Perry Rhodan 2062 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2062
Název:Instalatéři portálů
(Portal-Installateure)
Autor:Rainer Castor
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:27.2.2001
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1304 NGL = 4891
Výpad ke clusteru 0001 - do centra Země Dommrath
Hlavní postavy románu:

Startac Schroeder - zaměřovač a teleportér musí potlačit všechny posměšky

Ruben Caldrogyn - Sambarkin plánuje výpad do tajemného clusteru 0001

Trim Marath - monochrom-mutant vystaví domněnku nad kosmickou lodí

Keifan - Druid z planety Couxhal bojuje stále ještě proti genové poruše

08C.07K.10 433.903D (10. ledna 1304 NGL) odvede Ruben Caldrogyn Trima Maratha, Startaca Schroedera a Keifan Sogho Nirwai'Mangolema do CERRANGY. Pět set metrů dlouhá loď, pých Astronautické revoluce, byla Sambarkiny postavena z meziplanetárních standardních kontejnerů. Na základě svého solidního hypnoškolení v mutantské škole1) pozná Marath a Schroeder, že poloprostorová technologie Sambarkinů je zřejmě méně vyvinutá než v Mléčné dráze. Lineární pohon CERRANGY, která se jinak jeví velice improvizovaná, dosahuje jen na krátkou dobu milion násobku rychlosti světla. Energie, kterou dodává relativně pokročilá NUGASová elektrárna, není adekvátně využita.

Druhého dne odstartuje loď pod velením Cerbona Hattana s Ruben Caldrogynem, oběma mutanty a Druidem na palubě k letu na Crozeiro. Ale již po pěti tisících světelných letech, krátce před opuštěním clusteru 0135, interaguje relativně primitivní poloprostorové pole s hyperenergetickým strukturálním polem, které vyvolá portálová plošina nad Larkinzo, jedinou planetou stejnojmenného slunce v Checkaluru 0059. Protože tu má vzniknout nový sektorový portál 0059-09, musí být vytvořeno volné místo v Dommrathské síti a zvětšení portálového éteru doplněno přes Tar'Yarony. K tomuto účelu slouží přibližně deset tisíc metrů veliká, pětihranná portálová stanice na oběžné dráze Larkinzo. Dem'Re'Ntana zareaguje ihned na vynořivší se Sambarkinský křižník a postará se o ochranu portálové stanice.

Kvůli vlivu cizího pole se CERRANGY dematerializuje a je přesunuta nedobrovolnou transicí do bezprostřední blízkosti portálové stanice. Strukturální otřesy loď poškodí tak těžce, že jen otlučená, krychlovitá přední sekce nouzově přistane na Larkinzo. Volání o pomoc je portálovou stanicí ignorováno. Protože start není možný, rozhodnou se Sambarkin, oba Terranci a Druid postavit si na neobydlené planetě nouzový příbytek.

Keifan využije doby vynucené nečinnosti, aby pokročil s uzdravováním obou monochrom-mutantů z jejich genetického smrtícího programu. Kromě toho se pokusí vědomě materializovat Trim Marathova Mlhového bojovníka2). Pokus ale ztroskotá, takže Druid pochopí, že mladý mutant je »Para-Defensor«, který své schopnosti může použít jen v přímém ohrožení života.

01C.08K.10 433.903D (12. ledna 1304 NGL) se přiblíží trosečníci opatrně k bílému světelnému sloupu, vychází z hlavního projektoru portálové stanice a je pouze optickým vedlejším efektem jejich hyperenergetických funkcí. Uprostřed několika malých kontejnerů objeví podstavec, nad kterým visí energetická koule.

Uvnitř světla se spojují jednotlivé agregáty k centrálnímu válci budoucího portálu. Teprove 04C.10K10 433.903D (1. února 1304 NGL) se nakonec objeví dvanáct lodí Legie jakož dvě stě kulovitých křižníků Instalatérů portálů, které se svým průměrem 138 metrů, četnými nástavbami a třiceti dvěma jedenáct mtrů dlouhých špičatých kuželů podél rovníku připomíná křižník Morkhero Seelenquella3).

Instalatéři portálů, kteří jsou v Zemi Dommrath dalece rozšíření, přísluší k matriarchálnímu národu Saphorů, což jsou 1.5 metru vysocí humanoidi se skrovnými vlasy a bílou kůží. Jejich ruce mají čtyři prsty a jejich hebká, protáhlá, vejčitá a v zadu vypouklá hlava má malé, blízko u sebe postavené černé oči jakož i nepatrný nos a maličké uši. Instalatéři portálů si jsou svého privilegovaného postavení naprosto vědomí. Smějí křižovat kosmickým prostorem 35.000 světelných Dommů (84.000 světelných let) velké Země Dommrath a znají slunce v Do'Centru, v jeho výběžcích Rhyslar, jakož i ve spirálních ramenech Cinwern, Cyli, Cyrelas a Hywar. Vědí také o převaze Rytířské techniky proti ostatním obyvatelům Dommrathu, protože Rytíři se pro Dommrath snaží vytvořit určitou technologickou rovnováhu, který má zajistit nejvyšší možný blahobyt při nejnižších nákladech.

Jak Instalatéři portálů tak i lodě Legie ignorují trosečníky na Larkinzo a vybudují nový sektorový portál, který 01C.05K.01 433.904D (14. března 1304 NGL) má být uveden do provozu. Až na Rubena Caldrogyna jsou všichni Sambarkinové CERRANGY Astronautickou revolucí mezitím znechucení a rozhodnou se, po otevření portálu vrátit přes Dommrathskou síť směrem k Yezzikan Rimba.

Caldrogyn, Keifan, Schroeder a Marath se naproti tomu 06C.02K.01 433.904D (20. února 1304 NGL) teleportačním skokem dostanou na loď Instalatérů RUMAHU a ukryjí se tam. Zůstanou neobjeveni, protože na palubě nejsou žádní roboti, ale jen Saphorové a s nimi v symbióze žijící krysám podobní Hausmenicové. Žihadlovitá loď, která se rychlým sledem malých transic přesunuje, nemíří ale, jak se čekalo, na Checkalur 0001, ale do centra Dommrathu. Tam po dvoudenním letu dosáhnou první planety červeného slunce Annuze, průmyslového světa, na jehož přistávací ploše stojí deset tisíc lodí Legie3).

Když po přistání vstoupí do RUMAHU padesát dvojtyčových robotů, aby naložili na palubu nový náklad, nařídí Ruben Caldrogyn okamžitě aktivovat deflektorové štíty.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál