Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 327
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 327
Název:Mistři magie
(Meister der Magie)
Autor:Marianne Sydow
Cyklus:Král Atlantidy / Bitva o pevnost
« AT 326 • chronologicky • AT 328 »
Vydáno poprvé:1978
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1. září 2648

Páni pevnosti požádají vrchního mága Copasalliora o pomoc v podobě zbraní a dalších kouzel, protože se cítí znepokojeni dávným proroctvím o Ragnaroku. Navíc se Odinovi synové chystají k útoku a na Pthoru jsou cizinci, jejichž činy mají stále větší dopad.

To se světovému mágovi vůbec nelíbí a svolá nejdůležitější mágy Velké bariéry Othu, aby s nimi tento požadavek projednal. Postupně přicházejí Jarsynthia, Kolviss, Breckonzorpf, Parlzassel, Wortz a Malvenia. Jen uzlový mág Glyndiszorn, nejmocnější mág po Copasalliorovi, se neobjevuje a oni si nejsou jisti důvody. Kolviss, který se u něj cestou zastavil, si myslí, že by mohl mít problémy kvůli experimentu, protože mu neodpověděl, i když byl přítomen ve své vzducholodi ORSAPAYA. Proto přeruší schůzku a najmou hlasového mága Koratza, aby vše zkontroloval.

Koratzo a jeho přátelé tvoří jádro skupiny mladých mágů, kteří se v řetězci Tronx vyčlenili z ostatních, aby mohli prostorově vyjádřit své odlišné postoje. Jsou to nekonvenční volnomyšlenkáři, kteří věří, že mají odpovědnost za využití výsledků svého výzkumu, a proto odmítají spolupracovat s pány z Pevnosti. Chtějí dosáhnout toho, aby se magie používala pouze v pozitivním smyslu. Copasalliorova mise jim nevyhovuje, ale nechtějí dát ostatním mágům důvod, aby na ně pohlíželi svrchu. Koratzo proto sestaví skupinu, která si od Howatha vypůjčí Heraskawanu, technické vozidlo, jež dokáže bez překážek proniknout většinou magických bariér, a vydá se ke Gnordovi, kde je zakotvena ORSAPAYA.

Mágové však nejsou v horách jediní. Tři Gordysové, Doptor, Schoßta a Falkanz, putují údolími pod ochranou "antimagických štítů" (deflektorů) a pátrají po magických zbraních a příslušenství, které by jim pomohlo obnovit reputaci jejich rodu u pánů z FORTU. Do Malvenina domu jednorožců se neodváží vloupat, protože umělecký mág pracuje na dohled, ve věži složeného mága Srika jsou odhaleni a musí uprchnout. Nakonec dorazí na Karsion, kde je přistavena Breckonzorpfova vzducholoď SARKA. Po určitém úsilí se jim podaří dostat na palubu, ale nenajdou žádné užitečné předměty. Schoßta zklamaně udeří do rudého sloupu a přivolá bouři, jakou Velká bariéra Othu ještě nezažila.

Koratzo a jeho společníci mezitím opustili řetěz Tronx a jsou před Karsionem, kde se Breckonzorpf marně snaží dostat do své SARKY. Nabídnou mágovi pomoc, ale ten je hrubě odežene. Musí tedy Karsion obejít jinou cestou. Za tímto účelem musí překonat rokli, která je odděluje od Temných údolí, kde sídlí Černí mágové, jejich úhlavní nepřátelé. Ti si dali za cíl rozšířit svou moc na Pthoru. Většina z nich jsou však mágové s poměrně nevýznamnými schopnostmi. Přes kaňon vede jen 300 metrů tenký křišťálový most, pokud se chce člověk vydat do Temných údolí, a černí mágové jako by jejich příchod vycítili. Koratzo se obává pastí na mostě, které by Wa mohla pomocí svých schopností zneškodnit, a proto musí vést cestu. Protože vítr už dávno nabral sílu uragánu, Ssissnu se zformuje do pružné dlouhé stuhy, kterou přiváže Wa k Heraskawanu. Vzdušný mág Haswahu zmenší hurikán kolem Wa, světelný mág Querllo osvětlí nyní černé okolí a Opkul spatří skryté nepřátele, vyřadí jejich magické štíty a zažene je na útěk granátem z vozidla. Po přechodu mostu mohou nerušeně pokračovat v cestě a nakonec dorazí do Gnordenu.

ORSAPAYA je obklopena temným mrakem a poté, co se Koratzovi nepodaří navázat kontakt s Glyndiszornem pomocí hlasové magie, rozhodnou se vystoupat na vzducholoď. Jeho společníci se obávají, že uzlový mág padl do pasti, a chtějí se mu alespoň pokusit pomoci, ale hurikán jim to ztěžuje. Jeskynní mág Wa svými schopnostmi opracovává komín vedoucí do ORSAPAYA, dokud se z něj nestane strmé, ale pohodlně schůdné schodiště. Poté se Koratzovi podaří proniknout do lodi a navázat kontakt s Glyndiszornem. Uzlový mág není v žádném případě v pasti, pouze se ukazuje, že není ochoten dokončit svůj poslední experiment. Vytvořil obrovský "magický uzel" (pravděpodobně časoprostorový záhyb nebo hyperprostorovou bublinu), který mu poskytuje široký rozhled v prostoru a čase, a nechce ho rozplést, dokud neprozkoumá vše, co prozkoumat chtěl. V tuto chvíli potřebuje veškeré své soustředění, aby zabránil uzlu obsáhnout celou bariéru a odříznout je od světa, a tak pošle Koratza pryč.

Copasallior mezitím dostal další problémy: Kvůli ničivé bouři, kterou způsobili tři Grodysové, musel dát Breckonzorpfovi ultimátum, do kdy musí bouře buď ustat, nebo musí uvolnit kotvení své vzducholodi, aby mohla odplout a na Bariéru se konečně vrátily normální podmínky. Poté odjede na Saisji, svém robotickém yaselu, do Ledového údolí za svou v poslední době poněkud nerudnou společnicí Malvenií, která mu způsobí další šok: Umělecký mág porušil zákon! Vytvořila sochu jednoho z pánů pevnosti a je ochotna zemřít za svůj požadavek úplné svobody svých výtvorů, přičemž ze svého stanoviska neuhne ani o píď. Copasallior by ji musel okamžitě nahlásit pánům z Pthoru, ale zatím se mu do toho nechce. Nejprve chce počkat na rozhodnutí, jak mají mágové na požadavek lordů reagovat, a odvede mága umění zpět do jeho příbytku v Crallionu. Tam už najde navrácené mágy z řetězce Tronx. Splnění jejich mise dokazuje způsobem, který je pro Copasallior nepříjemný, že spolupráce mezi mágy může přinést větší úspěch než samotářská povaha většiny z nich. Přesto, když slyší Koratzovu zprávu, je částečně rád, že Glyndiszorn, jeho hlavní soupeř, se pravděpodobně prozatím bude držet stranou všech setkání. Nakonec požádá Koratza o radu v záležitosti Malvenie. Hlasový mág je pro to, aby ji nenahlásil a také aby se vůbec nezapojoval do konfliktu, který vedou páni pevnosti s Odinskinem, protože by se tak mohl problém vyřešit sám. Když Copasallior vyjádří své obavy z pomsty Pánů, mág Hlasu dostane nápad: Glyndiszornův uzel by měl po dobu trvání konfliktu chránit bariéru, znemožnit jakýkoli kontakt mezi Pány a mágy a v nejhorším případě poskytnout záminku. Copasallior s tímto nápadem souhlasí, ale chce jej projednat se všemi mágy bariéry. Okamžitě vyšle mnoho poslů - všichni jsou bezduší, od věků slouží v Bariéře Oth - aby ostatním oznámili, že se v Údolí sněhových květů má konat shromáždění všech mágů. Osudové místo, neboť právě tam byla kdysi uzavřena smlouva mágů s pány pevnosti.

Tento článek vznikl strojovým překladem pomocí DeepL ze stránky »Meister_der_Magie« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)