Guruové

Další informace o národu:
Domovská galaxie:neznámá
Domovská planeta:Horor
Známé obydlené planety:
Horor

Guruové jsou jedním z národů, který Mistři ostrovů umístili do systému pastí uvnitř Hororu.

Guruové se podobají vzpřímeně chodícím klokanům, což Terrance v roce 2400 inspiruje k jejich pojmenování. Pouze jejich hlava se odlišuje, je hadovitá s malýma, upřenými očkami. Sedí na tlustém, šedesát centimetrů dlouhém krku. V rozporu s klokany se ale nepohybují skoky, ale normálně chodí.

Sloužili Mistrům ostrovů jako strážci zeleného patra, přičemž jejich paraschopnosti hráli důležitou roli. Guruové jsou schopni jako kolektiv vytvořit oblast o průměru několika kilometrů, ve které jsou ochromeny všechny atomární procesy (štěpení jader, jaderná fúze). V této oblasti pak vypadnou všechny energetické zdroje a atomové zbraně. Oni sami proto žádná taková zařízení nepoužívají.

Další jejich schopností je během několika hodin snížit teplotu ve svém okolí až na -70°C. Před tímto extrémním mrazem se Guruové chrání konzumací Groupských ořechů.

Historie

Kolonie Guruů byla na Hororu založena v neznámé době. Usadili se poblíž přechodu ze zeleného do rudého patra. Vyhloubili skálu a založili v ní pevnostní město Tata. Eskyové z rudého patra se pokoušeli oprostit se od kontroly Modrých vládců a proniknout přes malé tunely do zeleného patra. Docházelo ale k neustálým bojům, ve kterých Guruové jasně vítězili.

16. října 2400 se CREST II setkal s Gury v blízkosti města Tata. Eskiové se po 73. pokoušeli napadnout Gurskou pevnost. Guruové se útoku bránili svými parapsychickými schopnostmi. Příčina války není známa.

Svými silami přinutily CREST II k přistání, protože na terranské lodi vypadli fúzní reaktory. Současně klesla teplota na -30°C a klesala dál. Terranci ze zoufalství odstartovali operaci Eskymo. Dva shifty byly na lanech vytaženy z oblasti vlivu Guruů a jejich narkotizační děla ochromila Gury. CREST II tak mohl bezpečně opustit nebezpečnou oblast.

Známí Guruové

Aktuální data:
4.8.2021
1566 před NGL
2. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459430.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!