Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2118
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2118
Název:Quintatha
(Quintatha)
Autor:Leo Lukas
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Arkonidan u Barknerů - ve vesmíru zázraků
Hlavní postavy románu:

Aufmar - kormidelník má velké ambice

Shirka - kapitán žije jen pro svou pomstu

Merad - první důstojník je mezi dvěma frontami

Unshil - každý Barkner hraje vlastní hru

Ftniem - každý Barkner hraje vlastní hru

Andander - každý Barkner hraje vlastní hru

Benjameen da Jacinta - Zerosnílek ztroskotá ve světě bez mořského břehu

Při cestě na zakázaný kontinent Sikma dosáhnou Benjameen da Jacinta a Tess Qumisha svého cíle. Chráněni jevem, který Jacinta nazve parareálním prouděním, přistanou galaktikové se vzducholodí Eshmataye Amgena a nejsou zpozorováni od posádky základny. Dokud se vzducholoď pohybuje uvnitř tohoto proudění, neexistuje pro vojáky Tradomu. Zdrojem pro tento jev nekonečně velký zdroj a naleziště Quinta-kovu Yddith, jehož koncetrace je zde dost velká na to, aby celou planetu zahalila do hyperenergetické bubliny. Jacinta, který sem byl přiváben především zvláštní hmotou uvnitř nádrže ve stanici, upadne při pohledu na ní do hlubokého zero-snu a prožije pararealitu, ve které jeho vědomí ovládá jiné tělo. Jacinta cítí děj uvnitř parareality tak skutečně, jako by to byl jeho skutečný život. Zatímco jeho tělo leží na palubě vzducholodi, ve svém zero-snu je trpaslík Bensha. Jen s námahou se Arkonidanovi podaří oprostit se z parareality a vrátit se do reality. Na konci je pro Benjameena jasné, že během svého snu se nacházel uvnitř zvláštní hmoty, kterou vojáci Tradomu tak úzkostlivě hlídají.