Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2180
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2180
Název:Objekt Armaire
(Objekt Armaire)
Autor:Rainer Castor
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Pátrání v Prvním Thoregonu - dva lidé objeví prastaré tajemství
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan získal zpět moc nad činkovitou lodí SOL

Alaska Saedelaere - Terranec cestuje na palubě vesmírného tahače

Moneky - Oxtorňan trpí výčitkami svědomí

Trim Marath - mutant naváže neskutečný kontakt

Myles Kantor - vědec vytvoří spojení mezi různými galaxiemi

Alaska, Monkey, Elle Ghill a Zit Akreol se přesunou na SOL, stejně jako oba Algorriani, kteří se stále ještě nacházejí v rozpadajících se rakvích. Zatímco se vesmírný tahač nachází v zaměřovací ochraně jednoho slunce, vydá se SOL na průzkum Prvního Thoregonu. Přitom dochází neustále k útokům lodí Kattixů a Heliotů, kteří ale bez obtíží projdou jak ochrannými štíty, tak i Solonitovým trupem. SOL se ale podaří vždy včas zachránit hypertaktem a neutrpí tak žádné citelné poškození. Atlan se setká s Monkeyem, který je celý špatný z toho, jak se Arkonidan postaví k Novému USO. Atlan mu ale vysvětlí, že v současnosti nemá v úmyslu uplatňovat žádná práva spojená s velením.

Průzkum přinese několik poznatků: Mondra Diamond zjistí, že Maelstrom (a tak i První Thoregon), Erranternohre (kde se jak známo nacházejí materiální zdroje a materiální propady) a Mléčná dráha leží prakticky přímo na jedné linii. Kdysi muselo být vyústění materiálního zdroje Gourdel namířeno přesně na Maelstrom a "roztočilo" ho - vedlejší účinky toho se zřejmě projevily také v Mléčné dráze. Neprovedli kdysi kosmokraté tímto způsobem útok na První Thoregon? Cestou k centru Prvního Thoregonu jsou prozkoumávány jednotlivá vyústění PULSU. Těmito tunely je do Prvního Thoregonu neustále dodávána hmota, protože kvůli slunečnímu větru se ze sluncí nepřetržitě ztrácí hmota. Trim Marath učiní svým paracítěním objev, který je později potvrzen i Aura-kleštěmi SOL: všechny slunce uvnitř PULSU vypadají, jako by měli vědomí! Nejasné zůstává, jestli jsou slunce formou života nebo se uvnitř sluncí nacházejí inteligentní bytosti. Pak se náhle objeví nový typ Heliota - má zelenou barvu a vypadá, že v rozporu s dosud známými stříbrnými Helioty, plní jen podřízené funkce. Poměry uvnitř PULSU zůstávají záhadné, protože ačkoliv se jedná o extrauniverzální místo, existuje tu něco podobného jako hyperprostor, ze kterého se dá čerpat energie.

V centru Prvního Thoregonu se nachází dvojhvězdný systém se třemi planetami, kolem kterých krouží osm Mega-Dómů. Dva světy jsou čisté technosvěty, třetí je Zemi podobná, přírodní planeta. Podle Elle Ghilla by tato soustava mohla být místem vzniku Heliotů, protože existuje legenda a tradice, ve kterých je takovýto systém popsán pod jménem Thoregon-Cencha. Poblíž tohoto systému se nachází také Objekt Armaire. Jedná se o prstencovité pole z psí-energie o průměru 1.8 světelných minut. To Atlanovi připadá velice známé a skutečně to vypadá tak, že pole nemůže být nic jiného než čtyřrozměrný otisk kosmonukleotidu! Nedá se ale rychle určit, jestli před nimi leží ukradený kus Morálního kódu nebo jestli se jedná o uměle vytvořený nukleotid, a na delší průzkumy nezbývá čas. SOL je totiž znovu napadena Helioty, ačkoliv se nachází v zaměřovací ochranně blízkého slunce. Je to tím, že slunce disponuje vlastním vědomím, které SOL odhalilo? Bohužel to vypadá, že je to pravda, protože byl napaden i vesmírný tahač. Když se SOL vrátí ke stanovišti zabrané lodi, nalezne tam už jen vrak. Není ani čas hledat případné přeživší, protože poblíž číhající lodě Kattixů zahájí okamžitě palbu.

Také s oběma Algorriany se mezitím stalo něco nového: skleněné rakve už téměř kompletně zmizeli, možná to souvisí s tím, že se SOL nacházela poblíž silného vědomí ve slunci.