Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2087
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2087
Název:Velká spoušť
(Die große Verheerung)
Autor:Uwe Anton
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:21.8.2001
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1304 NGL = 4891
Parrim Pelz je zasvěcený smrti - ale odhalí důležité tajemství
Hlavní postavy románu:

Parrim Pelz - nejvyšší nákladový agent Ektapa vypráví o svém proměnlivém životě

Mondra Diamond - bývalá agentka SPL bojuje se svými city

Atlan - Arkonidan stojí po boku umírajícího

Mohodeh Kascha - Kombaner vstoupí do koalice s galaktiky ze SOL

Eem'Ratma - nákladová agentka provádí vlastní plán

Když Atlan, Icho Tolot, Myles Kantor, Mondra Diamond, Dao-Lin-H'ay, Trim Marath, Startac Schroeder a Mohodeh Kascha s pomocí Z-Atlasu a osmi Klíčů chtějí proniknou do Kintradimovy výšiny, ohlásí obrazovky gondoly, že přístup pro gondoly typu I byl z mimořádných důvodů před 1.8 ZENTAPHERskými lety zakázán1). To platí také pro MORHANDRA a Box-ZENTAPHER. Společníci se proto vydají na cestu ke kabinetu »Nádraží Ektapa«.

Nádraží je kvadratický kabinet s délkou hrany padesát kilometrů. Řídící centrála neboli seřaďovací nádraží je sto metrů vysoká, rozdělená na kvádry. Je obklopena čtyřiceti galeriemi o výšce dvou metrů, ve kterých skupiny Ektapa organizují jednotlivé Quattreny. V seřaďovacím nádraží uzavírají Ektapaové všechny své transportní objednávky.

Galaktikové a Kimbaner se ale nejdříve zastaví v kabinetu Ispargue, který je přímo spojený s nádražím Ektapa. S výjimkou tržiště visí nad celou plochou obrovská síť, její uzle jsou čtyřmi stejně dlouhými lany spojeny s ostatními uzly. Uprostřed trosek jednoho zařízení kabinetu zaměří Startac Schroeer těžce zraněného Ektapa Parrim Pelze. Mondra Diamond, která se ještě stále nemůže vyrovnat se svým osudem, škrábe umírajícího po kožichu. Protože je rád, že v posledních minutách nebude sám, vypráví Parrim svůj příběh:

Zatímco se ZENTAPHER, nejmocnější válečná loď vesmíru, nachází v rozhodující bitvě, nastává Velká spoušť2), a Parrim Pelz je se svým společníkem Hopperem informován o zhroucení veškerých komunikačních linií. Společně se svou zástupkyní Eem'Ratma, kterou bezmezně miluje, zároveň na ní ale žárlí, se Parrim, nejvyšší nákladový agent, okamžitě odebírá do centrálního prostoru nádržní stanice. Tam se dozví, že z 250.000 Ektapa je na živu jen 9500.

Protože nákladoví agenti nutně potřebují další materiál, odebírá se Parrim osobně do kabinetu Rynkor, se kterým se rovněž přerušilo spojení. Tam mu sdělí Kitodd Skitti1), že devadesát procent všech kabinetů je zničeno a dvě třetiny ostatních je více nebo méně poškozeno.

Protože z Kintradimovy výšiny přijde rozkaz sestavit celkovou zprávu o škodách, nechá Parrim Ektapy obsadit zbylých tisíc pět set gondol, ačkoliv je tím dodatečně oslabena nákladní doprava. Bezvlasým Ektapům podobající se Alfa-inženýři kabinetu Mon oznámí Parrimovi, že také pohon ZENTAPHERU, který je částečně umístěn v Mon, je poškozen. Až na 11-KYR se pevnosti Instinktivních válečníků 9-KYR až 14-KYR neznámým způsobem rozpadli na prach. Ale na 11-KYR nemohou Ektapové vstoupit. Během bitvy se ztratili pevnosti 1-KYR až 8-KYR. Extrémní energeticko-intenzivní časové generátory MOHANDRAS, které každému kabinetu mohou přidělit vlastní průběh času, jsou zřejmě rozbité. Tím ztratí ZENTAPHER rozhodující strategickou výhodu, která až dosud spočívala v tom, že se cíleně dali dočasně urychlit určité kabinety, ve kterých probíhal vědecký výzkum, klonování nebo výroba důležitých předmětů.

Během let začíná být jasné, že Eem'Ratmě vztah s Parrimem Pelz sloužil jen proto, aby získala moc. Ačkoliv ho ctižádostiví Ektapové kritizují, nechá sí to nejvyšší nákladový agent líbit. Když Arnober Rend, nejvyšší rafinér kabinetu Byrmesch oznámí Parrimovi, že humanoid s modrou kůží ukradl stříbrnou gondolu a Z-Atlas s vstupním Klíčem čtvrté třídy, vyšle nejvyšší nákladový agent Sexta Don't Viussa, jediného Instinktivního válečníka, který Ektapům od Spouště ještě zbyl. Po půl roce vysílá Rynkor Septa Don't Viussa, ale ani jemu se nepodaří přivést PS4. Aby utekl výtkám Eem'Ratmas, létá Parrim nazdařbůh kabinetem Kyszygyr. V tom to kabinetu, který se celý rozpadl na šedý prach, objeví Ektapa intaktní dvacet osm metrů dlouhou super gondolu. Pohled na ní mu připomene tajemný transport sudů do Squarridu. Aby měl trumfy do konkurenčního boje s Eem'Ratma, nechá supergondlu v Kyszygyru a vrací se zpět na nádraží.

Když o půl roku později Okta Don't Viussa z Rynkoru přijde do Ektapa, nejsou už impulzy PS4 zaměřitelné, takže Instinktivní válečník je připraven se stát Parrimovým osobním strážcem. Jeho přítomnost zajistí nejvyššímu nákladovému agentu na devět dlouhých let jeho mocenské postavení. Během této doby zjistí Parrim, že se situace v ZENTAPHERU zlepšila3). Náhle ale Okta Don't Viussa zaměří PS4 a vyrazí na cestu. Eem'Ratma poté přepadne Parrima a zraní ho. S posledními silami uteče starý Ektapa transmiterem na Ispargue.

Zatímco Atlan setrvává u umírajícího Parrima, prozkoumává Mondra Diamond a Dao-Lin-H'ay kabinet Ispargue. Zjistí, že slouží k produkci nákladních kontejnerů, které jsou dopravovány transmiterovou sítí visící ve vzduchu. Terranka a Kartaniňanka jsou překvapeni Eem'Ratmou a jejím spojencem Hopper Pelzem, kteří následovali Parrima transmiterem. Když se mu podaří paralyzovat Dao-Lin-H'ay, Mondra Diamond mu reflexně zlomí vaz. Navzdory soucitu k Parrimovi se zřekne zabít jeho vražedkyni. Aby ctižádostivou Ektapu zesměšnila před svými druhy, zapálí jí místo toho kožich. Zcela plešatá se s ní přenese transmiterem na nádraží Ektapa, které je už vyzdobené pro úřední jmenování nové nejvyšší nákladové agentky. Po svém návratu zničí transmiter. Během boje pomalu Modra Diamond přestává o sobě pochybovat.

Atlan a jeho společníci jsou ohromeni poznáním, že ZENTAPHER je obrovská kosmická loď. Rozčiluje je i to, že Velká spoušť se podle Parrimova vyprávění udála jen před několika málo lety, ale nevysvětlitelné efekty clusteru CLURMERTAKH, za jejichž příčinu se považoval ZENTAPHER, Kimbanerové objevili už kolem roku 6932 Domm (1.009.875 před Kristem).

Atlan chce nyní navštívit nádraží Ektapa. Protože si je vědomí, ja senzibilní je spolupráce bývalého Rytíře Hlubiny s Rytířem z Dommrathu, akceptuje rychle Mohodeh Kaschaovu nabídku odletět do Kyszygyru pro supergondolu. S ní je možný let ke Kintradimově výšině.

Celkem devět set metrů vysoké létající město se skládá z dvanácti 1550 metrů velkých a 180 metrů tlustých kotoučů, které jsou v pěti úrovních postaveny nad sebou. Na úzkých stranách je obíhá 200 metrů široký arkádový pás platforem. Na obou horních platformách se zvedá 900 metrů široký a 720 metrů vysoký oblouk brány a ozubené kolo, 180 metrů vysoké a 700 široký centrální válec, který sedí na osmi tříhranných hranolech.

Když se supergondola cíleně přiblíží k plošině na druhé úrovni, objeví její zděšení cestující kapsli, se kterou Sluha Materie Torr Samaho v roce 1291 NGL uniknul po zániku své kosmické továrny MATERIA4).