Atlan 703 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 703
Název:Harmonie z Bakholomu
(Die Harmonie von Bakholom)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Na příkaz Kosmokratů / Manam-Turu
« AT 702 • chronologicky • AT 704 »
Vydáno poprvé:18. března 1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3819 = 232 NGL
Dva cizinci ve skvostném městě

Jen se dvěma Vleehy, trochou proviantu a jen málo penězi, uniknou Atlan a Chipol od nomádů. Cestují do Bakholomu, aby poznali několik kněží, které ztratili své Wahakú. Radši by se vydali do Údolí bohů, nevědí ale, kde se nachází. Zřejmě je ale někdo sleduje a proto se schovají v malém lesíku. Jedná se ale o obchodníky a jeden z nich, Ardechain, jim oznámí, že už třicet obchodníků bylo okradeno nomády, což se dříve stávalo jen ve výjimečných případech. Ačkoliv je Bakholom také cílem těchto obchodníků, vezmou to několikahodinovou oklikou, protože nejdříve chtějí napojit tažná zvířata u pramene. Atlan a Chipol se vydají přímo do Bakholomu, dostanou se ale po krátké době do silné, velmi rychle nastupující písečné bouře, kterou jen těsně překonají bez zranění. Bouři následuje spontánní přívalový déšť.

Při další cestě najdou bouří těžce zraněného Bathra, pomohou mu a chtějí ho vzít s sebou. Mezitím se ale přiblíží další Bathrové a dvojici přemůžou. Obviňují je z toho, že jejich druhovi způsobili zranění. Fallin, jejich mluvčí, odsoudí Atlana k souboji s nejsilnějším z nich. Díky své bojové zkušenosti ukončí Atlan boj během několika okamžiků a následně přesvědčí Fallina s ostatními o nevině. Raněný, který přijde k sobě, to také potvrdí. Potom uzavřou mír a Fallin oznamuje, že v jeho domovském městě Dschadhalonu před asi 40 dny upadli všichni obyvatelé do hlubokého spánku. Když se probudili, byli všichni kněží i jejich žáci pryč. Vinili z toho nomády, které Fallin se svými sedmi druhy sledoval. Tím se jejich cesty opět rozejdou.

O nějakou dobu později dorazí k jedinému mostu, který vede do Bakholomu, a je jim umožněno vjet do města. Podaří se jim to bez problémů, protože je Ardechain již ohlásil; jejich přání promluvit si s kněžími je ale odmítnuto. Atlan to tedy opět zkouší na vlastní pěst. Také Daila se pokusí proniknout ke kněžím, ačkoliv Atlanovi slíbil opak. Uzavře přátelství s asi stejně starým rybářským chlapcem a pozná, že pro nomády by bylo lehké proniknout do města skrze podzemní řeku. Chipolovu varování se rybář vysměje, protože zaprvé nikdo nevěří v útok nomádů, a zadruhé je známo, že se nomádi bojí vody.

Mezitím pronikne Atlan do zakázané oblasti a je promptně odhalen kněžími. Rungaron, velmi starý velekněz, se nenechá přesvědčit o hrozícím nebezpečí a chce Atlana podrobit zkoušce ducha, aby zjistil, zda to není zlý duch. Mezi kněžími ale dojde k názorovým rozdílům a než se vyřeší, je Atlan uvězněn v cele. Chipol rovněž mezitím dorazil do zakázané oblasti přes jeskynní systém. Podaří se mu osvobodit Atlana z vězení. Právě když chtějí oba zmizet, přijde zpráva, že nomádi přes podzemní řeku pronikli do města. Během krátké doby okradou kněze a žáky o všechny kovové předměty. Atlan a Chipol se zpočátku rovněž připletou do bojových akcí, brzy ale utečou do vozové hradby obchodníků, kteří kvůli neutralitě nebudou příliš napadáni. Když je po všem, sledují Arkonidan a Daila nomády, neboť jejich jediným možným cílem je Údolí bohů, kde zřejmě sídlí Osvícený.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:A703« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál