Perry Rhodan 2030 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2030
Název:Rádio Svobodný Ertrus
(Radio Freies Ertrus)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:18.7.2000
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1303 NGL = 4890
Den po té - planeta se nedá jen tak složit
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec musí přežít na extrémním světě Ertrus

Rock Mozun - emocionaout se stává průvodcem ve zdaru i zkáze

Kraschyn - Mascant dostane nevítaný dárek

Eden Arukitch - starý obchodník se cítí zodpovědný za svůj svět

Forman da Ricce - nový Tato nasazuje nové metody

Kim Tasmaene - starosta Fin Calley přijímá velký úkol

Po zničení Baretusu pokárá Bostich I. Mascanta Kraschyna, protože svojí akci nejen že poškodil pro Arkon důležitý ekonomický potenciál Ertrusu, ale vytvořil i bezpočet mučedníků. Kraschyn se ospravedlňuje, že nasazení pozemních oddílů by zabralo mnoho času a velké finanční prostředky a že díky bombardování byli rebelantské osoby ertrusského obyvatelstva jednou pro vždy odstraněny.

Přesto vyšle imperátor k vedení nové kolonie Tato Forman da Ricceho a zmenší tak Kraschynův vliv systému Kreit. Tato, který na Ertrus dorazí 7. října 1303 NGL, má cíl vytvořit mír a posílit infrastrukturu planety, aby z jejího dobytí co nejrychleji profitoval. Tím, že zavedl kontrolu identity u rozdělovaní jídla, využil da Ricce achillovy paty Ertrusanů, jejich vysoké spotřeby potravin, k hlídání obyvatelstva. Tato potřebuje naléhavě nastrčenou figurku, který bude Ertrus oficiálně reprezentovat, ale přes všechnu snahu nenajde žádného vhodného kolaboranta.

V horách Hrbatého jezdce se formují nové skupiny rebelů. Potulný starý obchodník Eden Arukich, jehož žena před lety zemřela a jeho synové nalezli smrt společně s Tam Soraytem v Baretusu, založí malý mobilní vzbouřenecký vysílač, který sám provozuje. Protože je jeho vybavení neobyčejně primitivní, pojmenuje svůj vysílač »Rádio svobodný Ertrus«. Využívá síť sta tisíc mikro-satelitů, které Arkonidani nemohou odstranit, aniž by zničili infrastrukturu Ertrusu. Ve své masce obchodního cestujícícho táhne Arukitch nepoznaně zemí a prosí jako »reportér« Ertrusany, aby vystoupili před jeho holokamerou. Přestože všichni dotázaní mají obavy a jsou vnitřně rozervaní, protože buď vidí výhody, které by jim mohla přinést spolupráce s Arkonidany, nebo odmítají válku jako prostředek politiky, všichni řeknou jednu stejnou, krátkou větu: »Ertrus nepadne!«.

Krátce poté, co arkonská hlídka při rutinní kontrole zastřelí jeho jedinou průvodkyni, ertrusského obřího rejska Baronessu1), narazí Arukitch na rebely, kteří ho vyzvou, aby se svou vysílačkou navštívil vulkanickou zemi Mattun-Gor na západě kontinentu. Tam má být ustanovena vláda undergroundu.

Když se Rock Mozun, Ikarius Jopro, Embo Jason a dalších sedm emocionautů zotaví ze šoku nad zničením Baretusu, vydají se na cestu, aby Perry Rhodana převezli do Fin Calley, které se po zániku hlavního města stalo největším městem planety. Uniknou arkonským oddílům a najdou pomoc u ostatních Ertrusanů, kteří vykazují respekt a úctu pro Perryho Rhodana. Na cestě narazí na jednu z nejoblíbenějších osobností planety, Kima Tasmaeneho, starostu Fin Calleys, který se zhroutil v horách vysílen nedostatkem potravin. Tasmaene je na cestě do Gor-Oase z Chug v Mattun Gor, protože tam chce kandidovat na prezidenta, a vyzve Rhodana, aby ho doprovázel. Rhodan váhá, protože ví, že každá čínost podsvětí zostří arkonskou zášť proti civilnímu obyvatelstvu, ale nakonec souhlasí.

Protože nemůže najít žádného vhodného Ertrusana, nechá Forman da Ricce od specialistů KOMEDUS I vyprojektovat virtuálního prezidenta se silným vyzařováním, který dostane jméno Yokun Paragy. V jednom z Arkonidany do Mléčné dráhy vysílaném proslovu deklaruje Paragy zákonnost arkonské trestní expedice proti soustavě Kreit, podřídí Ertrus vrchnímu velení Křišťálového impéria a zaváže planetu k reparacím.

12. října Taemaene, emocionauti a Terranec vyráží. Protože Arkonidani příkop, vyschlé koryto bývalého Barkenntu, který vyznačuje hranici mezi Hrbolatým jezdcem a Mattun Gor, pečlivě hlídají, musí tam zanechat svůj kluzák. Aby unikli nebezpečí zaměření, je Rhodan nucen vypnout svůj gravoabsorbér a delší čas musí snášet gravitaci 3.4 gravů.

V Mattun Gor narazí Terranec a jeho společníci na Mattuna Reug Erredeta a jeho stádo Ti'Rakka Marix. Mattunové jsou zavalití a široce stavění Ertrusané s tmavohnědou kůží. Na zádech deset metrů dlouhých, nosorožci podobnému Ti'Rakkovi, který s vysouvacími drápami movou šplhat i po vertikální skále a s normálně složenými blanatými křídly mohou podnikat dlouhé klouzavé lety, překonají Reug Erredet, Kim Tasmaene, Perry Rhodan a emocionauti vrcholy vysoce aktivních vulkánů Mattun Gor a dosáhnou Gor-Oase z Chugu.

Zde je Tasmaene 15. října 71.1 procenty z přítomných 14.099 Ertrusanům zvolen prezidentem podzemní vlády. Když je oficiálně jmenován, dezaktivuje Perry Rhodan, aby podpořil význam okamžiku, svůj gravoabsorbér a postaví se vzpřímeně vražedné gravitaci obřího světa. S posledními silami apeluje nesmrtelný Pozemšťan na inteligenci Ertrusanů a na jejich víru ve svou vlastní sílu a etiku. Kromě toho připomene, že kdysi byli Terra a Erstrus s arkonidským obyvatelstvem spřáteleni, ale změnilo se jejich vedení. Po tom se zhroutí do bezvědomí. Radio svobodný Ertrus ceremonii vysílá2).

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál