Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2161
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2161
Název:Pět hodin pekla
(Fünf Stunden Hölle)
Autor:Hubert Haensel
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Zbraň Inkvizitora - chaos na palubě LEIFA ERIKSSONA
Hlavní postavy románu:

Bré Tsinga - psycholožka se pokusí z bývalého nepřítele udělat spojence

Trah Zebuck - Konquestor chce konečně odstranit nenáviděného Terrance

Minster Nai Fukati - Rudiment vojáků se potácí mezi přáním a nátlakem

Perry Rhodan - Terranec musí se svou flotilou vstoupit do hrůzyplné kosmické bitvy

Prak-Noy - Aras riskuje operaci s netušenými následky

Spolupráce s Minster Nai Fukatim, který se nachází na palubě LEIFA ERIKSSONA, se ukáže obtížnější, než se předpokládalo. Rudiment vojáků prohlašuje sice, že už více nechce bojovat proti svým terranským bratrům, ale toto rozhodnutí mu způsobuje těžký psychický konflikt. Pokaždé, když jeho terapeutka (a kdo jiný by to mohl být než Bré Tsinga) promluví proti Říši Tradom, udeří zaslepeně kolem sebe svými parasilami, což pro kosmopsycholožku znamená vážné nebezpečí. Při podrobnějším zkoumání mozku je objevena malá skupina neuronů, která je zřejmě umělého původu, a s vysokou pravděpodobností je zodpovědná za Fukatiův problém a má zamezit tomu, aby mohl provádět svobodná rozhodnutí. Fukati nakonec souhlasí s tím, že si bio-chip nechá odstranit.

Mezitím se činí i Trah Zebuck. Konquestor získal obrovskou flotilu Phesunkarů z daleké provincie Myrrein. Tento národ disponuje sice jen relativně slabě ozbrojenými loděmi, ale jejich flotila čítá na milion lodí. Zebuck vychází z toho, že Rhodanovi přivede rozpaky, když uvidí tak mocného protivníka. Chce použít flotilu Phesunkarů jako ochranný štít pro své AGLAZARY a lodě Valenterů. Vládci Tradomu mají ale zřejmě ještě jiné prostředky. Se Zebuckem se spojí jeden z Inkvizitorů a prozradí Konquestorovi, že získal plány pro Makulaturu, ačkoliv nejsou zcela prověřené. Inkvizitor dále oznamuje, že do příští bitvy vyšle Stínolodě Vattichů, což u Zebucka vyvolá zděšení, protože tyto tajuplné bytosti se mile rádi obracejí proti svým pánům. Inkvizitor neprojeví ani sebemenší pochybnost o tom, že je mu osud Phesunkarů (potrava pro děla) úplně lhostejný: jde mu jen o to, aby už konečně zajal nebo zabil Perryho Rhodana.

Když se flotila Phesunkarů shromáždí u Hvězdného okna, zavládne ve spojené flotile Terranců, Arkonidanů a Posbiů maximální stupeň pohotovosti. Odebere se tam i LEIF ERIKSSON. Když Phesunkarové zaútočí, ukáže se to, co Tradomská strana od Perryho očekávala: zatímco Arkonidané pod velením Ascari da Vivo vesele střílí do útočníků jako do holubů, koncentrují se Terranci výhradně na AGLAZARY a Valentery, a šetří Phesunkary, jak to jen jde. V každém případě je několik jednotek Terranců a později také Arkonidanů a Posbiů nevysvětlitelným útokem zničeno. Lodě vybuchují zevnitř, ačkoliv se jejich ochranný štít nezhroutil! I LEIF ERIKSSON je touto neznámou zbraní napaden. Naštěstí se na palubě Rhodanovi lodi stále ještě nacházejí Antiové, kterým se nevysvětlitelný útok s nasazením všech sil podaří odrazit. Rhodanovi vědci objeví obrovskou bytost ve tvaru pětiramenné hvězdie, která se pokouší proniknout paratrony LEIFA ERIKSSONA, a přitom z nich odsává energii. Mezitím co se první Anti zhroutí vyčerpáním, prožere se druhá hvězdice štítem dovnitř LEIFA ERIKSSONA. Také uvnitř lodi dochází k nevysvětlitelným fenoménům: několik členů posádky je neznámým způsobem uneseno (pravděpodobně nějakým fiktivním transmiterem nebo něčím podobným). Rudiment vojáků, jehož operace ještě není zcela dokončená, útok zmaří svými parasilami, čímž dokáže, že se definitivně přidal na stranu Terranců.

LEIF ERIKSSON je zachráněn, když vědci přijdou na to, že hvězdicovité bytosti mohou zabít díky vysokofrekvenční oscilaci ochranných štítů. Mezitím Arkonidané útočí pořád dál na Phesunkary, jejichž flotila je vedena Chrámoloděmi. Ascari nechá tyto jednotky zničit, a tím naruší soudržnost útočníků. Pak jsou objeveny dosud neviditelné Stínolodě Vatiichů. Podaří se je zničit až s nasazením gravitačních bomb. Tím se zase jednou podařilo odrazit útok oddílů Říše. Trah Zebuck se ale ještě nevzdává: jeho Dhyraba'Katabe-vědci zřejmě vyvinuly novou zbraň, která se má zanedlouho použít v akci....