Staebler-Beer

Informace o postavě:
Národ:Dabrifané

Byl černovlasý a ramenatý. Byl to člen rodiny Imperátora Dabrify a jako takový mohl v říši zaujmout důležité postavení. Staebler - Beer byl Dabrifovým synovcem.

Dabrifa členům své rodiny důvěřoval. Staebler - Beer neměl rozsáhlé vědomosti, ale jeho vrozená vychytralost a nekomplikovaná osobnost postačila dle náhledu Imperátora k tomu, aby ho kvalifikovala jako velitele méně důležitých operací. Navíc byl Staebler - Beer bezohledný vůči svým nepřátelům.

Velel akci v soustavě Sapa (rok 3431), při níž se Dabrifané pokoušeli zničit Sapany pomocí emozářiče. Byl zajat Pozemšťany a předán Sapanům. Ti ho podrobili psychiatrickému léčení a zapojili ho do své společnosti (viz PR 401).

Aktuální data:
31.7.2021
1566 před NGL
35. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459426.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!