Atlan 724 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 724
Název:Robotův osud
(Roboterschicksal)
Autor:Falk-Ingo Klee
Cyklus:Na příkaz Kosmokratů / Manam-Turu
« AT 723 • chronologicky • AT 725 »
Vydáno poprvé:12. srpna 1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3819 = 232 NGL
Stroj na stopě Arkonidana

V Sambantytasu, na předměstí města Ghyltirainen na planetě Aklard, se koná každoměsíční trh. Svokra, robot obchodníka se sýrem Schirtuboha, musí vychvalovat zboží, ačkoliv by mnohem raději šel hledat Atlana, kterého nedávno potkal. Neúspěšný pokus sledovat GHYLTIROON, má robot již za sebou.

Před nějakou dobou objevil Svokra stále přibývající změny ve svém programu, které zesilují nejen touhu nalézt Atlana, ale vedou také k růstu jeho umělé inteligence.

Tohoto dne na trhu získají nové programy konečně převahu. Bývalý robotský sluha prchne do Ghyltirainenu, selže dokonce i Schirtubohův pokus o jeho vypnutí. Sledován pořádkovými silami dostane se Svokra nakonec do červené čtvrti města. Tam přemůže mladého Dailau, který se ho pokusí přepadnout. Od něj se dozví o Noetorovi, který vlastní věkem sešlou kosmickou loď BAMPERLETSCH.

Noetor ji pronajímá jako pašerák a je připraven robota vzít na planetu Vorsig. Protože Atlan už není na Aklardu, nabízí jakákoliv jiná planeta větší šanci na jeho nalezení. Loď přistane poblíž města Wisbun.

Zatímco se robot v hospodách a hernách vyptává po Atlanovi a Chipolovi, přistane na kosmodromu robotská loď Osvíceného. Její posádka, tvořena roboty Traykon-1 až -6, rovněž pátrá po Atlanovi. Svokrovo hledání nezůstane dlouho neodhaleno. Odvedou ho a začnou vyslýchat.

Bývalému robotskému sluhovi se daří hrát blbého, takže ho služebníci osvíceného podcení. Když přes hypervysílačku přijmou volání o pomoc, ve kterém se zmiňují informace o Alkordoomu, je jasné, že Atlan je s velkou pravděpodobností odesílatelem. Také Svokra odposlechne tento radiogram. Je mu mezitím jasné, že služebníci Osvíceného představují pro Atlana nebezpečí, protože se pokusí zasáhnout do výpočtu kurzu lodi. Podaří se to díky jeho novým znalostem.

Let skončí na planetě Quekko, kterou obývají gorilovití Quergové. Nedisponují ještě vyvinutou technikou, měli ale již kontakt s Daily a reagují zpočátku na příchozí potěšně. Traykoni si ale myslí, že je Atlan někde na planetě a odtáhnou starostu Quergů Pluhgorta k výslechu do lodi. Protože jim nemůže odpovědět na otázky, použijí násilí. To je už pro Svokru příliš mnoho, zaútočí na Traykony, poškodí některé z nich a uteče s Pluhgortem.

Robotovi se sice podaří odvést Pluhgorta k jeho lidem a na čas se ukrýt, ale nakonec ho Traykoni přemůžou. Odvedou ho zpět do lodi a přinutí zrušit manipulace s řízením lodi. Následně Traykoni vyrazí na původní stanoviště radiogramu - na Kraupper. Když vletí do této sluneční soustavy zaměří je LÉTAVICE, a v tuto chvíli vypukne na palubě robotské lodi chaos. Rozličné přístroje se zblázní, Traykon-2 a -3 jim padnou za oběť. Svokra využije příležitosti ke zničení dalších dvou Traykonů, kromě toho získá malý hypervysílač. Nakonec je dvěma zbylými roboty přemožena a spoutána.

Když jsou přístroje opraveny, nachází se LÉTAVICE stále ještě poblíž. Traykoni pomocí zaměřovačů poznají, že je na palubě jak Atlan tak i Chipol a dále, že je disková loď na cestě do soustavy Latos-Tener.

K překvapení Svokry nedojde k útoku na LÉTAVICI. Když se potom zeptá Traykona-1, odpoví mu, že zničit Atlana je úkolem Pre-Lo. Také Svokra unikne rychlému konci - Traykoni ji nakonec vysadí v neobydlené sluneční soustavě na malém planetoidu.

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál