Mantoll

(přesměrováno z: Loštšow)
Astronomická data:
Galaxie:Velké Magellanovo mračno
Soustava:Donggoš
Hmotnost:0,896 Země
Doba rotace:33,47 hodiny
Gravitace:0,92 g
Průměrná teplota:10 °C
Pořadí od hvězdy:4
Počet měsíců:1
Obyvatelé planety:
Gurradové
Měsíce planety:
Loštšow

Mantoll je čtvrtým světem systému Donggoš. Představuje srdce Mantollského impéria.

Soustava

Systém Donggoš se skládá z dvanácti planet, kroužících okolo žlutobílého slunce. Čtyři z těchto světů jsou podobné Zemi, zbývajících osm je jupiterského typu, všechny jsou však o něco menší. Soustava leží na k Mléčné dráze obrácené straně VMM, 3900 světelných let od centra mračna.

Přehled

Na Mantollu neexistují kontinenty, ale jen miliony malých ostrovů. Tento kyslíkový svět je tedy vodní planetou. Průměrná teplota činí deset stupňů, klima je oceánsky proměnlivé. Na Mantollu žije kolem roku 1217 NGL přibližně 4,3 miliardy Gurradů.

Hlavní město se jmenuje Waerrick-Uno a leží na ostrově u rovníku. Ostrov má rozměry asi 80 x 30 kilometrů a je celý zastavěný. Dvě třetiny připadají na samotné město, třetina povrchu slouží jako vesmírný přístav. Hlavní město bylo pojmenováno po mocném patriarchovi Waerrickovi.

Loštšow

Jediný měsíc Mantollu se jmenuje Loštšow, obíhá kolem Mantollu v průměrné vzdálenosti 230 000 kilometrů a má 1,3 násobek velikosti Měsíce.

Dějiny

Mantoll byl centrem Mantollské říše, jednoho z hlavních obchodních partnerů Kosmické hanzy ve 13. století NGL. Přes Mantoll bylo toho času realizováno 23% hanzovních obchodů s Gurrady.

Zdroj

PR 1718

Aktuální data:
31.7.2021
1566 před NGL
35. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459426.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!