Perry Rhodan Neo 202 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Neo, svazek 202
Název:Gemingové vraždy
(Die Geminga-Morde)
Autor:Ruben Wickenhäuser
Vydáno poprvé:14. června 2019
Vydáno v češtině:-
Čas děje: 20. až 22. prosince 2088
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Thomas Rhodan da Zoltral

Farouq Rhodan da Zoltral

Groom

Jessica Tekenerová

Iratio Hondro

Perry Rhodan

Iratio Hondro je na útěku před Tomem a Farouqem Rhodanovými, kteří po něm pátrají s Jessicou Tekenerovou. Zničí velkou gemingovou drúzu a rozpoutá peklo.

Perry Rhodan je na cestě na Olymp na audienci u císaře Ansona Argyrise. Přilétá v honosném reprezentativním Space Disku, který právě prolétá kolem kontejnerové cesty a v blízkosti Ganglionu náhle dojde k obrovské explozi. Rázová vlna následně Space Disk poškodí, ale po počátečních problémech pokračuje dál. Spouštěčem byl podle měření CRESTU II hyperimpulz, který pochází přímo z Olympu. Na místo se vydávají první záchranáři.

Recepce u císaře Argyrise je pompézní, císař je přátelský, aristokratický a výstřední. Jeho pobočníci Aras Iberon Noturus a Jerome Fascal jsou také přítomni na následujícím zasedání. Oba se ne vždy shodují, ale Argyris jejich debatu s klidem sleduje. Krátce nato se hlásí Nike Quinto: Podle jeho informací byli Tom a Farouq v centru výbuchu, stejně jako Iratio Hondro. Perry Rhodan požádá Argyrise o pomoc při pátrání, ten slibuje okamžitou pomoc a ihned vyhlásí pátrání.

O dva dny dříve: Plophosan Groom uprchl na Olymp, aby se zde ukryl před zástupci společností pracujících na Variable Genome Project. Ti trvají na vlastnictví jeho genových sekvencí, protože je pravý Plophosan narozený na Plophosu. Multi-inženýr se tedy rozhodl utéct na Olymp a přijal práci pro bezpečnostní a dopravní společnost CeBRaL. Jeho prací je kontrolovat kontejnery a nacházet odchylky, které by mohly ukazovat na pašování gemingových drúz. Slyšel mnoho zvěstí o Geminga kartelu a má z něj strach. Při střídání směny se objeví jeho šéf a zaslechne jeho rozhovor s jiným mužem, o kterém si myslí, že by mohl být Turmoil, šéf kartelu. Jeho nadřízený je submisivní, což je pro Svobodného obchodníka neobvyklé. Jeden z Groomových údržbářských dronů zaznamenal Turmoilovo holo, ukazující muže s černými jizvami na tváři. Groom ve strachu nahrávku smaže a jede domů. Po cestě z dálky vidí tzv. »Genové kolektory«, kterým se také říká Redirové. Ti loví uprchlé kolonisty s patentovaným genetickým kódem a vracejí je zpět na jejich původní kolonie. Groom už v duchu plánuje, jak jim unikne, ale k jeho překvapení nezatkají jeho, ale Číňana ze sousedního kadeřnictví. Je zde i olympská policistka, ale zdráhá se zakročit. K protestům proti Redirům se přidají i další Svobodní obchodníci a Groomovi se v davu povede Číňanovi pomoci. Sám utíká, ale zpozoruje, že se o něj zajímají dva muži – jeden z nich je zřejmě Marťan. Běží domů a přemýšlí, jak dále postupovat, protože se obává, že na něj bude pořádán hon.

Tom, Farouq a Jessica Tekenerová jdou na společný oběd. Mezi Jessikou a Farouqem vypukne hádka. Farouq jí stále nedůvěřuje, Jessica se chce totiž vydat po informacích pátrat sama, protože není vázána rozkazy a může pracovat volněji. Když je pryč, Farouq vypráví o řadě podezřelých vražd, o nichž mu řekla místní policie. Rozhodnou se tedy jít podívat na nejnovější místo činu, kde jsou přítomni i někteří vysoce postavení policisté. Vražda je podivná, protože pachatel leží mrtvý vedle své oběti. Oba muži byli zabiti kovovou tyčí. Termo snímky ukazují, že došlo k vraždě a poté stál pachatel patnáct minut nad obětí, aby se následně sám zabil. V očích pachatele jsou nalezeny černé skvrny, proto mají podezření, že je do vraždy zapleten Hondro. Dohadují se však, jaký k ní mohl mít motiv. Na rozdíl od ostatních vražd pachatel v dřívějších případech přežil. Zde byl navíc známým zákazníkem zavražděného. Záznamy ukazují, že se oběť chystala nabídnout přepravu určitého nákladu na Plophos. Jediným dalším uchazečem o zakázku byla společnost CeBrAl Incorporated. Podle Toma a Farouqa je vražda, která by měla eliminovat konkurenci, příliš banální. S odkazy na CeBRaL se ale setkávají i u dalších vražd. Proto hledají zaměstnance, který by jim mohl poskytnout více informací, a najdou Grooma. Když se jim ho podaří vypátrat, jsou svědky jeho pomoci Číňanovi a nejeví se jim jako zločinec.

Groomovi volá jeho šéf a vynadá mu za jeho výstup proti Genovým kolektorům. Chce se vyhnout jakékoli pozornosti, protože Turmoil by to nemusel správně pochopit. Chce po Groomovi, aby zjistil více o vraždě konkurenta a posoudil, jak vážná je situace. Následující den v práci kontroluje obsah jednoho z kontejnerů a najde gemingovou drúzu. Prozkoumá jednu z nich a objeví v ní černé dendrity, které ho děsí. Vrátí ji zpět s tím, že to není jeho problém, on je tu jen od zabezpečení nákladu. Po práci se ale snaží rozluštit tajemství černých drúz v dealerské síti a od mnoha lidí dostává varování, aby raději držel ruce pryč. Kontaktuje Daana Meynstera, velitele KRAXN. Zná ho už dlouho a věří mu. Meynster ho také varuje, ale říká, že se za hodinu ozve. Když mu volá zpět, chce se Meynster z bezpečnostních důvodů s Groomem setkat osobně. Groom přichází na schůzku v hospodě. Je tu i Tom a Farouq inkognito. Plophosan chce utéct, ale nakonec se jim povede ho přesvědčit, aby zůstal. Vypráví jim o svém objevu a na oplátku se dozvídá o Iratiu Hondrovi a jeho machinacích. Chtěl by jim pomoci, ale na druhou stranu má hrozný strach.

Tom a Farouq předají Dazzle, pozitronice NATHALIE, nově získané informace o Hondrovi a zadávají příkaz k pokračování ve vyhledávání stop. Pak jdou spát.

Příští ráno dostanou od Dazzle tip: zdá se, že Hondro je v oblasti Ganglionu. Když se k tomuto sektoru přiblíží, sledují je holojádra, umělé inteligence vyrobené s pomocí nanotechnologie. Podaří se jim odhalit, že holojádra pochází z CeBrAl Incorporated. Chtějí kontaktovat Grooma, ale ten neodpovídá. Ve strachu, že se Plophosanovi mohlo něco stát, spěchají do jeho bytu, ale při jejich příchodu dojde k explozi…

Groom si musí nové informace nechat nejdříve rozležet, a proto jde večer do divadla. Ráno zpět v jeho bytě ale dojde k útoku dvou zabijáckých dronů. Obelstí je a odpálí mini-EMP. U dronů dojde k přetížení a explodují ve chvíli, kdy Groom dorazí k východu.

Tom a Farouq v přestrojení za záchranáře vyvedou Grooma z hořícího domu. Venku na ně čeká policistka, která je však zabita třetím zabijáckým robotem. Pro kolemjdoucí to ale vypadá, jako by Groom, který se ji ve skutečnosti snažil zachránit, policistku zavraždil. Unikají poté, co se jim podaří vyslat nouzové volání na Oddělení III, a vyzvedne je posádka lodi KRAXN. Následuje pronásledování drony po Trade City. Nakonec se dostanou do úkrytu poblíž Ganglionu. Očekává se, že se ohlásí Nike Quinto, který z pozdvižení, které vyvolali, nebude nadšen.

Jessica Tekenerová pátrá po svém bratrovi a dostává se na jedno z obrovských olympských tržišť. Dostane zprávu od muže jménem Creeper, drsného dealera, který údajně ví o jejím bratrovi. Ronald Tekener bude příští den pravděpodobně u dodávky v hale B15. Podle Creepera patří do kartelu Geminga. Následující den Jessica Tekenerová sleduje přílet Toma, Farouqa a Grooma do uvedené haly. Schová se před nimi, protože má podezření, že Rhodanovi synové mají stejnou stopu jako ona. Protože je Ronald automaticky klasifikován jako protivník agentů, když je na straně kartelu, rozhodne se je nejprve pozorovat. Po chvíli čekání jí ale z jejich úkrytu přímo do náručí vběhne jeden z mužů.

Tom a Farouq se dohadují o neúspěšném výsledku jejich poslední akce, Groom je v šoku. Tom vede nadcházející rozhovor s Nikem Quintem, který, i přesto, že je pokáral, nereaguje tak prudce, jak se očekávalo. Spekulují o možných pachatelích a docházejí k závěru, že existují dvě možnosti: samotný kartel nebo CeBrAl Incorporated. Farouq obdrží zprávu z akustických polí, které nainstaloval zvenčí haly. Jde se podívat a Tom ho následuje. Když se Tom vrátí, Groom je pryč.

Groom přemýšlí o událostech posledních hodin. Nyní je z něj hledaný vrah a panikaří. Když jsou oba agenti pryč, dá se na útěk, venku je však okamžitě přemožen jinou osobou.

Po krátkém boji Tom a Farouq přemůžou Groomova útočníka a rozpoznají v něm Jessicu Tekenerovou. Společně pak vypracují následující plán: Groom má jít se svou zaměstnaneckou kartou k místu transferu, které zná pouze Jessica, a tam se ho pokusit zbrzdit. Upozorní je na nedostatečná bezpečnostní opatření. Na oplátku obdrží propustku na Mimas, kde se o něj postará samotná Sud. To je pro něj v současné době nejlepší možná volba, takže s plánem souhlasí.

Groom dorazí do haly popsané Jessicou Tekenerovou a přesvědčí tam zaměstnance kartelu, že musí znovu zkontrolovat určitý kontejner, protože je pro drúzy nebezpečný. Iratio Hondro přichází s mužem, jehož tvář je zjizvena neštovicemi, a zvažuje Groomovy obavy. Groom poznává, že izolace kontejnerů je příliš malá úmyslně proto, aby pojala lidského cestujícího. Někdo by měl být propašován na Plophos. Když cítí, že je odhalen a Hondro ho začne ovlivňovat, je odpálen omračující granát.

Jessica Tekenerová při nadcházející misi tajně plánuje zradu obou bratrů Rhodanových. Chce se dostat ke svému bratrovi. Farouq ji však předběhne a řekne jí, že by měla udělat to, pro co sem přišla – hledat svého bratra. Jessica vtrhne do haly a před siganskými a ertruskými strážnými prohlašuje, že je sestrou Ronalda Tekenera, a musí s ním mluvit. Mezitím se Ganglion probouzí k životu.

Tom a Farouq k průniku do haly využijí rozptýlení, které vyvolala Jessica. Jessica se dostane na střechu. Vidí, že Hondro převzal Grooma. Její bratr stojí vedle Hondra a hodí mezi ně omračující granát.

Tom a Farouq se konečně dostávají do centra vyvstalého chaosu, ale Hondro a Ronald jsou už pryč. Když oba uprchlíky znovu uvidí, použije Hondro Ronalda jako štít a Jessica střílí tak, aby neohrozila svého bratra. Oběma se nakonec podaří uniknout. Najednou dojde k masivní explozi způsobené obří gemingovou drúzou. Jessice se podaří jen tak tak utéct.

Záchranáři mají velké problémy kvůli blízkosti Ganglionu, který je mimo kontrolu a vydává silné hyperzáření. Většina technologie vykazuje poruchy. Perry Rhodan přilétá se Space Diskem, aby našel své pohřešované syny. Gucky je následkem exploze stále indisponovaný. Perry najde své syny v kontejneru. Zdá se, že byli zasaženi, ale jsou naživu. Zachrání je z pekla, odlétá a vpovzdálí vidí Hondra s Ronaldem Tekenerem. Hondro si ho také všimne a snaží se ho dostat pod svou kontrolu. V poslední chvíli je zachráněn, když se převrátí zásobník kontejnerů a Hondro se dostává mimo dohled. Tom přebírá řízení Space Disku a zachraňuje tak životy všech tří Rhodanů na palubě.