Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 2640 - 2649
hledat

2640

na Pthoru narozem Bördo, syn Sigurdse (Atlanův román 322)

2641

v Orxeya na Pthoru narozena duševní tvůrkyně Coerfä, dcera Tynär Stumpa (Atlanův román 305)

narozen ertruský hypno Hoeht Yaica (supermutant vychován Baaloly) (Atlanův román 66, PR 2056)

2642

Korsallophur-Stau: trojoký Eripaer Tirsoth, syn Fartohra a Irsoccy a vnuk knížete světla Nurcrahna se narodil na Zardenfortu. Proti tradicím nenechá Nurcrahn dítě zabít. Devět dnů po porodu umírá Nurcrahnova dcera Jacca (Atlanův román 381)

2643

svobodník Anatol Hurwitzka kvituje službu v Solární flotile, stěhuje se do Terranie a věnuje se pěstování jako dýně velkých mutovaných rajčat (T 236)

matný Willy Hassewass 756 je vyhozen ze Světa sta sluncí a usazuje se u Ulga O'Hail a Mashmir Gulf (T 236)

listopad 2643

Ulga O'Hail přivede pokusem o pěstování Syrtakijských hub zmatek do obytné oblasti kolem jezera Gošun (T 236).

aggahiarišská kosmická loď ARMOSTUZ (La'Mghor) se dostane do hyperbouře a musí nouzově přistát na vodním světě. Pokus o start se nezdaří (Atlanův román 338)

2644

Rhodan se vydává na státní návštěvu Swoonu, aby vyřešil skandál způsobený Zaina von Dali (T 236)

Whistler-Company spouští projek od Gene Milwony III. a pod vedením Roy T. T. Grimshawa státní projekt MAMMA. Jejich konkurent Torwin Wismut Rast volí Ziana van Dali, Eiris Deligado, Mashmir Gulf, Hassewass 756, Anatol Hurwitzka, Carell No, Ulga O´Hail, Bertholm Shark a Virgil Zimbrot za testovací osoby. Nestálé osobnosti obyvatel jakož i Rastův pokus o sabotáž se skoro postará o neštěstí, kterému je jen těsně zabráněno (T 236)

Henry Whistler VI. vyhodí Roy T. T. Grimshawa a ujímá se zase sám vedením Whistleru (H)

ARMOSTUZ: tajemná nemoc propuká mezi Aggiareny na palubě havarované lodi. Jen velitel La'Mghor zůstává ušetřen (Atlanův román 338)

Korsallophur-Stau: na Zardenfortu dochází k záhadné epidemii dušení, které padne za oběť také Farthor. Pona zachrání Ubilanen Talato-Cors, který byl od "Bojovníků světla" pod vedením Woolsara přepaden (Atlanův román 381)

narozena mutantka Myrja (hypnotička, telepatka? s fotografickou pamětí) (Atlanův román 333)

2645

na Ertrusu se stává Carsualova strana koaličním partnerem vlády; Carsual je ministrem obrany (PR 2056)

Pthor: Pfister Gautor a Peynch obletí při výpravě pevninu (Atlanův román 313)

Pthor: poté, co objeví několik podivných fenoménů, vyvine mág Marxos měřič gravitace Famulka (Atlanův román 319)

skoro všichni členové posádky ARMOSTUZ onemocněli nebo zemřeli. Schopnosti La'Mghorse znatelné vzrůstají (Atlanův román 338)

Wolcion: Spercoide přistává na Loorsu a obsazuje planetu. Opatrný Hirte Juscu odvelí k administraci 250.000 bojových robotů. Cesty Brangelských karavan jsou zakázány (Atlanův román 338)

2646

Terra: Razamon se stahuje do předměstí Terranie (Atlanův román 300)

Pthor: Marxos se vydává na cestu k pobřežnímu ledu. Projíždí planinou Kalmlech (Atlanův román 319)

ARMOSTUZ: La'Mghor se rozhodne pro nouzový start. Obrovské množství vody obklopující loď je vrženo do dimenzionálního koridoru (Atlanův román 338)

Karoque: Proscutter-Lop prchá z vazby Spercoidů do údolí Květin (Atlanův román 344)

2647

Pthor: po několika měsících zajetí prchá Marxos z moci Technoů z Nížiny ztracených duší (Atlanův román 319)

narozena Kathy Whistler (T 144)

2648

Atlan a Razamon poráží Eskirten Hammroon, později skamení, odlpadlického mága. Jsou uneseny Technosy a přeneseny na Zbahn (Atlanův román 301)

Atlan a Razamon jsou zmateni z intrik panujících na Zbahnu. S pomocí zloděje Mäjesta a lovce grálu Gorrick Ichtbara uniknou z města. Ichtbar přitom umírá, grál je zničen (Atlanův román 302)

při útěku po ulici Mocných je Mäjesto těžce zraněn zvířetem a umírá. Atlan a Razamon jsou zatčeny Technosy a převezeny do Zbohru. Prchnou v Zugoru, který se zřítí na ulici Mocných (Atlanův román 303, Atlanův román 304)

Hugin a Minin informují Honira; ten bere Atlana a Razamona na hrad Komyr. Objeví jeho/její tajemství: Honir je Thalia. Po neúspěšném pokusu o vraždu posílá svého sluhu Muur-Arthose na Orxeya. Muur Arthos podléhá svému pudu a připojuje se k Tlupám noci (Atlanův román 304)

v Orxeya jsou oběma odebrány Parraxynty; obraňují se útoku Keenieů a dostanou se do intrik mezi Tynär Stumpem a Tygon Hassetem. Když opouštějí město se zbožím pro Wolterhaven, nechávají tam Parraxynt (Atlanův román 305)

v krevní džungli ztratí svůj náklad do Wolterhavenu (v této době trvá jejich pobyt na Pthoru právě subjektivní měsíc). Při novém nákupu potkají Yaghta Kälderspuura, narazí na Porquetory a objeví Zdroj oceli. Při útoku loupežníků umírá Kälderspuur. Yaghtové vracejí Atlanovi a Razamono jejich zboží zpět (Atlanův román 306)

Atlan a Razamon jsou Fenrirem a Balduurem zatčeni. Přemohou je a převezou je do Domova kamane. Opal procitne a napadne Balduura. Je zabita Fenrirem; Balduur ho vyžene. Atlan a Razamon se vrací do Wolterhaven (Atlanův román 307)

ilurozrní kameny od Orxeyanů uvedou pány robotů z Wolterhavenu do tranzu. Orxeyané pod velením Gädar Glompa vtrhnou do města; jsou zastaveni Atlanem a Razamonem. Ginover, bohyně Noci, prchá z města. Pán robotů Moonkay zruší vliv a nechá Atlana a Razamona uprchnout ve člunu (Atlanův román 308)

Atlan a Razamon přistávají před pevností Grool. Zachrání Fenrira, který se k nim připojí, potkají Paarleny a Dalazareny a prorazí obal Porquetorů. První id-projekce Razamona se materializuje (Atlanův román 309)

Atlan a Razamon rozluští záhadu kolem Porquetorů a porazí Yunthaala. Caidan Rov přebírá pevnost Grool (Atlanův román 310)

Atlan a Razamon potkávají Wargoony a Sothkorerny. Chytí DEEDHAR, která s sebou vezme Stromocka (Atlanův román 311)

tři týdny po zprávě Wolterhavenerů aktivují Páni pevnosti Koy Trommlera (Atlanův román 312)

Marxos dosahuje území ledu (Atlanův román 319)

DEEDHRA havaruje; Razamon je zajat Kröppelnem. Oba dospějí do údolí Ztracených duší a dostanou se do bitvy, ze které vyjde jako vítěz Techno Sirkat (Atlanův román 312)

Atlan a Razamon dosahují oázy Teimabor a potkávají Schattenkullja.Ta jim dá zbraň Siarta pro zničení Kartaperatorů a krátce na to je Technem Frantokem zastřelena. Frantok a jeho spoluspiklenec Gurnych jsou rozpuštěni (Atlanův román 314)

chybně zapojený robot Manziel způsobí na staveništi Kartaperatorů v pustině Fylln chaos, který Atlan a Razamon zpozorují. Předají Manzielovi Siartu; ten zničí Kartaperatory a potom se deaktivuje. Správce staveniště Artol Forpan spáchá sebevraždu (Atlanův román 315)

Koy se zřítí se svou Veglo a je chycen berserky Knyrské rodiny. Stráví u nich několik dnů; nakonec objeví Heimdall (Atlanův román 313)

Heimdall přepadne Piráty řeky a zažene je na útek. Koy se k němu připojí a s Kröbelem ho zachrání před útokem Gordyů. Heimdall mu dá k dispozici Truvmer, pásové vozidlo. Koy ulehčí vyraženému Knarderovi umírání a navšítíví Kramola, který mu předpoví budoucnost (Atlanův román 316)

Atlan a Razamon objeví vrak DAUTOR-PAN. Jsou zajmuti vyhnanými Kurodeny. Mankorovy aktivity zničí oázu Goltabuur (cíl lodi); Atlan a Razamon prchají a jsou svědky smrti Mankora (Atlanův román 317)

Atlan, Razamon a Fenrir dosahují Moondragu. Objevují vstup do staré rozvodny. Moondražský vládce Harvall je sleduje, je ale zabit následným sopečným výbuchem. Rozvodna je zničena (Atlanův román 318)

Atlan, Razamon a Fenrir vnikají do Ledové citadely. Marxos a tři Wargoonové padnou za oběť poklesu gravitace (Atlanův román 319)

čtyři Dellové, mezi nimi Darsior, zajmou Koye a vyslechnou ho. Prchne se svou matkou Dagrissou a potká Gauzora a Peyncha. Dagrissa umírá; Koy je podruhé zatknut, znovu prchá z zřítí se na Ledovou citadelu (Atlanův román 320)

Atlan, Razamon a Fenrir potkají Koye; společně osvobodí Bera Gloophyho. Beztělný kyklop Phynx zmizí; po propadnutí základů je Ledová citadela zničena (Atlanův román 321). Následný příchod tepla vede k povodním (Atlanův román 322)

Sigurd vyšle svůj stín, aby přivedl Bördoa (Atlanův román 322)

Valjare Telmten zmešká kolektivní sen Zlatého rouna. Atlanova skupina dosáhne Valjarendorf Florgst a pokračuje s Telmten dále do Skarlotto. Na Kolphyrově ruce vzniká symbiont. Potká Bördoa, který je Sigurdovým stínem unesen. Telmten umírá. Skupina opět najde Bördoa; je ale zatčen Valjareny (Atlanův román 322)

Sigurd volá Heimdalla, Balduura a Honira k sobě (Atlanův román 322)

Dello Fongerreilson je přijat Sigurdem. Heimdall je uvězněn v Donkmoonu. Balduur přemůže bestii Gruck. Honirova výstroj se rozpustí po léčce Technů; on/ona najde útočiště v Heimdallové hradu. Sigurd zažene Fongerreilsona, který se odhalí jako špión. Balduur osvobodí Heimdalla (Atlanův román 324)

Heimdall a Balduur naráží Honira, který se nechá poznat jako Thalis; krátce nato naráží na Fongerreilsona a skupina se vydává k Sigurdovu Domu světla. Odin je zaklet. Fongerreilson je zabit Gruckem (Atlanův román 325)

Gordyové napadnou Heimdallův hrad; Kröbel je odrazí (Atlanův román 325)

Odinův syn vyráží k pevnosti (Atlanův román 325)

Atlanova skupina narazí na Blogdahn; postupují ke Zlatému rounu (Atlanův román 323)

Atlan se od Modrého paprsku, Červeného paprsku a Zlatého paprsku dozví o událostech v Temném regionu. Vloží se do smrtelného souboje Blogdahna se Zlatým rounem, zabrání tím zničení. Kolphyrův sybiont se od něj oddělí (Atlanův román 326)

Mág světa Copasallior vyzívá ke konklávě Mágů. Pověří Mága hlasů aby informoval Mága uzlů. Technové Doptor, Falkanz a Schssta pronikajído obydlí Mága počasí Breckonzorpfa (Atlanův román 327)

bezdušší se bouří. Opouští Pthor a umírají, když opustí sféru Oth. Trpaslík Sindro se objeví na konklávě Mágů. Glyndiszorn obepne bariéru Othu neproniknutelnými gangliemi. Mág vázání Ssissnu a Mág hloubení Wa umírají (Atlanův román 328)

gondola Mága počasí se zřítí na řeku Xahmyr; Doptor a Falkanz se utopí. Po bitce s Piráty řeky zachrání Atlan a Razamon Schossta. Atlan je krátkodobě přemístěn do neurčité minulosti. Při bitvě s říční obludou zemře Schossta (Atlanův román 329)

páni PEVNOSTI Phagen z Korstu, Jenthas z Orlu, Dorlk ze Zamyhru, Kichor z Daspenu a Elmthor z Morghomu projednají opatření proti Atlanově skupině a synovi Odina (Atlanův román 329)

Darsior se spojí s Kortanakem. Oba se připojí k Atlanově skupině. Syn Odina je při útoku na PEVNOST zajat (Atlanův román 330)

Atlan a Razamon jsou konfrontování s Pány PEVNOSTI. Osvobodí syna Odina a zmaří start PEVNOSTI. Darsior zabije Pány. Pthor odstartuje 1. září venkovního času (Atlanův román 300, Atlanův román 331)

únor - červen 2648

Razamon uzavírá několik po jménem Tervor Aretosa několik sázek s tématem Atlantis (Atlanův román 300)

konec července 2648

Razamon předpovídá znovuvynoření Atlantis; setká se se specialisty USO Carmes Spinx a Purflinth (Atlanův román 300). Irsthya umírá při atentátu (Atlanův román 300). První světelné a magnetické efekty se objevují na Pthoru (Atlanův román 300)

28. srpna 2648

Parraxynt padne do rukou terranské vlády. Razamon se představuje úřadům (Atlanův román 300)

30. srpna 2648

Pthor materializuje na Zemi. Atlan a Razamon vstupují na kontinent (Atlanův román 300)

2. září 2648

Koy opouští Atlanovu skupinu. Syn Odina se prohlásí vládcem Pthoru.Thalia omylem zkratuje funkce kormidelníka; kurz je změněn k černé galaxii (Atlanův román 332)

5. září 2648

Atlan a Thalia jedou ke Strážnému oku. Nemrtvý Nobarsc si na ně počká a zajme Atlana, který mu unikne do podsvětí (Atlanův román 335)

6. září 2648

Thalia dojde k Razamonovi a Kolphyrovi pro pomoc (Atlanův román 335). Pthor ukončí svůj "okružní let" kolem své domovské planety Dellop. Atlan narazí na robota Elkohra. Zprotiví se hmyzí královně Larstropha, potká Kortmikela a porazí Urtyna, předchozího kyklopa (Atlanův román 336)

7. září 2648

Elkohr ukončí opravné práce na pohonu Pthoru (Atlanův román 336). S Atlanem a Kortmikelem narazí na vyražené Dellose pod vedením otce Pegallua, který se je pokusí otrávit. Urtyn se postará o zmatek. Elkohr a Kortmikel zmizí. Delegace z Wolterhavenu zabije Urtyna (Atlanův román 337). Masa hmoty kolem ARMOSTUZu koliduje s Pthorem a pozdvihne planinu Kalmlech (Atlanův román 338)

8. září 2648

Atlan se spojí s La'Mghorem a přemluvího, aby kontaktoval "duše z Pthoru". La'Mghor přijámá funkci kormidelníka (Atlanův román 338)

15. září 2648

Pthor přistává na Loorsu. Atlan, Razamon, Kolphyr a Thalia vyráží na průzkum (Atlanův román 339)

17. září 2648

Juscu je zabit chybně zapojeným bojovým robotem. Symbiont Vrill se pokusí marně napojit na Razamona a umírá. Bojový robot se rozpustí (Atlanův román 340)

polovina až konec září 2648

karavana Jarsysů je vytržena z epidemie. (Atlanův román 341). Mutovaný specoidní Atlan spáchá několik pokusů o vraždu Atlana, předtím, než je Soccoem, velitelem VĚRNOSTI zabit. Dalazare Pank-Pank požaduje a dostane stavední pomoc pro Moondrag od syna Odina. Atlan je zajmut Soccoem, ale unikne; poktá doktorra Nedrona a dorazí do Moondragu (Atlanův román 342)

říjen 2648

Atlan je prodán na Topas. Lanze je k němu přiložen. Atlan začíná s reformním hnutím. Lanze je zabit Pank-pankem, Atlan a Topas jsou zatčeni. S pomocí Nedrona vyženou Pank-panka. Razamon zruší maják Spercoidonů; VĚRNOST se rozpustí (Atlanův román 343)

36 lodí Spercoidů nalétává na Pthor a bombardují jeho okraj (Atlanův román 344). Atlan je zajat a přenesen na palubu POCTIVOSTI (Mooc), který odlétá na Karoque. Podaří se mu určit s pomocí technika Myyse směr, kam Spercoidi míří (Atlanův román 344)

Atlan dospěje do údolí Květů a potká Proscutter-Lop. Experimentuje s Květním nektarem a proplíží se na palubu Spercoidské lodi OPATRNOST. Prosutter Lop je přenesen do cizí dimenze (Atlanův román 345)

Borgové unesou Spercoidinku Laccied (Atlanův román 346)

listopad 2648

Atlan narazí na Apharoninku Brytthan 137. OPATRNOST se dostane nad Trülorem do bitvy s Borgy. Atlan osvobodí Laccied (Atlanův román 346)

OPATRNOST dosahuje Marsocc (Marsocc IV). Atlan je vyslíchán Warsconu. Jeho extramozek ho chrání. Uprchne z vazby a proplíží se na palubu SKROMNOSTI (Slosc) (Atlanův román 347)

Mág uzlů Glyndiszorn je přiveden Spercoidy do Othu. Koratzo ho vyslíchá; krátce na to spáchá sebevraždu. Thalia kontaktuje mágy. Copasallior navštěvuje Balduura, Heimdalla a Sigurda. Jarsynthia s Thaliou na Koratzo opraví pole milosti (Atlanův román 348)

Razamon a Kolphyr zkoumají planinu Spáčů. Sirkat a Herrohn se proti nim postaví. Vzbudí Grizzarda a s pomocí Technosů se vrací s Wommserem. Všichni spáči ve Svahu ztracených duší procitnou (Atlanův román 349)

Proluren Dellsell a Maysie uniknou z nastálého chaosu ve Svahu útěkem (Atlanův román 364)

Korsallophur-Stau: Tirsoth předvádí první psí-schopnosti. Krolocs přepadne stanici Zardenfor a unese Pona (Atlanův román 381)

počátkem roku 2649

Terra: agenti akonského Energetického komanda Aprun z Holledtu, Quamy z Lutraku a Hely a Ormeschu se dostaví na Zemi a varují Mercanta před plánovnovanou akcí (Atlanův román 333)

leden 2649

Pthor: Sinclair Marout Kennon alias Lebo Axton je poněkolika zastávkách přemístěn do ?těla Grizzarda??; vědomí se materializuje v Axtonově nově vzniklém těle před pevností Grool. Caidan Rov ho přijímá k sobě. Razamon, Kolphyr a Axton jsou přijati Ormoranskými berserky. Axton po několika soubojích s berserky prchá a nechává Razamonovi vzkaz v interkosmu (Atlanův román 351)

SKROMNOST přiváží Tekrothenského velvyslance Camaukeho a jeho sluhu Erytdera z Vallischoru, aby je vzal do Marsoccu. Atlan sabotuje loď, prchá s Tekrothenem po havárii na neznámou planetu, ale po požáru lesa se rozdělují. BEDLIVOST převeze Slosca a Atlana do Roppocu (Atlanův román 352)

únor 2649

na Roppocu je Atlan předveden ke Spercovi. Má testovat letadlo Tyranů (Atlanův román 354)

je narozena mladá Braise Etorc. Atlan ho ušetří od amputace křídla a zařizuje prudké uvolnění ve Far-a-lian-rostlinách uložených pozitivních emocionálních vzorů. Sperco prchá s Atlanem na palubě PROVDOMLUVNOSTI, která letí s kurzem na Loors (Atlanův román 355)

Caposallior a Koratzo obléknou Thaliu jako Odina a nasadí je na její bratry. Razamon odkryje její masku (Atlanův román 356)

ve Spercově říši se rozprostře chaos (Atlanův román 354)

březen 2649

PRAVDOMLUVNOST se zřítí na Loors. Sperco umírá. Atlan objeví Feigling/Odina, vytvoří spor mezi obyvateli řeky a venkovany z Loorsu a s Feiglingem se vrátí zpět na Pthor (Atlanův román 357)

Mág vody Tonkuhn objevuje náhodnou průchod ve klenbě kolem Pthoru. Jarsynthia ho posílá do Wolterhavenu. Thalia "Odin" odstaňuje problémy Guurpelů s vodou. Razamon a Kolphyr objevují VONTHARA. Jarsynthia navštěvuje Tynär Stumpa. Tonkuhn se pokusí Thaliu zdiskreditovat; Copasallior mu bere jeho schopnosti. Bitva mezi frakcemi Mágů v údolí Mlh; Jarsynthia, Wortz a Karsjanor jsou porarženi (Atlanův román 358)

Caidon Rov dostane od Dalazaarena Ravaala hlízu Modré bohyně, ale unikne jí. Dá Grizzard/Axtonovi Porquetorskou výstroj. Porquetor jí dá Ravaalovi. Grizzard ho zapudí; umírá díky Modré bohyni. Axton je chycen Dellosem. Porquetor definitivně umírá, když se jeho reálná vize rozpadne. Atlan a Feigling dosahuje pevnosti Grool (Atlanův román 359)

jsou přijati Caidon-Rovem. Grizzard zasahuje na Paalenu pod Trotonem. Axton prchá s Flatterem z údolí Ztracených duší, potkává Leenia, ale znovu chycen. Grizzardo objevuje Zroj oceli, zakope Modrou bohyni a potká Bördoa. Razamon se potká s Axtonem (Atlanův román 360)

1. března 2649

Algonkin-Yattova časová kapse přistává na Zemi; je ukryt Jamesem McDuffym a Corda Ragosem z Atlantis-patroly. Yattovi je na Mercantonovo doporučení ukázána Akul Akiwův memoriál; Tolperkohn a Orwell Hynes ho zkoumají (Atlanův román 333)

2. března 2649

Toplerkohn se setkává s Hoa Man-Sumem. Petrow Stancovice objevuje Loggy. Rhodan letí na Rofus (Atlanův román 333)

3. března 2649

Hoa Man-Sun, Jaspers a Myrja proniknou do Technolaboratoře Solární kontrarozvědky a pokusí si odvézt časovou kapsli. Přistnou v roce 8000 př.n.l.; časová kapsle se vrací bez nich. Rhodansse vrací z Rofusu a přikáže nasadit Ivana Ivanoviče Gorašina a Sona Okuru. Algonkin Yatta je unesen Tolperkohny (Atlanův román 333)

4. března 2649

Anlytha podniká krátký výled do roku 1101. Okura cítí Anlytha v Abergavenny. Anlytha dosahuje Terranie a vplazí se do Akul Akiwaova memoriálu. Orwell Hynes ji odhalí a je její časovou kapslí přenesen krátce do třetihor (asi 60.000.000 př.n.l.) a přemístěn do Lhasa; oba jsou zajmuty Baalolem Bakho-Dari. Rhodan, Okura aaFanhaloa Eneiki útočí na chrám a osvobozují zajatce; Bakho-Dari je zneužívanýmy Rachelltyky zabit (Atlanův román 334)

5. března 2649

Rhodan pozve Algonkin-Yatta, Anlytha, Eneiki, Gorašin , Hynes, Mercant , Okura a princeznu Juan k ochutnávání vína (Atlanův román 334)

uprostřed března 2649

Algonkin-Yatta a Anlytha objeví na okraji galaxie Wolcion loď bez pohonu jednoho ještěrčího národa; posádka je mrtvá. Yatta přistává na Doron-Sölp a dostane se do mocenského boje mezi Garkö a Trössö. KVALITA (Veltosc) havaruje na Doron-Sölp, Yatta se dozvídá o Atlanových aktivitách. Zničí inspektora (Atlanův román 361)

Yatta a Anlytha odstartují na Pörovu ódu a narazí tam na Tarakfantery. Setkají se s Freksonem, který je přenese k Tolosonově počítači. Yatta přinutí znepřátelené počítače k vymazání (Atlanův román 362)

duben 2649

Pthor: Thaliina maska Odina se rozpustí; opevňuje se v PEVNOSTI. Atlan a Feigling dorazí včas, aby jí ochránili před útokem jejich bratrů; Atlan a Thalia jsou přemoženi a postaveni před soud; Feigling se dá poznat jako Odin. Razamon a Kennon/Grizzard jsou Xohrskými berserky zajmuti; Dellové pod vedením Phansegara je osvobodí a přivezou Xohry na ledový břeh. Atlan znovu obléká Zlaté rouno. VONTHARA se aktivuje. Všecno živé na Pthoru s výjimkou Atlana upadne do spánku (Atlanův román 363)

Černý kontrolor prochází Pthor. Proluren Dellsell a Maysie mu náhodou uniknou. Pthor startuje na Loors (Atlanův román 365)

La'Mghor se brání proti pronikajícímu Černému kontrolorovi, ale kurz už ovlivnit nemůže (Atlanův román 365)

Algonkin Yatta doráží o několik dnů později a už nemůže zabránit devastaci (Atlanův román 364)

Atlan zaútočí proti Duši z Pthoru, potký Dello Saarna a je vyzářen Černým kontrolorem do dimenzionální cesty, kde s Dorstellarainem, náčelníkem Clanoců, odcestuje na Oigster (Atlanův román 365)

Atlan je podroben Clanocské zkoušce a projde jí s pomocí Dorstellaraina a Favta. Tito tři jsou vyhnáni z Oigsteru; Favt zahyne v gejzíru (Atlanův román 366)

květen Budella se osvobodí z Copasallirské zoo a ukradne Hragghovi, Mágovi bouře Nayrovi, Mágovi záhybů Ognorovi a Heixovi jejich schopnosti. Gorfuun probudí Copasalliroa, který mu dá několik lovců. Heix opět procitá a poráží Budella; přesto se ale Gofruun rozdvojí. Na Copasalliorův rozkaz se Gofruun vydá na cestu do pevnosti (Atlanův román 367)

Atlan a Dorstellarain objevují Poro-Gheelos, město Xacorenů. Pomohou nové královně Marsicaře k jejímu právu; nepravá královna, syntetický krystal, je zničena, a se scoutem Wezzleyem jim ukáže cestu k řídící centrále Gynsaalu (Atlanův román 368)

Wommser se spojí s Leeniaou. V Orxeyně je Grizzard a pyrokinetička Pama pronásledován Černým kontrolorem a dostanou se do Bortlolacku, kde náhodou potkají Atlana s Dorstellarainem a uprchnou z vazby Kodos Welk-Bílé (Atlanův román 369)

v Gynsaalu se potkají se Welk-Černou, který Atlana ??přehraje?? do zmanipulovaného ovládacího přístroje. Když Bílí Kodové proniknou do Gynsaalu, zemřou jejich červné originály. Leenia/Wommse updne do bezvědomí (Atlanův román 370)

červen 2649

Razamon a Kenno v Grizzardu odvrátí zmatek mezi robotkými občany z Wolterhavenu (Atlanův román 371)

v pevnosti poráží Thalia své bratry; Razamon jí omylem propustí. Odin získá zpět svou výstroj a prohlásí se před tlanem králem Atlantidy, přičemž mu Dello Sporlos slouží za posla; jeho "hlas" ho uvolní (Atlanův román 372)

Jarsynthiu a Wortze vsadí Copasallior, Koratz a jejich spolupracovníci do Skatha-Hir v kobkách Kir Banu. Gofruun a Heix donesou Atlana k bariéře Othu; Jarsynthia a Wortz uplatní nárok na královské zacházení. Heix se přemístí do Wolterhavenu a doručí Pánovi Leondaganu dárek (Atlanův román 373)

s přispěním Leondagana propustí Gofruun Budella. Zařízení Kir Banu jsou aktivovány. Malvenia umírá. Jarsynthia ztrácí své schopnosti a inteligence. Mágové pod vedením Copasalliora a Koratza slavnostně prohlásí Atlanovi svou věrnost (Atlanův román 374)

Algonkin Yattaova časová kapsle koliduje s dimenzionální cestou; zvěd najde Dorstellaraina. Kapsle je přeložena do roku 162 (Atlanův román 375)

říjen 2649

časová kapsle se objeví v roce 166 před Sardinií. Pokus Neoarkonidana Yercese získat časovou kapsli se nepodaří. Časový badatel Abmar Vialathon úkáže Yattě další cestu do Pthoru (Atlanův román 376)

při Atlanově korunovaci přinese Copasallior a Koratzo mnoho fragmentů Parraxyntu jako dárky. Pthor dosahuje Korsallophur-Stau. Špehové Kroloců zkoumají kontinent. Razamon, Balduur a Fenriri se při průzkumném letu s BERSERKEM dostanou do rozmíšky mezi Krolocy a Eripäerny, ale s Ponasovou pomocí uniknou ze zajetí Kroloců (Atlanův román 377)

Mág obrazů Valschein začíná se skládáním fragmentů Parraxyntu. Razamon a Balduur pronikají k Pasece (Atlanův román 378)

Heimdall předstírá přepadení Lettra, kterému mají být ukradeny fragmenty Parraxyntu; po jeho zděšeném útěku padnou fragmenty do rukou Gordyho. S Kröbelem se vydá na cestu do Donkmoonu. Krolocký špeh Maycza Fell je poražen Heimdallem a spáchá sebevraždu (Atlanův román 379)

Razamon se propadne do daleké minulosti, ale za pět minut se vrací zpět (Atlanův román 380)

Razamon a Balduur je přijat Eripäer Heftorem a přenesen na palubu vesmírné stanice Prudnier. Woosar unese a mučí Talato-Corse, který mu před smrtí prozradí existenci Tirsotha. Po přepadení Krolocy je Razamon a Balduur převezen do Zaardenfortu, kde stanou s Nurcrahnem před soudem (Atlanův román 381)

Gurankor jmenuje Woolsara Nurcrahnovým nástupcem, postará se ale společně s Waaylonem o to, že Woolsar sám sebe prozradí; umírá v Muuke. Gurankor a Waaylon označí Razamona a Balduura za tříoké (Atlanův román 382)

Pthor: Kennon povstane, aby zabil Grizzarda. Najde ho v Gorisu, vesnici Probuzených. Psycho-upír Axik je Grizzardem zabit. Thalia může zabránit tomu, aby se oba zabili. Dorguet ho odevzdá Thalii, kterou chce dovést k PEVNOSTI (Atlanův román 383)

piráti pod vedením Athepheta ty tři přepadnou a unesou Grizzarda a Thalii. Kennon Thalii osvobodí. Podvůdce Astrak zabije Athepheta; Treall se ale ujímá moci. Po návratu do pevnosti se dá Kennon poznat Atlanovi (Atlanův román 384)

listopad 2649

Razamon a Balduur jsou třemi Urganskými hlídači Mursyncem, Peilanem a Quanem pověřeni, aby pronikli k centrálnímu počítači Urganu a znovu ho reaktivovali. Pokus Krolockého špióna Nunkaptera, zničit počítač, je s pomocí Yakhochitera Quarxcha z Yakhocha zmařen. Urgan obnoví svou činnost (Atlanův román 385)

Atlan, Koratzo a Copasallior převezou GOL'DHOR z Palmandiro-Tal a vletí s ní do Stau. Přes útoky Kroloců dosáhne GOL'DHOR jejich hlavního světa Cornacu. Pokus velitele Pemar Gayna sestřelit loď selže (Atlanův román 386)

GOL'DHOR je krátkodobě přemístěn na Korsel, kde se jich z Pthoru vyhnaný mág Allersheim, pokusí zmocnit. Atlan a oba Mágové s lodí prchnou; GOL'DHOR ale ztratí svoje magické smysly. Letí k Eripärské pasece (Atlanův román 387)

Razamon, Gurankor, Balduur a Pona se zdrží na Damaukaaneru, když začne invaze Kroloců. Krolocové míří k Pthoru (Atlanův román 388)

GOL'DHOR nabírá Razamona a Balduura. Vpádnou Krolocové. Thalia, Sigurd, Heimdall, robotský občan Kardentoff, Sator Synk a Binoos řídí obranu; přesto ale podlehnou (Atlanův román 389)

GOL'DHOR zasáhne do bitvy; Krolocký velitel Tagger Blyhs je zajat a po rozmluvě a svém propuštění Pemar Gaynem dá Atlanovi ultimátum (Atlanův román 390)

Spaccasové Kroloců se stáhnou z Pthoru a z Eripäerských světů. GIRSITH zkouší nový pronikající pohon; Gurankor je odhalen jako trojoký a je zatčen. Tirsoth je začen, ale Lakgo a Wyllian ho osvobodí. GOL'DHOR s Razamonem a Balduurem se vynoří nad Aarlem a Zaardenfortem. Waaylon je energetizován; Tirsoth a Gorankur jsou osvobozeni, Tekalhor je zbaven moci. Atlan dostane pronikací pohon jako dárek; Pthor může pokračovat v cestě (Atlanův román 391)

prosinec 2649

Pthor se blíží k flotile Sotron-Belloskapu; tři cizinci z Černé galaxie jsou ukryti a krátce na to procitnou. Jejich zběsilost je Razamonem zastavena; Berserkové jsou ale v té době už nezvěstní (Atlanův román 392)

Atlan pošle WOLTERBOOT se Sator Synkem, pánem robotů Bediennarkem a třemi robotími sluhy na průzkum. Loď dosahuje planety Wolterziel/3-SEOMOD-17. Synk má být pitván, je ale z Urdienery zaniklé mocnosti zachráněn a poté se s informacemi o Archivu děsu vrací zpět na Pthor (Atlanův román 393)

Grizzard se setkává s parapsychycky nadaným Moosonem a pokusí se s jeho dostat Kennona ze svého těla. Atlan jejich spor urovná (Atlanův román 394)

Copasallior a Koratzo přilétají s GOL'DHOR k Archivu děsu. Jsou ostřelováni, ale mohou uprchnout a přistát na Carthillumu. Tamější archiv je vymazán a dělá to sám soustavně dál; Mágové to vypnou a odlétají na sesterský svět Maranyes (Atlanův román 397)

na Maranyesu zjistí, že funkce obou archivních světů je dávno zrušena a oba části mozku upadli do sebevražedné bitvy. Krátce před zánikem archivů mohou Copsallior a Koratzo prchnout (Atlanův román 398)

Bite Ganzelpohn, Lotse a Galionsfigur z GRIETU se vzepřou svému osudu, když loď letí na Hunodskou planetu Welkan, aby potlačili vzpouru. Po úspěchu povstání odlétá Lotse na Pthor a přistává (Atlanův román 399)