Rohalon

z Databáze Multiversa
Astronomická data:
Galaxie:Mléčná dráha (Charonovo mračno)
Soustava:Zlatá soustava
Střední vzdálenost od slunce:2,41 miliardy km
Průměr:16 660 km
Doba rotace:25,3 hodiny
Doba oběhu:11 203,91 dne
Gravitace:1,06 g
Obyvatelé planety:
Seecharané

Rohalon je jedinou planetou slunce Gold ve Zlaté soustavě.

Přehled

Rohalon byl rajskou planetou, obydlenou Seecharany. Když se tohoto světa zmocnili robotičtí Technitové, nemilosrdně na něm těžili. Množství moří tak zanesl písek, lesy byly zcela vymýceny a byla vybudována rozlehlá průmyslová zařízení. Z kdysi krásného Rohalonu se tak stala pustina.

Dějiny

Rohalon byla domovinou Seecharanů, kteří stáli asi sedm milionů let před Kristem ve službách Štítonošů z Jamondi. Když však bylo Charonovo mračno uzavřeno do hyperkokonu, dobyli planetu Technitové a systematicky ji vykořisťovali pro boj proti Seecharanům, z nichž se stali psanci. Teprve v roce 1344 NGL dokázali Seecharané s podporou Atlana a jeho lidí porazit Technity a znovu získat vládu nad svým starým světem.

Zdroje

PR 2313, PR 2314