Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2027
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2027
Název:Poslední dílo
(Schwanengesang)
Autor:Uwe Anton
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:27.6.2000
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1303 NGL = 4890
Mezi nadějí a smrtí - GILGAMEŠ je v tísni
Hlavní postavy románu:

Him Asnas - starý specialista USO jde asi do své poslední akce

Corty Reiser - Himův přítel ho doprovází do centra Křišťálového impéria

Lar Mamiak - zalitský syntronický specialista se cítí diskriminován

Keuzon da Stilva - nový velitel GILGAMEŠE chce vidět rychlý úspěch

Monkey - velitel USO má pochybnosti

Velitel USO Monkey neschvaluje nasazení QuinTechů Hima Asanase a Cortyo Reisera, protože operace nemohla být z časových důvodů náležitě připraven a oba staří syntroničtí specialisté jsou kromě toho závislí na terranských lécích, které arkonské medikamenty mohou jen nedostatečně nahradit. Přesto 175 let starý Asana a o čtyři roky mladší Reiser se zhostí svých rolí Himose a Cortyse na zemědělském světě Yeuni-Lerigo, čtvrté planetě na okraji Thantur-Lok stojícího slunce Yeuniova hvězda.

Orbton Volgathir je 28. srpna 1303 NGL odtamtud odveze. Druhého dne se setkají na GILGAMEŠI se svým velitelem Has'athorem Keuzonem da Stilva. Toho rozčílí, že Asnas si sebou přinesli holodílo terranského Symth Windsor-Barira, ale starý agent ho ukonejší tím, že také Bostich I. si tohoto holodíla váží a ve své pracovně v arkonském vyslanectví v Mirkandolu má sám totožné dílo, které uloupil ve hvězdokupě Hayok.

Když se oba starým specialistům USO podaří překonat da Stilvasovu nedůvěru pomocí psychologických triků, dostanou rozkaz, upravit vyrovnávací paměť, do které by mohli z dodatečně do GILGAMEŠE zabudované arkonské pozitroniky v případě útoku KorraViru okamžitě všechna důležitá data z centrálního syntronu přesunout. Jako termín jim Has'athor dá 19. Prago Tartoru 21.422 da Ark (5. září 1303 NGL). Kvůli skrytým pojistným nastavením centrálního syntronického svazku MERLINA se arkonským vědcům a technikům, jejichž vedoucím je Zaliteran Lar Maniak, nepodařilo ani jednou spojení syntroniky a pozitroniky. Ctižádostivý Mamiak se chce stát šéfvědcem GILGAMEŠE, a vidí v Himosovi a Cortysovi od počátku nežádoucí soky, zvláště kvůli svému druhořadému postavení kvůli koloniálnímu původu.

I přes Mamiakem působené potíže se obou specialistům USO podaří vytvořit spojení mezi pozitronikou a syntronikou, takže se mohou koncentrovat na hledání dat pro sebedestrukci GILGAMEŠE, které chtějí změnit tak, aby ho arkonidané nenašli. Vyhledávací program Asna a Reisera narazí 1. září na tajemná data pojmenovaná »Omir-Gos«. Specialisté USO je znají z Atlnova vyprávění o OMIRGOS jako výraz pro materializované krystaly Zhy-vědomí, které Atlanův lékař Fartuloon1) úspěšně používal2). Protože se u Omir-Gos zřejmě jedná o nové zbraňové systémy, které jsou v souvislosti se supertěžkými transformačními děli GILGAMEŠE, odeberou se oba agenti tajně do hangáru velkoděl. Tam zjistí, že Omir-Gos jsou intervalové bomby, které mohou být vystřelované transformačními děly. Zatímco pomocí těžce přimknutých hyperpolí cílový objekt hypermechanicky rozbíjejí, působí jako naváděče pro konvenční transformační bomby a proto jsou nasazovány dříve jako taktické zbraně. Asnas a Reiser zjistí, že Arkonidané planety, které chtějí v rámci »Operace tichý obr« přepadnout, nechtějí zničit, ale přičlenit ke svému impériu. Reiser zapojí potřebný hyperrádiový okruh pro aktivaci sebedestrukčního zařízení, které je mezitím nastaveno na 5. září.

Mezitím přijde Lar Mamiak na stopu tajné činnosti obou starých mužů. Protože nechce podstoupit žádné riziko, zatkne je 3. září, aniž by informoval Has'athora da Stilvu, s pomocí dvou vojáků. Reiser aktivuje ihned sebedestrukční zařízení, ale Mamiak jeho snahy překazí. Podaří se jim pomocí tajných zbraní USO vojáky paralyzovat a Him Asnas zdolá Mamiaka navzdory svému vysokému věku pomocí promyšlené dagorské techniky a nakonec Zaliťana zabije.

Protože už nevidí žádnou jinou možnost, rozhodnou se oba agenti GILGAMEŠ zničit i s deseti tisíci osobami na palubě bez předběžného varování pomocí intervalové bomby. Mezitím co se Asnas snaží bombu s kódovým označením »WL RC 1000. AF 16+30 C« ručně odpálit, je i se svým průvodcem napaden arkonskými vojáky a bojovými roboty GRK-12‘496. Současně zasáhne jako mozek velká poslední část bioplazmy centrální syntroniky MERLIN, která počínání obou agentů USO už nějakou dobu sleduje. Plazma, která zkázu GILGAMEŠE od jeho rozebírání až do skoro kompletního odstranění biosložek MERLINA sledovala, se nachází v terranském bojovém robotu vzoru TARA-V-UH a zasáhne proti Arkonidanům a jejich robotům. Cortys Reiser je sice jedním zbloudilým výstřelem zabit, ale TARA umožní Himovi Asnaovi, kterému zásah utrhl pravou nohu, aby intervalovou bombu odpálil.

Trosky explodujícího GILGAMEŠE se zhroutí na Mirkandol a způsobí obrovskou zkázu. Cistolo Khan, který komisařovým vyslancem LSP, je zraněn na noze, ale na poslední chvíli se zachrání na ambasádě Swoonů. Mnoho inteligentní bytostí je ale zabito, dříve než se Arkonidanům podaří ochránit Mirkandol paratronovým štítem.

Koncem 4. září označí Bostich I. Ligu svobodných Pozemšťanů oficiálně odpovědnou za zničení GILGAMEŠE a oznamuje Cistolo Khanovi, že LSP za to bude pykat.