Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2028
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2028
Název:Operace Tichý obr
(Operation Stiller Riese)
Autor:Rainer Castor
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:4.7.2000
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1303 NGL = 4890
Křišťálové impérium mobilizuje - Bostich uvádí své flotily na pochod
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranský Rezident se vydává na státní návštěvu Koalice Kreit

Kraschyn - Mascant Křišťálového impéria posílá svou flotilu do akce

Tam Sorayto - prezident Ertrusu se staví proti obrovsky působícímu protivníkovi

Hastur Dentropp - Ertrusan je svědkem velké bitvy

Joffu Krimas - Terranec, kterého žere svědomí

Navzdory intenzivnímu úsilí SPL a Nového USO se do 26. září nepodaří získat další informace o »Operaci Tichý obr«. Thantur-Lok, hvězdokupa Hayok a tři v rovině Mléčné dráhy ležící hlavní arkonské opěrné systémy Trantagossa1), Calukoma2) a Amozalan3) jsou stejně jako strážní sektor Orbys-Nukara a k oblasti vlivu Křišťálového impéria patřící kulovitá hvězdokupa M924) pečlivě pozorovány, protože se o nich Arkonidan Cerkol (Sněhová vločka) zmínil. Zde leží také nevýznamnější svět ARK-SUMMIA, planeta Largamenia, na které byl kdysi aktivován Atlanův extramozek5).

Aby Perry Rhodan ukázal, že se necítí zastrašen arkonskými pohrůžkami, odlétá s LEIFEM ERIKSSONEM k pravidelně státní návštěvě na Ertrus6). Planeta je centrem Koalice Kreit, která zahrnuje sedmdesát osm planet v šedesáti čtyřech soustavách a je spolčená s LSP. Terranský Rezident se zúčastní oslavy při které první třída nové Emocionautí akademie Ertrukar vstupuje oficiálně do služby. Pln hrdosti demonstruje Tam Sorayto, 348 let starý prezident Ertrusu a Koalice Kreit, křižník nové třídy NEW-KREIT, který měří 265 metrů a je vyráběn na Jopprottu, druhé planetě bez atmosféry slunce Kreit. Soraytovo zanícení je tak velké, že se Perry Rhodan nechá přemluvit ke zkušebnímu letu nového NEW-KREIT křižníku MELBAR KASOM 7) k 3738 světelných let vzdálenému hvězdnému Hvězdné skále8). MELBAR KASOM řídí mladý emocionaut Rock Mozun, který má být novým pilotem LEIFA ERIKSSONA. Ve Hvězdném skalisku, které je pro kosmické lodě těžce proplouvatelné, těží Ertrusané suroviny pomocí robotů, kteří se po vzoru Robert Gruenerových Androgynů9) sami reprodukují a vylepšují. Přitom zjistí, že skoro pět světelných let velké Hvězdné skalisko je přinejmenším z části tvořeno materiálem, který přinesl Roj, když před milionem let poprvé navštívil Mléčnou dráhu10).

Mezitím hlídá Mascant Kraschyn11), která na Tospid přidělenou 17. imperiální flotilu12) odevzdal Mascantovi Baraschinu da Quertamagin, se svou vlajkovou lodi AUMOKJON, tisíc pět set metrů velké superbitevní lodě třídy Nosič nebo Tender, přípravné fáze »Operace Toor'agh Taion«. Dvanáct imperiálních flotil je odvoláno od zájmového území LSP, které je nyní už jen několik světelných let od významných světů.

Pod velením Keon'athora Gorlagosta se 6. flotila s deseti tisíci loděmi zastavuje u Manolu, šesté planety slunce Lowmann. Manol je centrem malé, nezávislé manolské říše13).

S Celkem 22.000 loďmi ohrožují další dvě imperiální flotily bývalé terranské koloniální světy: 7. flotila pod velením Keon'athora Ithilival da Monotos se přibližuje k Rudynu, bývalému hlavnímu světu Středogalaktické unie14) jakož i kulovité hvězdokupě M28 (NGC 6626), ve které leželo mnoho planet bývalého SGU.

De-Keon'athor Berenoch Ta-Losin ovládne s 8. flotilou Chonosso, pátou planetu slunce Tarey, na které byl kdysi centrální svět Tareyského bratrstva15).

Poblíž těchto cílů operuje Has'athor Merethain s 9. flotilou sedmi tisíc pěti set lodí jako rezerva. Další rezervu tvoří ve hvězdokupě Hayok umístěna 20. imperiální flotila pod velením Keon'athora Leganmahta s deseti tisíci jednotkami.

Has'athorem Naraduinem řízená 10. imperiální flotila s pěti tisíci loděmi odlétá do systému Firing, kde se nachází svět volného obchodu Lepso16), zatímco 11. flotila s deseti tisíci jednotkami pod velením De-Keon'athora Valacali da Metzat Gerif ohrožuje šestou planetu slunce Gfirto. Zde nechali kolem roku 2300 da Ark (17.712 před Kristem), za vlády imperátora Hay-Boor II., třínohé a tříruké, kožešinaté Gefirny, kteří o deset tisíc let dříve ztratili malou hvězdnou říši na druhé straně galaktického centra během halutsko-lemurských válek a od té doby cestovali vesmírem v generačních kosmických lodích. Mezitím si také jako Noso-obři označovaní Gefirnové udělali jméno jako obchodníci a ovládají 120 planet17).

Se sedmi tisíci pěti sty jednotkami zaujímá Has'athorem Grirogem řízená 12. flotila pozici u druhé planety slunce Trebola. Ta je obydlená pavoukovitými Trebolany, k jejichž Vidaarmskému knížectví náleží tři tucty dalších planet v okolí18).

Cílem deseti tisíc bojových lodí 13. imperiální flotily pod velením De-Keon'athora Alaryna Ma-Orcasta je domovský svět Ekhonidanů, Ekhas, třetí planeta slunce Naral19). Ekhonidané, kteří byli kdysi věrní Tai Ark'Tussanu, pozorovali až dosud Křišťálové impérium z povzdálí a patrně kdysi sympatizovali s Ark'Tussanským svazem proti imperátoru Kentorol da Orbanascholovi20). Kromě dvaceti pěti Ekhonidany obydlených světů patří k Ekhaské koalici několik dalších asi sto slunečních soustav.

De-Keon'athor Mival Ta-Arthamin se odebírá s deseti tisíci loďmi 14. imperiální flotily na pozici u Unithu, třetí planety slunce Unatha. Kolem něj se rozkládá říše Unithanů se 120 slunečními soustavami.

De-Keon'athorem Orodui da Calilas ovládané 15. imperiální flotila, ke které rovněž náleží deset tisíc lodí, se obrací na svět svobodných obchodníků Reno, jehož skoro šedesát planet obíhá těsnou konstelaci dvou rudých obrů a žlutého veleobra21).

16. imperiální flotila spadá se svými osmnácti tisíci loděmi pod velení Mascanta Hugorn Ta-Thetarana směřuje k Epsalu, druhé planetě systému Vono, který je chráněný terranskou Blokovací perutí 25 a 26.

Navzdory zřejmé hrozbě se Reginald Bull, který jako Rezidenční ministr pro obranu ligy za Rhodanovi absence přebírá vrchní velení, zřekne přeskupení Blokovací perutě.

V poslední minutě 26. září se materializuje 32.085 jednotek čtvrté imperiální flotily vně Aagenfeltovy bariéry, která obklopuje soustavu Kreit, prvotní cíl »Operace Tichý obr«. Mascant Kraschyn označuje tuto akci jako oficiální trestní výpravu za sabotáž GILGAMEŠE a vyzívá Ertrus k okamžité kapitulaci.

MELBAR KASOM se vrací do systému Kreit, ale Perry Rhodan nenajde žádnou vhodnou příležitost vrátit se do LEIFA ERIKSSONA, protože před začátkem 27. září odpálí vysokoenergetický technik Joffu Krimas z vnitřku RAATRANK, lodi třídy STRÁŽCE dvacáté čtvrté Blokovací perutě. Arkonidský Tu-Ra-Cel (akronym pro »Tussan Ranton Celis« (oči imperiálních světů)) přinutil Terrance ke zradě tím, že jeho obě dcery infikoval patogenem, který vede ke strastiplné smrti, pokud se mu včas neposkytne protijed. Kromě RAATRANKu exploduje také dva STRÁŽCI dvacáté Blokovací perutě.

Silný hypervysílač zaplaví soustavu Kreit KorraVirem a skrz jím způsobenou trhlinou v Aagenfeltově bariéře proletí okamžitě samonaváděcí střely jakož i osm tisíc bezpilotních arkonských sto padesáti metrových křižníků, kterou jsou ovládány tisícem bitevních lodí třídy Tender podle principu HOST-REMOTE. Zbylé křižníky typu STRÁŽCE dvacáté a čtyřiadvacáté Blokovací perutě jsou zničeny. Lodě zbylých čtyř blokovacích perutí jsou odstaveny, protože pět obrovských nosných platforem se supertěžkými transformačními děly, jako byly ty namontované v GILGAMEŠI, odstřelují Jopprott a zničí tam nainstalovanou velkosyntroniku ARBOSSA. Tři tisíce pět set lodí erturské domovské flotily a přítomných 1340 lodi LSP nemá žádnou šanci.

Uprostřed tohoto pekla se objeví Ertrusan Hastur »Trucker« Dentropp se svou starou nákladní lodí BARETOVA HRDOST. Podaří se mu odpojit pohonnou jednotku s velitelskou a obytnou kopulí od kontejnerů a dosáhne únikové rychlosti do lineárního prostoru.

Navzdory beznadějné situaci odmítne Tam Sorayto Perry Rhodanovo doporučení kapitulovat. Když MELBAR KASOM dostane těžký zásah, zachrání Perryho Rhodana jeho Galornský skafandr, který je ale při tom poškozen. Společně s přibližně sto Ertrusany, mezi nimi je prezident Sorayto a několik emocionautů, se nositel aktivátoru zachrání transmiterem, který vytvoří nestabilní spojení s přijímací stanicí v ertrusském hlavním městě Baretus. Následné zničení MELBARA KASOMA vyvolá na palubě LEIFA ERIKSSONA dojem, že byl Perry Rhodan zabit.

LEIF ERIKSSON a několik poškozených křižníků Ertrusanů a LSP se stáhne a přenechá Ertrus Arkonidanům. Flotila Mascanta Kraschyna ztratí celkem 3977 kosmických lodí.

Znuděně sleduje Bostich I. postup v systému Kreit z ještě liduprázdného nového Ark'Thektranu. Centrum zařízení tvoří »Imperátorův Krystal Gos'Tussan«, krystalový křižník s průměrem tisíc metrů a vnějším povrchem vytvořeným podle vzoru GILGAMEŠE. Jeho pancéřované kulovité jádro, trůní sídlo imperátora, obsahuje velitelskou centrálu »Poklad rozhodnutí«.