Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Ostatní > Mehinda
hledat

Mehinda – odvozeno z: Meh'in da Khasurn, což znamená »Symbol kalichu« – se získává z mízy keře Zharg, má krémovitou strukturu, nejvíce připomíná modro-zelenou třpytící se pastu, která slouží k výrobě rituálního arkonidského mape-upu.

Nošení mehindy je dovoleno jen pravým arkonským šlechticům. Je velice vzácná a náročná na výrobu. Gor-Mehinda (»Boj Mehinda«) smí ovšem používat jen členové středních nebo velkých kalichů a to jen výhradně v době KAYMUURTES. Vzory a barevnost mehindy odpovídají heraldice jednotlivých Khasurnů.

Historie

Již v době Archaické periody patřila mehinda, díky svým schopnostem, které absorbovaly vražedné ultrafialové záření slunce Arkon, k nejžádanějšímu a nejdůležitějšímu obchodnímu zboží tehdejší arkonidské kultury. Získávána byla ručně dobře vycvičenými a nebojácnými essoyi v savaně Rakkalin. Obchod s touto substancí byl vyhrazen pouze šlechticům a essoya, kterému byla Imperátorem přidělena obchodní licence, byl tímto povýšen do hodnosti Zhdopan.

Po Archaické periodě ztratila mehinda však svůj praktický význam stala se spíše rituální záležitostí. Ve 14. století NGL je známo, že se také některé luxusní zboží (především látky) barví mehindou. Tak například vznikly mehinda-hedvábí nebo mehinda-samet. Do mehinda-hedvábí lze také přimíchat vlnu Quatů, aby mohla být látka vyráběna i v kvalitě dostupné pro essoyi.

Od výrazu mehinda je odvozeno i slovo Mehina, kterým se označuje arkonidská šlechta.