Geunion-Pagewerth

Důležité národy:
Toraabové
Důležité superinteligence:
Podvrženec
Známé planety:
Toraab

Geunion-Pagewerth je galaxie, náležející k mocenské oblasti superinteligence Podvrženec.

Dějiny

O tomto hvězdném ostrově padla zmínka během událostí kolem MATERIE. Je to galaxie sousedící s Plantagem. Jedním ze zdejších národů, o nichž je něco známo, jsou Toraabové, kteří nastoupili na místo degenerovaných Bethiků.

Zdroj

PR 1971

Aktuální data:
17.9.2021
1566 před NGL
4. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459474.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!