Perry Rhodan 464 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 464
Název:Falešný Ganjo
(Der falsche Ganjo)
Autor:William Voltz
Cyklus:Cappinové
Vydáno poprvé:1970
Vydáno v češtině:přeloženo (Tower)
Čas děje: 3438
Malí muži ze Sigy jako pátá kolona – mají odhalit podvodníka
Hlavní postavy románu:

Harl Defin – Malý generál ze Sigy.

Mirus Tyn – Člen týmu Thunderbolt.

Amos Rigeler – Člen týmu Thunderbolt.

Cool Aracan – Člen týmu Thunderbolt.

Drof Retekin – Člen týmu Thunderbolt.

Dart Hulos – Člen týmu Thunderbolt.

Imanšol – Velitel loďstva, které přepravilo falešného Ganja ke zkušební planetě.

Jamenkou – Telepat z Oldonu.

Taker Gratlon, který pedotransferem převzal válečného dozorce Feldronské říše, sice zpozoruje Harla Defina a Darta Hulose, ale takerský velitel Imanšol, člen klanu Valos, svému agentovi nevěří a nechává pokračovat projekt Ganjo.

Když vyvrcholí ganjovská hysterie, ještě vystupňovaná Takery vyvolanou infekční chorobou, objeví se nad Mysongou dva tisíce metrů dlouhá vejčitá loď, z níž se spustí energetická koule s falešným Ganjem. Ten vypadá přesně jako Ovaron. Jeho experiment, vyléčit před publikem jednoho epidemií postiženého Oldona, zmaří Hulosův paprskový výstřel. Jamenkou, který vyzívá Oldony k odporu proti Ganjovi, je zastřelen takerským robotem. Později sabotují Defin a jeho muži další veřejná vystoupení falešného Ganja a vydají ho tak napospas přibývající směšnosti. Poté se musejí bránit před Takery, kteří po ztroskotání jejich plánu přistanou na Oldonu s pěti sty kosmickými plavidly a začnou hon na Sigance. Nakonec se Thunderboltu podaří uniknout transmiterem na MARCA POLA. Pozemská loď vzápětí opustí nebezpečnou oblast.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál