Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 348
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 348
Název:Na druhé straně času a prostoru
(Jenseits von Zeit und Raum)
Autor:Marianne Sydow
Cyklus:Král Atlantidy / Spercoidové
« AT 347 • chronologicky • AT 349 »
Vydáno poprvé:1978
Vydáno v češtině: -
Čas děje: říjen 2648
Spercoid pod vlivem kouzel mágů z Othu

Od té doby, co Glyndiszorn rozšířil svůj magický uzel přes celou Velkou bariéru Othu, je domov mágů odříznutý od okolního světa. Pouze Opkul může díky svým schopnostem pozorovat, co se děje vně bariéry. Proto se Koratzo také dozvídá, že bělovlasý cizinec, který se podílel na svržení nenáviděných Pánů pevnosti, se vzdal útočícím Sperkoidům, aby Pthor nebyl zničen jejich bitevními loděmi. Rebel cítí povinnost pomoci Neznámému. Opkul ho bohužel už dávno přestal vnímat.

Aby získali alespoň více informací o zlověstných nepřátelích, vzbouřenci z řetězce Tronx požádají Glyndiszorna o pomoc. Chtějí, aby vytvořil cestu k hvězdné lodi PRAVDA, která uvízla mezi časovými liniemi poté, co Razamon zničil vesmírný maják. Uzlový mág souhlasí, i když dobře ví, že si tím na sebe přivolá nelibost Jarsynthie a Wortze. Tito dva a někteří mágové z Temných údolí totiž už nějakou dobu usilují o zrušení Uzlu. Říkají, že jejich magie je skutečně účinná pouze tehdy, když ji smrtelníci respektují, ale bohužel na ně v současné době působit nemůže. Proto se cítí být ohroženi na svém postavení.

Když se podaří navázat spojení s vesmírnou lodí Spercoidů, Koratzo, Opkul, Torla, Rischa a Querllo chtějí přejít na druhou stranu, ale jsou napadeni neznámými bytostmi. Je to útok, který vedou Jarsynthia, Wortz a více než tucet mágů z Temného údolí. Podaří se jim ho odrazit a vrátit se zpět k ORSAPAYI, kde se spojí v boji se svými společníky Haswahuem, Howathem, Antharií, Opkulem a také Glyndiszornem. Karsjanor, vůdce temných mágů, se po smrti svého bývalého zbožňovaného Wa prohlásil za Koratzova úhlavního nepřítele. Křišťálový mág stojí na vrcholku kopce a střílí na povstalce z křišťálového praku. Jako zázrakem nikoho nezabije a pouze zásah světového mága Copasalliora ho může učinit neškodným. Karsjanor tak porušil jeden z nejdůležitějších zákonů; zatímco pro mágy je běžné bojovat a ubližovat si navzájem, smrtící útoky jsou pro ně tabu. A podle stejných zákonů má nyní Koratzo právo zabít Karsjanora, který mezitím rezignovaně odhodil všechny magické bariéry, které ho obklopují. Koratzo však jeho život ušetří, což jen ještě více podnítí Karsjanorovu nenávist. Útočníci odcházejí a dalšímu Glyndiszornovu pokusu už nic nestojí v cestě.

Tentokrát se Koratzovi a jeho společníkům skutečně podaří přejít na druhou stranu a vzít s sebou sperkoidního navigátora Luscera. Hlasový mág si brzy uvědomí, že v Luscerovi jsou dvě různá vědomí. Jeden téměř úplně vyhaslý, stejně jako jeden absolutně negativní, který se řídí pouze logickými hledisky. Koratzo z něj dokáže vylákat některé informace, například kde najít hlavní svět Spercos, ale nemá možnost tyto znalosti použít na podporu Atana. V nestřeženém okamžiku se Luscer zabije otevřením hledí svého spercoidního obleku.

Glyndiszorn opět odmítne Jarsynthiinu žádost, aby jí otevřel cestu ven. Pouze Copasalliorovi, jakožto hlavě všech mágů, dovolí vyhledat tři Odinovy syny v pevnosti. Mág světa rychle zjistí, že Heimdalla, Balduura a Sigurda zajímá pouze vládnutí, ale jsou tímto úkolem zahlceni. Sami si to uvědomují a žádají mágy, aby jim pomohli přivést Odina zpět do říše živých. Copasallior se neurčitě ujistí, protože dobře ví, že by tím situaci jen zhoršil.

Thalia, Odinova dcera, byla několik dní před touto událostí vyslána svými bratry, aby navázala kontakt s mágy. Nemůže však najít místo, kde by mohla magickým uzlem proniknout. Teprve když se vytvoří Glyndiszornovo spojení na Copasallior, je schopna bariérou proniknout. Na druhé straně na ni čeká Koratzo - a projekce Jarsynthie, která na Odinovu dceru sesílá milostné kouzlo ještě předtím, než úplně projde tunelem. Jakmile se ocitne uvnitř Velké bariéry, okamžitě se do hlasového mága slepě zamiluje. Koratzo ji musí omráčit a odvede ji k řetězu Tronx, kde se chtějí pokusit kouzlo zlomit. Bez velké naděje, že se to podaří.

Tento článek vznikl strojovým překladem pomocí DeepL ze stránky »Jenseits_von_Zeit_und_Raum_(Atlan-Roman)« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)