Atlan 716 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 716
Název:Zlatá koule
(Die Goldene Kugel)
Autor:Marianne Sydow
Cyklus:Na příkaz Kosmokratů / Manam-Turu
« AT 715 • chronologicky • AT 717 »
Vydáno poprvé:17. června 1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: leden až květen 3819 = 232 NGL
Daila v moci Osvíceného

Když Osvícený opustil Joquor-Sa, přiznal, že svým ukvapeným útěkem z Alkordoomu udělal chybu. A nejen to, celá jeho vláda nad touto galaxií byla chybou, protože se kvůli tomu na něj zaměřili jiné mocnosti. Rozhodne se od nynějška pracovat v utajení a v klidu pracovat na dokončení EVOLO. Místo Fazet, které mu odváděly daň ve formě psionického potenciálu, má teď jiné služebníky. Takové, kteří mu pomáhají z vlastní vůle. Od rodiny Sayum se dozvěděl, že mnoho paranadaných Dialaů žije roztroušeno na mnoha světech. Považují své schopnosti za poskvrnění, protože kvůli nim byli vyhnáni ze starého domova Aklardu. Jeho služebníci mu je pomáhají nalézt, přivezou je k němu, kde je zbaví schopností a oni se pak budou moci vrátit zpět do svého domova. Mezi Sayumy je jeden, který je pln nenávisti a touží po moci; má se stát jeho služebníkem. Jmenuje se Dharys.

Dharys se nachází v prostředí, o kterém dlouho dobu netuší, zda je reálné nebo se mu jen zdá. Ve snu telekinetickými schopnostmi zabije onu bestii, která mu zabila oblíbeného syna Lyna. Ostatní Dailaové, kteří jsou s ním ve snu, se od něj zděšeně odvrátí. Ale je přesvědčen, že jednal správně. V dalším snu potká Sarunu, nenávistnou ženu, která jeho ženě sdělila, že Chipol je skutečně jeho syn a ta se z toho nevyléčitelně rozstonala. Potom si jeho žena vzala život. Po několika mentálních pokoukáních od Osvíceného Dharys ve snu Sarunu zabije; potom cítí úlevu.

Během fází, které rozpozná jako realitu, prozkoumává část kosmické lodi, ve které se nachází. Jedná se o velkou, zlatou kouli, pod kterou se nachází kulatá platforma. Postupně se v místech, kde dříve žádné nebyly, otevírají dveře a umožňují mu poznenáhlu prozkoumávat další části. Osvícený mu dá k dispozici učitele Scana. Jen stěží od Daily rozeznatelný starý slabý muž ho po celé týdny nutí k fyzickému boji, dokud se mu nepodaří obstojně bojovat beze zbraně. Potom ho učí boj s mečem a dalšími primitivními zbraněmi. Kromě toho ho vyučuje o politice, diplomacii a strategii. Teprve když tělesný výcvik pokročí daleko kupředu, pomůže mu zvýšit telekinetické schopnosti.

V mnoha svých snech má Dharys pravděpodobně neúmyslně telepatický kontakt s Osvíceným. Jednou sní, že sedí v kosmické lodi, která vypadá jako koule, pod kterou se nachází platforma. Objeví jinou, malinkou kosmickou loď, při pohledu na kterou pocítí strach a hněv, pročež po ní sáhne svými duševními silami. Když se jí dotkne, zjistí, že je ve skutečnosti mnohem větší, než předpokládal, a dostane strašlivou ránu, která ho odmrští. Osvícený mu potom pošeptá, že se nemá míchat do jeho záležitostí. Ačkoliv si jeho pán myslí, že v jiné lodi pocítil něco důvěrného, pozná, že na NOČNÍM HONU dlí jen jedna bytost, která se jmenuje Tuffelsyt a je naprosto neškodná2).

V dalším snu leží Dharys znuděně na louce, když se k jeho prstu přiblíží jedovatý hmyz (vnímá ho jako oko). Brouk vypadá neškodně, ale připadne mu záhodné, ho zničit. Tiskne ho svými prsty stále silněji, ale nemůže broukovi ublížit. Velmi ho to zmate, protože není žádný živočich, který by mohl odolat jeho stisku. Potom se oko rozpadne, ale brouk existuje dále. Pocítí najednou tři dojmy, které u něj vyvolají bolest, leknutí a zděšení, načež louku co nejrychleji opustí - a propocený se probudí.

Osvícený přinutí Dharyse nakonec bojovat proti vlastní rodině a zabít ji - ale Kerlon v něm probudí pochybnosti, a Dharys v tomto úkolu selže. Osvícený pozná, že toto je hranice, kterou Dharys nemůže překročit, a přenese ho na nevyvinutou planetu, kde pomůže jedněm domorodcům v boji pozabíjet jejich pronásledovatele. Zachránění jsou přeneseni do koule, kde je Scan zdánlivě zabije. Poté Dharys zabije svého starého učitele.

Rodina Sayum je usídlena na této planetě a založí si osadu. Dharys je navštíví a sdělí jim, proč u nich nemůže zůstat. Po návratu do zlaté koule zažije, jak se nedávno zabitý Scan probere k životu. Osvícený mu také slíbí nesmrtelnost, pokud se jako služebník osvědčí. Dostane těžce ozbrojenou loď se speciální posádkou, která bezpodmínečně poslouchá jeho rozkazy, a opustí planetu. Nepozná ale už, že po jeho odletu jak členové jeho rodiny, tak i jejich osada a nakonec i domorodci zmizí; stejně jako oživený Scan; všechno to byly jen projekce, které dělaly to, co Osvícený chtěl.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:A716« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
7.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459767.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál