Atlan 720 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 720
Název:V pasti Hyptonů
(Die Falle der Hyptons)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Na příkaz Kosmokratů / Manam-Turu
« AT 719 • chronologicky • AT 721 »
Vydáno poprvé:15. července 1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3819 = 232 NGL
Mrothyrův boj o planetu Zyrph

Krátce předtím, než se dostane na ZYRPH'O'SATH, podaří se Mrothyrovi zbavit se strážců a utéct. Čtvrť města, ve které se nachází, je kvůli nouzovému přistání jedné kosmické lodi v blízkosti prakticky v troskách. Po několika stovkách metrů získá Mrothyr neočekávanou pomoc od jednoho Zyrpha, který mu umožní přístup do sklepa. Jeho pomocník se představí jako Irksregs Grüa a je to telepat. Grüa zmíní ještě Atlana jako referenta a získá tak Mrothyrovu plnou důvěru.

Pronásledovatelé mezitím pronikli do sklepa. Mrothyr a Grüa pokračují útěkem podzemím. Když se nakonec pronásledovatelů zbaví a chtějí se poradit o situaci, otevřou se náhle dveře a Mrothyr je napaden řetězem útočícím Zyrphem. Grüa rozpozná z myšlenek útočníka, že je to vlastně přívrženec Mrothyra a vysvětlí mu jeho omyl. Jedná se o Laita, je to člen sekty Ťuhýků, a proto ho doprovází a chrání Prerk.

Irksregs Grüa má ve městě ještě práci a prosí proto Laita, by Mrothyra doprovodil do Baignalku, do kempu bojovníků za svobodu. Baignalk leží v pevninské úžině a nejsnáze se na něj dá dostat po moři. Když se trojice dostane k moři, odhalí Prerk svoje netušené schopnosti. Přebuduje jedno naldrynnské rybolovecké zařízení, které tahá síť přes moře. S jeho pomocí postupují dál, pak se ale srazí s vynořující se ponorkou. Ukáže se, že je to automatický sběrač krabů, kterým chtějí Naldrynnové vydrancovat moře. Do ponorky se sice není možné dostat, disponuje ale antigravem jištěný záchranný člun. S jeho pomoci se trojice po několik nesnázích dostane ke břehu.

Cestou musí skupinka pozorovat, jak Naldrynnové začínají vylupovat Aarkhof, centrální muzeum Zyrphu, ve kterém leží největší kulturní podklady. Zpočátku jsou bezmocní, protože svými prostředky nemohou překonat naldrynnskou kosmickou loď. S nadějí, že proces nakládání bude trvat ještě několik dnů, se rozhodnou pokračovat cestě do Baignalku a vrátit se silněji vyzbrojení. Cesta ale po několika kilometrech skončí. Zastaví je obrovská rudná dobývací oblast, sto metrů hluboké údolí o neodhadnutelné velikosti. Automaticky řízené stroje dezintegrují planetární povrch a odkrývají rudné žíly. Údolí se zřejmě nedá obejít, tak se rozhodnou k sestupu. Když se dostanou dolů, napadne je zmocnit se jednoho těžařského stroje a poškodit jím kosmickou loď u muzea. Plán se podaří, přivolá to ale další naldrynnské lodi.

Prchnou znovu do umělého údolí, několik hodin se skrývají v dalším těžařském robotovi a následně ho nasměřují šikmo přes údolí. Krátké stoupání je dostane do Baignalku. K Mrothyrovu úžasu, respektive zděšení, se tam dostavily už tisíce Zyrphů. Neobává se přitom jen logistických problémů, ale především toho, že mnozí z nich jednají jen ze sobeckých motivů.

Velitelkou vzbouřenců je Arishka, dcera vysokého funkcionáře. Irksregs Grüa je překvapivě také na místě. Společně s Arishkou vede Mrothyr komando, které má definitivně vyřadit loď před muzeem. Po návratu zjistí, že mnoho jeho spolubojovníků začlo krást umělecká díla. Kromě toho jsou teď rebelům v patách Ligridové. Baignalk musí být opuštěn.

Mrothyr, Arishka a Irksregs Grüa, jakož i Ťuhýk a jeho Prerk uniknou s malou skupinkou rebelů. Grüa cestou referuje o určitém Hachmadu Alchkardovi, také bojovníkovi za svobodu, který žije v nedobytné pevnosti. Skupinka se tam vydá.

Protože Mrothyra zná, poskytne mu Alchkard volný vstup. Pevnost je skutečně bezpečná, disponuje schopností, ukrýt se několik sekund v budoucnosti. Alchkardovi tuto techniku před několika lety darovala skupinka cizinců. Kromě toho disponuje hrad podmořským přístavem, včetně ponorek. Mrothyr plánuje, že pronikne k LÉTAVICI, aby mohl proti invazorům zakročit i z kosmu.

Nejdříve chce ale strávit klidnou noc v pevnosti a odpočinout si. Po krátkém spánku je ale Mrothyr hrubě probuzen, Hachmad Alchkard byl totiž zavražděn a stroj času zničen. Ligridové již útočí.

Jedinou možností útěku zůstává ponorka, kdo je ale zrádce? Irksregs Grüa obviňuje Ťuhýka, ale Mrothyr náhle pozná pravdu, že telepat je ten, kdo hrál falešnou hru. Mrothyr byl jen prostředkem, jak se dostat do pevnosti. Když chce Grüa vstoupit do ponorky, zaútočí na něj Ťuhýk a srazí ho do vody, kde ho dolů stáhne jakési chapadlo.

Aktuální data:
3.8.2021
1566 před NGL
1. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459429.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!