Atlan 476 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 476
Název:Svět vyvolených
(Welt der Auserwählten)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Král Atlantidy / Temný strýc
« AT 475 • chronologicky • AT 477 »
Vydáno poprvé:1980
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 2650
Na planetě lží

Gersa-Predogg Ulldorgh přivádí Atlana a Razamona s FARYN-HA na Luckirph, který se ukáže být dalším fragmentem světa. Jsou tu jen pozitivně smýšlející bytosti a vše vypadá velmi harmonicky. Při procházce městem navážou kontakt s Ughlorem, bytostí z keřů, která jim prostřednictvím emočně přenášených obrazů sdělí, že jeho lid je využíván k pacifikaci jiných světů, aby si přisluhovači Temného Oheimu mohli snadněji podmanit jejich obyvatele. Překvapivě se krátce poté dozvídají pravý opak. Podle Yndorma je Temný Oheim už nějakou dobu mrtvý a na jeho místo nastoupila zcela pozitivní bytost. Jeho moc však stále stojí na hliněných nohách, a proto se stále vydává za Temného Oheima. Tajně však usilovně pracuje na zklidnění Černé galaxie tím, že všechny synovce nahradí vyvolenými bytostmi. Zde na Luckirfu se všichni mají připravit na to, aby se stali takovými vyvolenými.

Dokonce i první kontakt s dalším hostem na Luckirph potvrzuje toto tvrzení. Ehlo Krea je pozve do svého domu a pohostí je. Když však oba společníci vyjádří k této historce nedůvěru, přivolá Gersa predogga a obviní je ze vzpoury. Yndorm je shovívavý a zve je na každodenní informační schůzky, kde obyvatelé Luckirfu diskutují o situaci v Černé galaxii. Gersa-Predoggové Llacorm, Dathorym a Yndorm živě prezentují záběry, které ukazují, jak synovec Rhyncom Twaal strašlivě trestá lid Tsalaven na území Drohlanthererů. V následující diskusi roboti předávají pouze pozitivní strategie, jak tomu v budoucnu zabránit. Atlan a Razamon si myslí, že je to podvod, ale začnou přemýšlet, jestli to tak není.

Cestou domů se setkávají s korutanským Umlyrem, který se rychle ukáže jako člen hnutí odporu. Jejich vůdcem je mimochodem Creah, ale ten plazovitý tvor se tehdy nemohl zachovat jinak, jinak by ho duch domu, který je integrován do každého domu, nahlásil. Umlyr jim domluví schůzku s dalšími odbojáři na další den a vymyslí odvážný plán. Atlan, Razamon, Umlyr, Runar, Irda a Nelom číhají na tři dravce Gersy a Yndorm je první, kdo padne do jejich pasti. Runar, kybernetik, přesně zná slabé místo těchto robotů, takže z nich dokáže vymáčknout vše, co chtějí vědět. Yndorm potvrdí jejich podezření, že jde o podvod a Temný Oheim je stále u moci, načež se sám zničí. Na zpáteční cestě je všech šest ochromeno a zajato Bledým Alvenem.

Když se však probudí, Dillion jim oznámí, že jsou opět volní a vše se vyjasnilo. Aby to dokázal, nechá přivézt Yndormovy ostatky i Kybermag a kontaktuje pozitroniku robotického vraku. Všichni přítomní se dozvědí, že Yndorm byl tajně naprogramován, aby sabotoval úsilí na Luckirfu, a potvrdí, že Temný Oheim byl nahrazen kladnou bytostí. Bojovníci odboje se zmateně rozprchnou.

Když Atlan a Razamon navštíví Creaha (který zase hostil Umlyra), dorazí na poslední chvíli. Tři Gorbeni se je snaží dorazit svými světelnými paprskovými noži a lze je s obtížemi přemoci. Tajnou chodbou se dostanou do Dathorymových komnat a vyslechnou část rozhovoru; podle něj se zítra bude konat velká hostina a oni se jí chtějí zúčastnit. Důvodem slavnosti je rozloučení s Kuntrachem a Szygornem, dvěma Vyvolenými, jejichž výcvik byl považován za ukončený. Mají nahradit sesazené synovce a jsou převezeni kluzákem do člunu SEDHYR-IT. Atlan a Razamon se nepozorovaně vplíží do kluzáku, Umlyr se zavěsí na jeho ližiny a při pokusu o vplížení se zraní. Dvěma nesmrtelným se podaří zlikvidovat predogga Gersa z tendru, Zephyna, a vypustit SEDHYR-IT poté, co Umlyr a dva Uktabarové jsou vyvedeni z lodi. V tu chvíli se na Luckirfu objeví obrovský predogg Gersa, jehož negativní záření sahá daleko za fragment světa, ale oni jsou schopni jeho záření uniknout. V jedné místnosti opuštěného člunu najdou pět lůžek pro hluboký spánek a Atlan jedno z nich otevře. Obsahuje amatyrijskou Lureen, která je rovněž Vyvolenou. Nyní se od Zephyna dozvídají, že se jedná o obrovský podvod. Temný Oheim potřebuje k udržení své zlovůle pozitivní bytosti uložené v životní bublině kolem planety Ritiquian. Přesun způsobuje těmto vyvoleným muka, jejich osud je strašlivý. Ale díky svému výcviku na Luckirph mají neuvěřitelně vyšší účinek na životní bublinu než bez této léčby.

Když se objeví černý prstenec, který obklopuje Ritiquijské slunce, Zephyn ho identifikuje jako Temný Oheim. Poté se rozpadne na jednotlivé části a Lureen zemře. Atlan a Razamon se cítí bezmocní proti obřímu stvoření, které nesnese ani sluneční žár.

Tento článek vznikl strojovým překladem pomocí DeepL ze stránky »Welt_der_Auserwählten« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál