Salem

Astronomická data:
Soustava:Graper
Průměr:141‘632 km
Doba rotace:13,5 hodiny
Střední teplota na povrchu:-100°C
Gravitace:2,49 g
Národy a skupiny:
Prospektoři

Planeta Salem patřila ke světům, které lidé nazývali jupiterským typem. Byla to třetí planeta soustavy Graper a měla průměr 141‘632 kilometrů. Doba rotace byla třináct a půl hodiny, střední teplota na povrchu obnášela sto stupňů pod bodem mrazu. Gravitace činila 2,49 gravu.

Amoniako - vodíková atmosféra byla částečně tekutá, takže rozlehlé území na povrchu této planety bylo pokryto mořem – ovšem mořem amoniakovým. V něm ležely kontinenty, bičované nikdy nekončícími bouřemi; skalnaté a bez sebemenší stopy vegetace.

Na Salemu vládl nepředstavitelný atmosférický tlak. Po povrchu se dalo pohybovat pouze ve speciálně pancéřovaných oblecích, nebo ve skafandru se zapnutým ochranným štítem. Na planetě žilo padesát lidí, bydleli v pohodlně zařízených ocelových kupolích, v níž zakoušeli nekonečnou osamělost.

Sluneční systém Graper byl velmi malou soustavu, a nikdo kromě lidstva ho zatím nikdo neobjevil. Salem byl bohatý na hogaltanová naleziště. Těžba pokrývala většinu pozemské poptávky po tomto prvku, přestože byl zatím otevřel jen jediný důl.

Geologický průzkum, těžba pětirozměrně zářící rudy, její vyčistění od ostatního materiálu a nakládání prutů čistého kovu probíhalo naprosto automaticky. Padesát inženýrů fungovalo pouze jako strážní personál a údržba zařízení. Pokud na planetu někdo přilétl, byly to většinou nákladní lodi Posbiů, na nichž nebyla žádná posádka, kromě robotů.

Křižníky Solární flotily se objevovaly jen zřídka.

Na planetě žili domorodci - Urbové. Byly to instinkty řízené, skoro dlouhé černé housenky. Trochu připomínali pozemské tuleně a pohybovali se stejně nemotorně. Urbové si zvykli na přítomnost lidí a ztratili obvyklou plachost.

Salem byl 2. října 3431 napaden Accalaurii, kteří zničili hogaltanový důl.

Aktuální data:
16.9.2021
1566 před NGL
3. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459473.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!