Perry Rhodan 2141 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2141
Název:Ztracený Červ
(Der verlorene Wurm)
Autor:Susan Schwartz
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Strašidla v Aarus-Kaart - v utajení proti Inkvizici rozumu
Hlavní postavy románu:

Sapritti - Rojovník z Aarus-Kaart má poslední termín

Cheplin - Rojovník z Aarus-Jima spouští nejtajnější akci svého života

Susa - Rescotka opakovaně prokáže své technické schopnosti

Trah Zebuck - Konquestor naléhá na rychlejší práce

Keito - starý Aarus je znám jako "strašidlo z F-04"

U Hvězdného okna situovaný Červ Aarus-Kaart je Říší Tradom pověřen opravami kontrolních stanic. Aarus-Kaart je jeden ze "ztracených červů", kteří už dlouhou dobu slouží ve službách Inkvizice rozumu. Rojovník Sapritti je Trahem Zebuckem postaven pod velký tlak a musí všechny zdroje červa přesunout na opravářské práce. Protože Červ kvůli tomu už není více soběstačný, musí se zajistit zásobování zvenčí. Této příležitosti využijí k tajné akci galaktikové, nebo spíše jejich spojenci, Aarusové z Aarus-Jima. Cheplin a Susa se schovají do zásobovací lodi a dostanou se nepozorovaně do Aarus-Kaart. Tam chtějí zapojit jeden prastarý transmiter a s jeho pomocí umožnit přístup ostatním galaktikům. Takový transmiter se nachází uvnitř každého červa.

Cheplin má při této operaci ještě jeden cíl. Dozvěděl se totiž, že všichni Aarusové, kteří v Červu žijí, patří k rodině Luna – tedy ke genetické linii, ze které pochází i Cheplin. Rojovník má v úmyslu obstarat si nějaký jejich genetický materiál, aby obnovil genom na Aarus-Jima. Cheplin a Susa se při hledání starého transmiteru trochu porozhlédnou v Červovi. Poznají přitom, že život v Aarus-Kaartu se jen málo liší od jejich vlastních životních návyků, tedy až na závislost na Říši Tradom. Trah Zebuck má Červa pevně v rukách a postavit se autoritě Konquestora nepřipadá v úvahu.

Transmiter je nakonec objeven, nachází se v dlouho nepoužívané tovární stanici v uzavřené, již věčnost nenavštívené místnosti. Dříve než Cheplin a Susa mohou uvést transmiter do provozu, nastane dramatická situace. Keito, starý Aarus, oba objeví a hrozí, že je zastřelí. Přijde ale pomoc z nečekané strany: Sapritti, Rojovník Aarus-Kaart, se objeví ve stanici a Keita zabije. Sapritti dostal od Traha Zebucka poslední termín k dokončení opravárenských prací, který nemohl dodržet, protože technologie kontrolních stanic není Aarusům známá. Teď je Saprittiův život ztracen. Při poslední procházce Červem, poté co se rozloučil s domovem, narazil i on na transmiterovou stanici, kde se zachránil své příbuzné z jiného Červa. Potom se sám bez odporu vydá do zajetí oddílů Říše a neprozradí nic o aktivitách Cheplina a Susy.

Zatímco je Sapritti převážen k jedné bitevní lodi Aglazar, aktivuje Susa transmiter, který přes dlouhou dobu nečinnosti stále funguje. Krátce na to se na Aarus-Kaart materializuje tým galaktiků, ke kterému patří jakýsi myšob, který sám sobě říká Plofre – což je, jak víme, špatné znamení...

Aktuální data:
28.9.2021
1566 před NGL
13. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459485.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!