Salaman da Zhygor

z Databáze Multiversa

Salaman da Zhygor byl Arkonidan.

Dějiny

Byl velmistrem dagoru. Atlan v mládí rád naslouchal příběhům, které mu o Salamanovi da Zhygor vyprávěl učitel Fartuloon. Ve vyprávěních nechybělo hrdinství, sebeobětování a víra ve vítězství dobra.

Zdroj

Marasin 3