Intervalová bomba

z Databáze Multiversa

Intervalová bomba je varianta Intervalového děla. Narozdíl od Intervalového děla, které vysílá k cíli rázovou vlnu, je účinek u bomby kulovitý. To znamená, že v určitém kulovitém poloměru všechno rozemele ničivé intervalové záření. Jen adekvátně chráněné objekty (například Paratronem nebo lepším ochranným štítem) mohou vzdorovat této zbrani. Toto zbrojní systém byl vyvinut Arkonidany a prvně nasazen v operací Tooargh' Taion (tichý obr) pod kódem Omir Gos.

Zdroje PR 2027 , PR 2028