Atlan 719 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 719
Název:Cílem je hvězda Gyd
(Zielstern Gyd)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Na příkaz Kosmokratů / Manam-Turu
« AT 718 • chronologicky • AT 720 »
Vydáno poprvé:8. července 1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: květen 3819 = 232 NGL
Setkání mutantů

Atlan, Chipol a čtyřčlenná posádka GHYLTIROONU nadále pátrá po vyhnaných Daila. Na Nolienu se k nim přidal ještě mutant Saylimandar. Postupně dochází ke stále většímu napětí mezi tím a parapsychicky nenadanými Daily, přičemž to vadí zejména Chipolovi. Atlanovi nakonec dojde trpělivost, rozhodne se přerušit pátrání a odletět pro LÉTAVICI na Zyrph. V tuto chvíli zachytí posádka radiogram, který je adresovaný »příteli slunce«. Saylimandar toto kódové označení zná a podává zprávu o plánovaném setkání mutantů ve sluneční soustavě Gyd. Tato informace vede k nové změně kurzu, nehledě na situaci na palubě.

Kolem rudého obra Gydu kterouží jen jediná planeta Pultar. Na ní se nacházejí pozůstatky neznámého národa. Mezi několika skromnými kvádrovitými stavbami se rozprostírá takřka podplanetární město. Událo se zde již několik menších setkání vyhnanců, kteří nikdy nezjistili, že zdánlivě opuštěné ruiny nejsou vůbec opuštěné.

Už delší dobu je obývá malý národ Lasquů, kteří se v podstatě zabývají jen třemi věcmi: jídlem, spánkem a půstem. Tím posledním ale jen v nouzi, když jim dojdou potraviny. Stává se to ale málokdy, protože Lasquové přes náčelníka Kissmen-Jona získávají všechny nutné zásoby od takzvaných cizích Lasquů. Na oplátku má planeta vypadat nadále neobydlená a občas mají provést nějaké menší údržbářské práce. Eventuálně mají zahnat také zvědavé návštěvníky, ale tomuto úkolu se zatím pokaždé vyhnuli zatímco se vydávali za mrtvé.

V čase setkání přichází zase jednou dodávka, tentokrát nestandardně brzy a neobyčejně veliká. Zatímco Lasquové na počest svých mecenášů, a v neposlední řadě také pro zábavu, by nejraději uspořádali oslavu, chovají se cizinci velmi nervózně a chtějí Masivní příčník, jak zařízení nazývají, co nejrychleji opustit. Dříve než k tomu dojde, přistane ale první kosmické lodi Dailaů, mezi nimi GHYLTIROON.

Situace na lodi se mezitím vystupňovala. Pohled na tucty mutantský lodí v systému Gyd je pro normální Daily šokem. Kromě toho se hned po přistání přiřítí na palubu několik mutantů, aby spatřili Saylimandara. Nejvyšší rada Aksuum z Aklardu, který přistál s GUNDBAD AKLYS, uklidní situaci jen krátkodobě. Chipol se už neudrží a pustí se do návštěvníků koženým bičem. Šokovaní mutanti opustí loď, následováni Atlanem.

O nějakou dobu pozdě se všichni vyhnanci jakož i Aksuum a Atlan shromáždí v jednom ze sálů stanice. Dříve než ale konference začne, stropí Chipol další scénu. Vyskočí na stůl a začne mutantům nadávat. Atlan toho už má dost a dá mladému Dailaovi pohlavek. Ten zmizí v hlubinách základny. Pro vyhnance ale toho bylo už moc, kladou nepřijatelné požadavky a jednání stojí před krachem. Zatímco se Atlan a Aksuum sami radí o situaci, dojde k útoku na mutanty. Různě veliké bytosti, mezi vysocí mezi půl a třemi metry, bez vlasů a s rohy na hlavách, zaútočí. Jsou odraženi pomocí paralyzátorů, část bytostí ale náhle zmizí, zřejmě mají také paranormální schopnosti. Od zbylých se Atlan s pomocí telepata dozví o historii Lasquů, že jsou zbytkem svého národa, a že v Masivním příčníku našli azyl. Zmizelí jsou cizí Lasquové, odlišují se jen opticky kvůli jednotné velikosti necelých dvou metrů. Atlan se rozhodne jednu z bytostí zajmout a vyslechnout. S pomocí mutantů se mu to podaří.

Cizici patří k pirátům z Manam-Turu a říkají si Služebníci Guraya, jménem, které je známo Dailaům z mytologie. Jsou to měňavci, musí ale po nějaké době opět nabrat původní tvar, jinak jim hrozí smrt. Proto chtějí Masivní příčník co nejrychleji opustit. Atlan je ještě požádá, ať pozdravují Guraya, ať už je to kdokoliv, a nechá piráty odtáhnout.

Konference stále pokračuje, události posledních hodin náladu zklidnili a mírné síly získaly jasnou převahu. Atlan najde opět Chipola, který měl také konflikt s pravými i falešnými Lasquy. Ochodně se vrátí na palubu GHYLTIROONU, ačkoliv je tam také Saylimandar. Loď vyrazí na Aklard.

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál