Ayamee

Další informace:
Domovina:galaxie Dubensys
Status:oduševnělá entita

Ayamee byla mocnou kolektivní bytostí (pravděpodobně však ne superinteligencí), jejímž sídlem byla centrální černá díra galaxie Dubensys. Odtamtud Ayamee ovládala svou říši, která se rozkládala v kulovitém prostoru o průměru 10 000 světelných let. Bytost svou moc nedávala příliš najevo, spíše ze skrytu ovlivňovala četné národy na svém území.

Dějiny

O vzniku entity Ayamee není nic známo. Národ K'amaroa, který před miliony lety obýval galaxii Dubensys, si jí nesmírně vážil. K'amaroa horlivě napodobovali vzor této bytosti a také usilovali o dosažení stádia nehmotné kolektivní entity.

Když Ugar pohltil vědomí všech K'amaroa a vyvinul se tak v Žlutého mistra, dobyl postupně všechny mocenské bloky v Dubensysu. Jako poslední napadl Ayamee. Mistrovo vojsko zpočátku utrpělo drtivou porážku, neboť se do střetu zapojila sama entita. Obětovala části vlastní substance, aby zdecimovala Ugarovy flotily. Substance Ayamee se podobala nadpřirozené, polomateriální pavučině, která se snesla okolo vesmírných lodí Kyntassů a zkratovala jich systémy. Kyntassové sami byli současně ochromeni. Jejich se tak staly snadnou kořistí pomocných národů Ayamee.

Žlutý mistr však podobný vývoj předvídal a zahrnul ho do svého plánu. Ayamee se použitím vlastní substance značně oslabila a Žlutý mistr ji mohl bez potíží pohltit. Tím se nesmírně zvýšil jeho duševní potenciál, takže se ocitl na prahu vývoje v superinteligenci.

Zdroje

PRAN 6

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Ayamee« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
31.7.2021
1566 před NGL
35. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459426.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!