Malby

Astronomická data:
Galaxie:Mléčná dráha
Vzdálenost od Země:8717 LY
Typ hvězdy:bílé slunce typu F
Počet planet:3
Známé planety:
Rumal
zdejší národy:
Rumalané

Bílé slunce Malby je hvězda spektrální třídy F, která se nachází 8717 světelných let od Sluneční soustavy a leží v sousedství hvězdokupy Hayok (1450 světelných let).

Kolem Malby krouží celkem tři planety. Jedinou obydlenou je druhá planeta Rumal, kterou obývají potomci terranských kolonistů Rumalané.

Malby I je osamělý úlomek skály o průměru 2496 kilometrů.

Malby III je plynný obr o průměru 70‘368 kilometrů a gravitací 2.21 gravů. Vedle několika tuctů měsíců o průměru jen několika kilometrů má čtyři hlavní měsíce Eclistin, Chenil, Velyn a Mouroos (průměr 10‘555 kilometrů), které slouží jako flotilní sklady, loděnice a zásobárny surovin.

Historie

Soustava byla osídlena ve 23. století. Cílem kolonistů byl původně jiný systém, ale byli donuceni nouzově přistát na Rumalu.

V roce 2355 získává soustava nezávislost nad Solárním impériem.

Během Monosovy éry byl systém opuštěn a nově kolonizován teprve po roce 1150 NGL.

Kvůli posilování vojenské pozice Arkonidanů ve hvězdokupě Hayok se ze systému stala základna flotily LSP. Na všech planetách a měsících vznikly flotilní základny, loděnice výrobní komplexy a obranné tvrze. Kromě zdejší flotily je systém chráněn více než 4000 strážními platformami.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál