Perry Rhodan 2029 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2029
Název:Planeta v zaměřovači
(Ein Planet im Visier)
Autor:Hubert Haensel
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:11.7.2000
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1303 NGL = 4890
Arkon chce Ertrus - začíná boj v gravitačním pekle
Hlavní postavy románu:

Reginald Bull - Rezidenční ministr pro obranu Ligy posílá flotilu do systému Kreit

Tam Sorayto - Ertrusský prezident začíná s překvapivou ofenzívou

Perry Rhodan - Terranec se musí schovat na světě s velkou gravitací

Kraschyn - Mascant útočí tvrdými prostředky proti rebelům

Perry Rhodan se materializuje v transmiteru policejní stanice na jižním okraji ertruského hlavního města Baretus. Zatímco on, prezident Tam Sorayto, deset emocionautů a padesát dalších Ertrusanů bez újmy projdou Arkonidany rušenou transmiterovou cestou, jsou ostatní hrozivě zmrzačeni nebo přeměněni ve strašlivé příšery. Sorayto energicky organizuje útěk z Baretusu. Sorayto energicky organizuje útěk z Baretusu. Proudu uprchlíků a celkové selhání syntronické dopravní kontroly vyvolá ve velké oblasti Baretusu chaos. Přesto dosáhne Rhodan a šedesát Ertrusanů robotské stanice na severozápadu rovníkového kontinentu Baedhro. Protože je Rhodanův modrý Galornský skafandr značně poškozen, obstará mu prezident na cestě ochranný oděv s gravoabsorberem z tefrodského obchodního zastoupení. Rhodan ale věří, že sebeopravující zařízení jeho galornského obleku začínají pracovat1).

Zatímco chce Perry Rhodan zamezit zbytečnému krveprolití, prezident Sorayto není připraven odevzdat svůj domov bez boje Arkonidanům. Proto nechá po Ertrusu tajně rozšířit zprávu, že všichni k boji připravení Ertrusané se mají v průběhu nadcházejících šesti až sedmi dnů shromáždit v horském regionu Hrbolatý jezdec.

Mezitím se Reginald Bull nemůže smířit s domnělou smrtí svého nejlepšího přítele. S osmi tisíci loděmi LSP, mezi nimi se všemi jednotkami třídy OBJEVITEL, zaujme 28. září 1303 NGL jeden světelný rok od systému Kreit. 1800 lodí ertruské domovské flotily se přidá. Během času se tam shromáždí také bezpočet nákladních lodí a uprchlických lodí. Kvůli velké spotřebě potravin je 810 miliónů obyvatel domovské planety Ertrusanů odkázané na neustále zásobování z venčí.

Z VASCO DA GAMA2) vyzve Reginald Bull Mascanta Kraschyna, aby opustil od neoprávněné okupace. Arkonidan odpoví, že ohrožení diplomatů v Mirkandolu při zkáze GILGAMEŠE ospravedlňuje počínání Křišťálového impéria. Jako signál lidskosti povolí, aby sto ertrusanských lodí vletělo do systému Kreit a zachránilo z vraků raněné a mrtvé. Současně přistane arkonská pěchota na Ertrusu a začne s obsazováním měst. Počáteční odpor je rychle zlomen. Kromě toho nařizuje tajná zpráva prezidenta Ertrusu zastavit všechny útoky.

Zvláštní hrůzu vzbuzují mezi obyvateli Ertrusu noví, tři metru vysocí arkonští bojoví roboti Katsugo, které svým vzhledem napodobují Ertrusany. Pro akutní nedostatek pozitronických čipů mají bojové stroje ale jen malou vlastní inteligenci, takže se musejí ovládat na dálku. Když Perry Rhodan zjistí, že bojoví roboti Katsugo vznikli ze cvičných cílů pro arkonské dagoristy, vrůstá v něm podezření, že jejich nasazení může být testem pro vývoj dalších strojů, speciálně určených k dobývání obydlených světů.

Aby nahradili zničenou velkosyntroniku ARBOSSA, přistanou Arkonidané v Baretusu s osmi set metrovými speciálními loděmi KOMEDUS I a II, které společně sesíťované vytvářejí mobilní velkosyntroniku případně velkobiopozitroniku.

4. října začně prezident Sorayto s deseti tisíci ženami a muži své gerilové armády tajný pochod k Baretusu. Kvůli jejich důležitosti rozhodne Sorayto, že se Perry Rhodan ani emocionauti nebudou operace účastnit. Při útoku jsou zajmuty četné kontrolní stanice, sklady zboží, radiokouminikační konvertory a transmiterové stanice, ale jsou zase ihned opuštěny, protože Sorayto chce vyvolat jen psychologický účinek. Když se Ertrusané zabarikádují ve vyslanectví LSP, vidí v tom Mascant Kraschyn příležitost jak odstranit rebelskou armádu a nasadí všechny Rhaganry (oddíly) Katsugů. Ertrusané opustí ale budovu LSP tajně, chráněnou soustavou chodeb a odpálí bomby, které zničí operátory Katsugo a velkou část bojových robotů. Když je nyní Kraschynův hlavní stan v ertrusském sídle vlády ostřelován, poručí Mascant vyklidit planetu. Všechny arkonské lodě přejdou do výšky dvaceti kilometrů nad planetárním povrchem.

Ačkoliv je Arkonská hypervysílačka poškozena, může Sorayto Reginaldu Bullovi předat zprávu, že invazoři z Baretusu byli vyhnáni a že Perry Rhodan stále žije. Ale zatímco ertrusané ještě ani nestihli oslavit své vítězství, nechá Kraschyn z AUMOKJONu vypálit ultratěžkou intervalovou bombu, která v okruhu padesáti šesti kilometrů od centra města Baretusu všechno dokonale zničí společně se Soraytem a jeho armádou. I vodotrysk Baarkenntovo zřídlo, které i přes gravitaci 3.4 gravů stříká dvě stě metrů vysoko, a zároveň slouží jako symbol města a symbol pro neochvějnou vůli Ertrusanů, vyschne. Kolem zóny zkázy přistanou znovu arkonské lodě.

Aktuální data:
6.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459766.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál