako černý pasažér na jedné z lodí. Snaží se Plophosana přesvědčit, že jeho síly nestačí a potřebuje přestávku. Stále doufá, že mu Perry, Gucky a John budou schopni pomoci. Je si vědom toho, že Hondro využije jeho síly, i kdyby měl Ras zemřít.

Rhodan je na cestě do MIMERC a právě hovoří s Reginaldem Bullem. V případě nouze povolá k Jupiteru flotilu. Hondrova choroba je záhadou a Perryho znepokojuje. Mezitím je MIMERC odstíněno ochranným štítem a běží pátrání po Hondrovi a Čubajovi. Dorazí Gucky, ale má problémy se zaměřením Hondra, protože je zde příliš mnoho pacientů a Hondra nezná osobně. Přidávají se Marshall a Belle. Marshall s Guckym vytvoří parablok. Najdou Rase a Gucky Perryho teleportuje na místo, kde by se měl nacházet. Chtějí uprchlíky paralyzovat, ale najdou jen prázdnou místnost.

Tifflor a Sud sledují videozáznam z Hondorova nemocničního pokoje. Zjišťují, že se objevil záhadný efekt »temnoty«. V místnosti byla zdravotní sestra, která balila oblečení, ačkoli přístup nebyl povolen nikomu kromě Sud. Hondrovy síly se zdají být mnohem silnější, než se očekávalo.

Ras cítí silné spojení s Iratiem Hondrem. Snaží se získat informace v jeho podvědomí a objevuje mentální obrazy neznámé ženy a Perryho Rhodana. Hondro si všimne jeho vniknutí a vyhrožuje, že to nebude bez následků. Hondro ovlivňuje stráž, která mu poskytne informace o tom, kterou loď může unést. Také dávají Hondrovi další informace, ale Ras je neslyší, stále se však snaží bojovat proti jeho vlivu.

Sud se přidává k pátracímu týmu, který je Rasovi a Hondrovi na stopě. Rhodan a Gucky se k nim teleportují. Doufají, že by je mohli dohonit díky tomu, že Ras potřebuje přestávku kvůli mnoha teleportačním skokům. Krátce předtím ale ve vedlejší místnosti narazí na vážně nemocného Imarťan, který si strhne dýchací masku a chce spáchat sebevraždu. Všichni přítomní mu spěchají na pomoc a Ras a Hondro znovu uniknou.

Hondro je již netrpělivý. Ras dokáže dělat jen velmi malé skoky, a proto postupují pomalu. Ras je opět v Hondrově podvědomí a mluví s dospívajícím Iratiem Hondrem. Pochází z Ekvádoru, jeho matka ho odmítla, jeho otec na něj byl zlý a chtěl se dostat do Terranie za Perrym Rhodanem. Myšlenka kolonií ho inspirovala již od útlého věku. Mladý Hondro říká, že své starší já nemůže zastavit a že vždy takový nebyl, na vině je ona. Po probuzení Hondro Rase nutí, aby skočil do nového úkrytu.

Pacient z Epsalu přichází za Sud a řekne jí, že je viděl v terapeutické zahradě. Velký bezpečnostní tým tam uprchlíky opravdu najde. Kolem zahrady je vytvořen energetický štít, členové jednotky jsou chráněni psionicko-izolačními síťkami. Pak ale dojde ke zvratu: paralyzátory nefungují, kolem Hondra se opět objevuje »temnota« a ochranný štít vypadává. Ras je donucen znovu teleportovat, ale je k smrti vyčerpaný.

Následuje briefing svolaný kvůli mimořádné situaci. »Temnota« ukazuje na to, že Iratio Hondro nemůže být mutant, za jeho silami stojí něco jiného. Legacy má nápad: Ras brzy zemře, Hondrovi už moc času nezbývá. Chce mu nabídnout únikovou cestu, dá mu k dispozici Space Disk. Většina přítomných není optimistická, ale pro nedostatek alternativ souhlasí.

Po posledním skoku je Ras Čubaj u konce se silami. Zoufale se pokouší zaútočit na Hondra v jeho podvědomí, ale prohraje. Hondro ho ušetří jen proto, že ho stále potřebuje. Skočí na Space Disk a Ras ztratí vědomí. Hondro ví, že skočil do pasti. Chce ji však využít proti svým protivníkům a udělal pro to vhodné přípravy.

Rhodan, Sud, Gucky a Legacy čekají. Zdá se, že past sklapla, když propukne peklo. Gucky se zhroutí a zaměstnanci se dopouštějí sabotáží technických a zdravotnických zařízení. Pro MIMERC je vyhlášen stav nouze, flotila je připravena na Rhodanův povel. Gucky se probírá a od Hondra zachycuje mocný aktivační impuls. Perry s Guckyem skočí na CREST II.

Ras se probudí v uneseném Space Disku, trpí masivním vyčerpáním, ale odhalí Hondrův plán. Chce projít situačním transmiterem! Následně odhaluje další podrobnosti: ovlivnil majora flotily, který nahlásí, že Space Disk zajal. Tímto podvodem získá čas. Nyní se blíží strážní flotila, kterou Hondro pro dokončení svého plánu potřebuje.

Iratio Hondro vyláká hlídkovou flotilu k situačnímu transmiteru, což má za úkol odvést pozornost ostatních od jeho příletu. Ras si uvědomuje, že Hondro je kvůli své nemoci úplně paranoidní. Při ovlivňování flotily si teleportér znovu všimne »temnoty«. Hondro přikáže Rasovi, aby získal kódy nutné pro transici. Ten se marně brání a obává se, že nadcházející transmiterový skok nepřežije.

Posádka CRESTU II pozoruje skok disku transmiterem a truchlí pro domněle mrtvého Rase Čubaje. Protože neexistuje možnost přímého pronásledování, letí zpět na Mimas, aby nalodili Sud a Tifflora. Je rozhodnuto, že další pátrání bude pokračovat na Olympu. Tom Rhodan da Zoltral chce mluvit se svým otcem. V následujícím rozhovoru s Farouqem a Nikem Quintem, je probráno nasazení na Olympu. Existuje podezření, že se zde nachází ústředí Geminga kartelu. Quinto mimochodem zmiňuje, že by bylo dobré, kdyby byl při této akci chycen i Hondro.

Před odletem NATHALIE se u Rhodnových koná další rodinná večere. Přichází Jessica Tekenerová a chce doprovázet Toma a Farouqa. Vyvstává otázka, jak se o jejich nasazení dozvěděla? Perry a Thora da Zoltral mají podezření, že Tom, který k Jessice chová jisté sympatie, by chtěl, aby se k nim přidala. Tom i Farouq s doprovodem nakonec souhlasí. Jessica nechce přiznat, jak informaci získala, ale chce jim pomoci Hondra dostat.

Ras Čubaj se probouzí. Má velké bolesti, ale je naživu. Hondro mu očividně dal nějaké léky a jeho buněčný aktivátor pracuje na plné obrátky. Uvědomuje si, že letí na Olymp. Ras se Hondra zeptá na ni. Upřímně mu vypráví o své manželce, jejím milenci a nenarozeném dítěti a o tom, jak je všechny zabil. Ras ho prosí, aby se se svou nemocí a »temnotou« léčil, než ho pohltí úplně. Hondro se Rasovi jen vysměje a říká, že mu dluží lekci a Rase ve svém podvědomí nakonec porazí.

S pomocí ITT (intermitentní transiční jednotkou) NATHALIE letí na Olymp. Do soustavy přilétá maskovaná jako loď MARCO POLO. První dotaz na Space Disk ukazuje, že údajně nikdy nedorazil. Jessica Tekenerová slibuje pomoc. Po přistání na Olympu rychle zjišťuje, který zaměstnanec kosmodromu Space Disk přijímal. Vydají se po něm pátrat v Trade City, zapletou se do rvačky v jednom z místních bordelů, až ho najdou v kasinu. Popisuje jim, co se stalo a kde loď přistála. Rhodanové a Tekenerová tam spěchají a na palubě najdou polomrtvého Rase Čubaje.

Hondro chce rozšířit svou moc prostřednictvím kartelu, se kterým dlouhodobě udržuje intenzivní vztahy. Jeho cíl má okamžitý účinek a je si jist, že našel dobrou základnu v centrum Olympu.

Rasovi na Olympu již nikdo není schopen pomoci, doktoři si neví rady. Gucky ho však včas teleportuje na CREST II, který právě dorazil, a Sud se podaří ho krátce před smrtí zachránit.

Aktuální data:
24.5.2022
1565 před NGL
29. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459723.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál